СВЯТОГОР ЭЛИКСИР 500МЛ Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

СВЯТОГОР ЭЛИКСИР 500МЛ

Артикул: 8839
Бренд: ЛВЗ ТЕТЕРЕВ
Нет в продаже
Производитель: ЛВЗ ТЕТЕРЕВ
ATC: A13A
Международное название: Comb drug
Содержание: препарату (еліксиру) містять: водно-спиртового екстракту (1:180), отриманого із суміші лікарської рослинної сировини: кореневищ аїру 0,075 г, кореневищ з коренями елеутерококу 0,055 г, кореневищ з коренями ехінацеї пурпурової 0,05 г, кореневищ з коренями оману 0,01 г, кореневищ перстачу 0,07 г, коренів солодки 0,045 г, листя м'яти перцевої 0,025 г, трави буркуну лікарського 0,045 г, трави полину гіркого 0,025 г, плодів глоду 0,04 г, плодів шипшини 0,05 г, плодів кропу запашного 0,02 г
Применение: Відновлення працездатності, астенічні стани, підвищена втомлюваність, неврастеніч ні стани, підвищена сонливість, НЦД, гіпертонічна хвороба І стадії; загальне послаблення організму; профілактика професійних захворювань та ін.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

СВЯТОГОР®

 

Складлікарськогозасобу.

діючіречовини: 100 млпрепарату(еліксиру)міститьводно-спиртовогоекстракту (1:180),отриманогоіз суміші лікарськоїрослинноїсировини: кореневищаїру 0,075 г,кореневищ зкоренямиелеутерококу0,055 г,кореневищ зкоренямиехінацеїпурпурової 0,05 г,кореневищ зкоренямиоману 0,01 г,кореневищперстачу 0,07 г,коренівсолодки 0,045 г,листя м'ятиперцевої 0,025 г,травибуркунулікарського 0,045 г,трави полинугіркого 0,025 г,плодів глоду 0,04 г,плодівшипшини 0,05 г,плодів кропузапашного 0,02 г;

допоміжніречовини: цукор-пісок,колер Е-150а абоколер Е-150d, водаочищена,етанол 40 %.

 

Лікарськаформа. Еліксир дляпероральногозастосування.

 

Рідинатемно-коричневогокольору,прозора втонкому шарі,зі своєріднимзапахом.

 

Назва імісцезнаходженнязаявника.

ТОВ"Фітан”.

Україна,83005, Донецькаобл.,м.Донецьк,вул. Купріна,буд. 62

 

Назва імісцезнаходженнявиробника.

ТОВ«Лікеро-горілчанийзавод«Тетерів»

Україна,07200, Київськаобл., смт.Іванків, вул.Фрунзе, 49.

ЗАТ«Кременчуцькийлікеро-горілчанийзавод»

Україна,39612, Полтавськаобл., м.Кременчук,вул. Чкалова,8/28

ДП«Межиріцькийвітаміннийзавод» ДАК «Укрмедпром»

Україна,26510,Кіровоградськаобл., с.Межирічка,вул.Заводська, 1

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Тонізуючізасоби. КодАТС А13А.

 

Фармакологічнівластивості.Комбінованийрослиннийпрепарат,механізм діїякоговизначаєтьсявластивостямиі поєднаннямактивнодіючихречовин 12лікарськихрослин, щовходять дойого складу.

Препаратмаєзагальнозміцнювальні,адаптогенні,антистресові,антитоксичні,протизапальнівластивості,покращуєрозумову тафізичнупрацездатність,витривалістьпри фізичнихта психічнихнавантаженнях,виявляєстимулюючу(тонізуючу)дію нацентральнунервовусистему і функціїорганізму вцілому,сприяєпідвищеннюактивностінеспецифічнихфакторів захистуорганізму.Препаратрегулюєфункції травноготракту,стимулюєжовчовиділення,виявляєспазмолітичнудію, покращуєдіяльністьпечінки,нормалізуєрівеньхолестеринув плазмікрові, сприяєвиведеннютоксичнихречовин ізорганізму.Святогор®виявляєкардіотонічнудію,нормалізуєартеріальнийтиск таусуваєвегетативніпорушенняпригіпертонічнійхворобі.

