ЛИНЬ ЧИ ЧИОНГ СУАН НАСТОЙКА 250МЛ Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ЛИНЬ ЧИ ЧИОНГ СУАН НАСТОЙКА 250МЛ

Артикул: 8845
Бренд: ФИТО ФАРМА КО. ЛТД
Нет в продаже
Производитель: ФИТО ФАРМА КО. ЛТД
ATC: A13A
Международное название: Comb drug
Содержание: водноспиртовий екстракт (1: 2) із суміші: гриб Лінь Чі (Ganoderma lucidum) - 140 мг, корінь гірчака багатоквіткового (radix Polygoni multiflori) - 65 мг, корінь ангеліки китайської (radix Angelicae sinensis) - 35 мг, м'якуш плодів еуфорії лонган (Euphoria longan) - 35 мг
Применение: Тяжкі хронічні захв-ня, стани після тяжких травм, оперативних втручань, для підвищен ня працездатності, інтелектуальне пере вантаження, неврози, порушення сну.Проф- ка/лік-ня серцево-судинних захв-нь: атерос клероз, артеріальна гіпертензія.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.

ІН С Т Р У К Ц І Я

длямедичногозастосуванняпрепарату

ЛІНЬЧІ Чіонг Суан

(LINH CHI Truong Xuan)

 

Загальнахарактеристика:

основніфізико-хімічнівластивості:  рідинажовто-коричневогокольору зі специфічнимзапахомлікарськихрослин,солодкувато-гіркуватана смак;

склад: 1 млпрепаратуміститьводноспиртовийекстракт (1: 2) ізсуміші:

грибЛінь Чі (Ganoderma lucidum) - 140 мг,

коріньгірчакабагатоквіткового(radix Polygoni multiflori) - 65 мг,

коріньангелікикитайської (radix Angelicae sinensis) - 35 мг,

м’якушплодівеуфоріїлонган (Euphoria longan) - 35 мг;

допоміжніречовини: цукор,спиртетиловий 35 %.

 

Формавипуску. Настойкадляпероральногозастосування.

 

Фармакологічнагрупа. Тонізуючізасоби.  КодАТС А13А.

 

Фармакотерапевтичнівластивості.

Фармакодинаміка.

Загальнотонізуючийзасіб,стимулюєфізичну таінтелектуальнуактивність.Гриб Лінь Чі(Ганодерма) –головнийкомпонентпрепарату,якийзастосовуєтьсядлялікування цілогоспектразахворювань,сприяє загальномуомолодженнюорганізму,здатнапідвищуватиінтелектуальніздібності людини,покращуючипам’ять,увагу, зір.Лінь Чіміститьполісахариди,які маютьпротипухлиннутарадіопротекторнуактивність. Ступінькоригуванняпорушеньімунної системиіпротипухлиннаактивністьзалежать відтривалостілікування іззастосуваннямпрепарату“Лінь Чі”.Препаратможе бутивикористанийу клініцісерцево-судиннихзахворювань,що пов’язанозі здатністютритерпеновоїганодеровоїкислотизнижувати улюдей групиризикурівеньхолестеринув крові, прицьому данийефект тимзначніший,чим вищийрівень холестерину.Препаратпокращуєскоротливістьміокардаодночасно зізменшеннямпотреби укисні.Настойка“Лінь Чі” зарахунок присутностіганодерми тагорцябагатоквітковогозаспокійливодіє нацентральну нервовусистему,знімаєнервовенапруження,відчуття стресу,дратівливість.Вплив її нагемокоагуляціюполягає  впригніченніагрегаціїтромбоцитів,що пов’язаноз наявністювеликоїкількостіаденозину вплодовомутілі грибаганодерми.Коріньгірчака багатоквітковогочинитькардіотонічнудію, стимулює функціюнаднирковихзалоз, підвищуєкількістьглікогену впечінці,виявляєгепатопротекторнівластивості,має виразнупротизапальнутаантибактеріальнуактивність.Такі рослини,як гірчак таеуфоріялонган,використовуютьсяв цій формуліяккомпоненти зтонізуючимитаімуностимулюючимивластивостями.

Фармакокінетика. Невивчалась.

 

Показаннядлязастосування.

Тяжкіхронічнізахворювання,стани після тяжкихтравм,оперативнихвтручань, дляпідвищенняпрацездатності,інтелектуальнеперевантаження,неврози, порушеннясну.

Дляпрофілактикита лікуваннясерцево-судиннихзахворювань:атеросклероз,артеріальнагіпертензія.

 

Спосібзастосуваннята дози. Препаратзастосовуютьвнутрішньо(перорально)дорослим.Рекомендованадоза: по 30 мл (2столовіложки) 2 разина добу.Приймати підчас їжі.

Дляпрофілактикисерцево-судиннихзахворюваньрекомендованадоза: по 15 мл (1столова ложка)2 рази на добу.Тривалістьзастосування– 21 день.

 

Побічнадія. Можливіпроявиалергічноїреакції(висипи).

 

Протипоказання.Підвищеначутливістьдо будь-якогоз компонентівпрепарату,вагітність,годуваннягруддю, дитячий вікдо 18 років.

 

Передозування.  Неописане.

 

Особливостізастосування. Призастосуванніпрепаратухворим на цукровийдіабет слідвраховувати,що вінміститьцукор. У періодприйомупрепаратуслідутримуватисьвідкеруваннятранспортнимизасобами та роботизмеханізмами.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами.  Невстановлена.

 

Умовита термінзберігання.Зберігатипри температуріне вище 25 ºС взахищеномувід світла танедоступномудля дітеймісці.

 Термінпридатності -5 років.

 

Умовивідпуску. Безрецепта.

 

Упаковка. Уфлаконі 250 мліз темногоскла, якийгерметичнообкатанометалевоюкришкою.Кожний флаконвміщено вкоробку зподвійногокартону.

 

Виробник.Фармацевтичнакомпанія„Фіто ФармаКо. Лтд” («FITO PHARMA Co., Ltd»),  Вул. 26 /1Біс Вінь Фу,р-н Тхуан Ан,Бінь Зионг, В¢єтнам.

Тел. (84) 065843210.

Нет аналогов