ГИСТАФЕН ТАБ. 50МГ №20 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

ГИСТАФЕН ТАБ. 50МГ №20

Артикул: 8117
Производитель: ОЛАЙНФАРМ АТ
Выберите нужную аптеку:
(выбрать другой город)
Производитель: ОЛАЙНФАРМ АТ
ATC: R06AX32
Международное название: Sequifenadine
Действующие вещество: сехіфенадину гідрохлориду у перерахуванні на безводну речовину 50 мг
Применение: Гострі і хронічні алергічні захворювання: полінози, алергічний риніт, риносинусопатії (атопічні і інфекційно-алергічні); алергічні реакції, пов’язані із застосуванням лікарських засобів, харчових продуктів, засобів побутової хімії.Алергічні та неалергічні захворювання, які супроводжуються шкірним свербіжем (алергічний чи атопічний дерматит, васкуліт шкіри, нейродерміт, червоний плескатий лишай).Профілактика захворювань алергічного характеру (до сезонного загострення) і підтримуюча терапія.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуваннялікарського засобу

 

ГІСТАФЕН

(GISTAPHEN)

 

Склад:

діючаречовина: сехіфенадин;

1таблеткамістить сехіфенадинугідрохлоридууперерахуванніна безводнуречовину 50 мг;

допоміжніречовини:лактоза,моногідрат;целюлозамікрокристалічна,крохмалькукурудзяний,кремніюдіоксидколоїднийбезводний, магніюстеарат.

 

Лікарськаформа. Таблетки.

Основніфізико-хімічнівластивості:плоскоциліндрічнітаблеткибілого або майжебілогокольору зфаскою тарискою з одногобоку таблетки.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Антигістаміннізасоби длясистемногозастосування.              Код АТХ R06A X32.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Сехіфенадинє блокаторомН1-рецепторів,а такожпомірнимблокатором 5НТ1-серотоніновихрецепторів,таким чиномослабляючидію медіаторівалергіїгістаміну ісеротоніну.Особливістюпрепарату єте, що вінчинитьпротигістаміннудію не тількиза рахунокблокади Н1-рецепторів,але й шляхомзниженнявмісту гістамінув тканинах зарахунокприскоренняйогометаболізмуферментомдіаміноксидази,якарозщеплюєендогеннийгістамін. Сехіфенадинзапобігає чиослаблюєспазмогеннудіюгістаміну ісеротонінуна гладкі м’язибронхів,кишечнику,судин,зменшує проникністькапілярів,чинить  вираженупротисвербіжнудію.Сехіфенадинвпливає наімунологічнуреактивністьорганізму,зменшуючикількістьантитілоутворюючихірозеткоутворюючихклітин уселезінці,кістковомумозку,лімфатичнихвузлах, атакож знижуєпідвищенуконцентраціюімуноглобулінівкласів A і G.

Препаратпоганопроникаєчерезгематоенцефалічнийбар’єр, чимпояснюєтьсявідсутністьвираженогопригнічувальноговпливу на центральнунервовусистему,однак в окремихвипадках приіндивідуальнійпідвищенійчутливостідо препаратуможутьвідзначатилегкий седативнийефект.Сехіфенадинне впливає набіохімічніпоказникикрові і сечі(у тому числінаконцентраціюглюкози іхолестеринув крові), нарівеньартеріальноготиску, показникиелектрокардіограми,не збільшуєлатентнийперіодумовногорефлексу і невпливає напоказникиелектроенцефалограми.

 

 

Фармакокінетика.

Препаратшвидковсмоктуєтьсяу шлунково-кишковомутракті.Максимальнаконцентраціяу плазмікровідосягаєтьсячерез 1-2 години.Метаболізуєтьсяу печінці,утворюючи фармакологічнонеактивнийметаболіт. Післяодноразовогоприйому вдозі 50 мг періоднапіввиведеннястановить 12годин, а післяповторнихприйомівзменшуєтьсядо 5,8 години.Застосуванняпрепарату неспричиняє явищкумуляції.Більше 20 % дозививодитьсянирками і   50 % −кишечником.Близько 30 %дозививодиться унезмінномувигляді, 40-50 % − увиглядіметаболітів.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Гостріі хронічніалергічнізахворюванняу дорослих:полінози,алергічнийриніт, риносинусопатії(атопічні таінфекційно-алергічні);алергічні реакції,пов’язані іззастосуваннямлікарськихзасобів,харчовихпродуктів,засобівпобутовоїхімії.

Алергічнітанеалергічнізахворювання,якісупроводжуютьсяшкірнимсвербежем (алергічнийчи атопічнийдерматит,васкуліт шкіри,нейродерміт,червонийплескатийлишай) удорослих.Атопічні таінфекційно-алергічнідерматити удітей вікомвід 12 років.

Профілактиказахворюваньалергічногохарактеру (досезонногозагострення)і підтримуючатерапія удорослих.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдосехіфенадинуабо додопоміжнихречовинпрепарату,нападибронхіальноїастми.

Застосуванняантигістаміннихпрепаратівпротипоказанопацієнтам,якізастосовуютьінгібіторимоноаміноксидази(МАО).

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

ЗастосуванняГістафенуможнапоєднувати зіншими препаратамидлямісцевогозастосування(мазі,компреси,очні краплі,краплі в ніс).

Гістафенне підсилюєпригнічувальноїдіїснодійнихзасобів тапрепаратів,що містятьетанол, нацентральнунервовусистему.

Застосування препаратупротипоказанопри одночасномуприйоміінгібіторівМАО.

 

Особливостізастосування.

Слід бутиобережнимипацієнтам зпорушеннямифункціїнирок(лікуванняпочинати з мінімальноїдози), зтяжкимизахворюваннямисерцево-судинноїсистеми,травноготракту,печінки.

Препаратміститьлактозу, томупацієнтам ізрідкіснимиспадковимиформаминепереносимостігалактози,недостатністюлактази абосиндромомглюкозо-галактозноїмальабсорбціїне слідзастосовуватипрепарат.

У періодлікуванняслідутримуватисявід вживанняалкоголю.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

БезпеказастосуванняГістафену  вагітнимневстановлена,томупрепарат протипоказанийжінкам у цейперіод.

Уперіодгодуваннягруддюзастосуванняантигістаміннихпрепаратів нерекомендуєтьсяу зв’язку зможливістю негативноговпливу нацентральнунервовусистемудитини.

У разінеобхідностізастосуванняпрепаратуслідприпинитигодуваннягруддю.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспо

Нет аналогов