 

Діяпрепарату єсукупноюдією йогокомпонентів,томупроведеннякінетичнихдослідженьнеможливе:всікомпонентине можутьбутипростеженіза допомогоюмаркерів абобіодосліджень.

 

Показаннядлязастосування.

Фізичніта емоційнінавантаження;астенічністани,підвищенавтомлюваність,неврастенічністани;запобіганнята усуненнянаслідківстресів,підвищенасонливість,вегетосудиннадистонія,гіпертонічнахвороба 1стадії;пацієнтам,які перенеслисоматичні чиінфекційнізахворюванняз функціональнимипорушенняминервової системи.

У складікомплексноїтерапії призапальнихзахворюванняхверхніх дихальнихшляхів, припатологічнихстанах, що потребуютькорекціїімунноїсистеми, в періодреконвалесценціїпісляперенесенихтяжкихінфекційнихзахворювань,реабілітаціїпісляхронічнихзахворюваньтравноготракту; приастенії ізниженійпрацездатності.

Препаратпризначаютьтакож дляпрофілактикипрофесійнихзахворювань, особливоу людей, якіпрацюють вумовахвпливу хімічних,променевих,температурнихфакторів.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдокомпонентівпрепарату,тяжкі формиішемічноїхворобисерця,вираженіпорушенняфункційпечінки інирок. Нерекомендуєтьсяприйматипрепаратособам,хворим наалкоголізм, уперіодвагітності ігодуваннягруддю.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Неслідприйматипрепарат увечірнігодини, щобуникнутипорушеньнічного сну.У випадкутривалогозберіганняпрепаратуможливапоява осаду,тому передприйомомфлаконнеобхіднозбовтати.

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабогодуваннягруддю. Незастосовуютьпрепарат  уперіод вагітностіі годуваннягруддю.

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботи зіншимимеханізмами. Під часзастосуванняпрепаратунеобхідноутримуватисьвідпотенційнонебезпечнихвидівдіяльності,що потребуютьпідвищеноїуваги(керуваннятранспортнимизасобами іт.ін.).

Діти. Непризначаютьпрепаратдітям усіхвікових групу зв’язкуз вмістом упрепаратіетанолу.

 

Спосібзастосуваннята дози. Препаратпризначаютьвнутрішньо,дорослим – по5-10 мл (1-2 чайніложки) в нерозведеномуаборозведеномувигляді (у 50-100мл води) 2 разив першійполовині дня,за 30 хв до їжі.Курслікування – 10-14днів. Можливіповторні курсилікування,але не більше3-х на рік.

 

Передозування. Припередозуванніможутьвиникнутисимптоми,характернідляалкогольногоотруєння:надмірнезбудження,порушеннякоординаціїрухів,сп’яніння,втратасвідомості, параліч,блювота,паралічдихальногоцентру,шлунково-кишковірозлади.

Лікування. Терапія симптоматична– промиванняшлунку, призначеннясорбентів(вугілляактивованетощо). Уважкихвипадкахнеобхіднозвернутись долікаря.

Побічніефекти. Можеспостерігатисьіндивідуальнанепереносимістькомпонентівпрепарату, щопотребуєйого відміни.При триваломузастосуванніу дозах, щоперевищуютьрекомендовані,можливіпорушеннясну, головнийбіль.разі появибудь-якихнебажанихявищ необхіднозвернутисядо лікаря!

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій. Неможнапоєднуватиприйом препаратуСвятогор®зпрепаратами,несуміснимиз етанолом, утому числі зпсихотропнимизасобами.

Термінпридатності. 2 роки.

Умовизберігання. Зберігати  взахищеномувід світла місці при температурівід 15 °С до 25 °С

Зберігативнедоступномудля дітей місці.

Упаковка. По 100 мл упляшках,банках; по 200 млу флаконах;по 250 мл, 500 мл упляшках.

Категоріявідпуску. Безрецепта – по 100мл, 200 мл;

                                    Зарецептом – по250 мл, 500 мл.

Нет аналогов