РЕЦЕПТУРНЫЙ
ИЗОНИАЗИД ТАБ. 300МГ №50 купить в Ирпене Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ИЗОНИАЗИД ТАБ. 300МГ №50 купить в Ирпене

Артикул: 44461
Бренд: ДАРНИЦА ФФ ЗАО
Нет в продаже
Производитель: ДАРНИЦА ФФ ЗАО

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуваннялікарського засобу

 

ІЗОНІАЗИД-ДАРНИЦЯ

(ISONIAZID-DARNITSA)

 

Склад:

діючаречовина: isoniazid;

1таблеткаміститьізоніазиду 300 мг;

допоміжніречовини: целюлозамікрокристалічна,метилцелюлоза,натріюкроскармелоза,кальціюстеарат.

 

Лікарськаформа.Таблетки.

Основніфізико-хімічнівластивості: таблеткикруглоїформи зплоскоюповерхнею,білого абобілого зкремовимвідтінком кольору,із рискою тафаскою.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Протитуберкульознізасоби. КодАТХ J04A C01.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Ізоніазид-ДарницяінгібуєДНК-залежнуРНК-полімеразута гальмуєсинтезміколевих кислотклітинноїстінкимікобактерійтуберкульозу.Препаратволодієвисокою бактеріостатичноюактивністюстосовно мікобактерійтуберкульозу,затримуючиїх ріст уконцентрації0,03 мкг/мл.Особливоактивнийщодомікроорганізмів,що швидкорозмножуються.Слабковпливає назбудниківіншихінфекційнихзахворювань.

Фармакокінетика.

Добревсмоктуєтьсязішлунково-кишковоготракту, легкопроникаєчерезгематоенцефалічнийбар'єр. Часдосягненнямаксимальноїконцентраціїв крові (Tmax)становить 1-4години. Зв'язуванняз білкамиплазмистановить до10 %. Об’ємрозподілу –0,56-0,76 л/кг.Туберкулостатичнаконцентраціяпісля прийомув разовійдозізберігаєтьсяпротягом 6-24 годин.Широкорозподіляєтьсяу тканинах і рідинахорганізму,включаючиспинномозковурідину,плевральнийвипіт,асцитичну рідину,шкіру,легені,мокротиння,слину, казеознімаси.Проникаєчерезплаценту таекскретуєтьсяу груднемолоко.

Метаболізуєтьсяв печінцішляхомацетилування.Швидкістьацетилуваннягенетичнодетермінованата зумовленарівнемактивностіN-ацетилтрансферази.Залежно відшвидкостіацетилуванняхворихподіляють на«швидких» та«повільних»інактиваторів.У «швидких»інактиваторівперіоднапіввиведенняізоніазидустановить 0,5-1,6години, акількістьнезміненоїречовини,виділеноїнирками,менше 10 % надобу. У «повільних»інактиваторів– відповідно2-5 годин тапонад 10 % надобу.

 

 

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

У комбінації з 3-4 іншими протитуберкульозними препаратами – для лікування активного туберкульозу усіх форм і локалізацій; як монотерапія – для лікування латентної туберкульозної інфекції; як монотерапія – для профілактики туберкульозу в осіб, які були або є у близькому контакті з хворими на туберкульоз.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдоізоніазидуабо додопоміжнихречовинпрепарату.

Епілепсіята іншізахворювання,які супроводжуютьсясхильністюдо судомнихнападів,тяжкі психози,поліомієліт(у т.ч. ванамнезі),токсичнийгепатит ванамнезівнаслідокзастосуванняпохіднихгідразидуізонікотиновоїкислоти(фтивазид),вираженийатеросклероз,гострапечінковата/абониркованедостатність.

Застосуванняізоніазиду вдозі вище 10мг/кг маситіла на добупротипоказанеу періодвагітності,присерцево-легеневійнедостатності,артеріальнійгіпертензіїІІ-ІІІстадії,ішемічнійхворобісерця, захворюванняхнервовоїсистеми,бронхіальнійастмі,хронічнійнирковійнедостатності,гепатиті уперіодзагострення,цирозіпечінки, псоріазі,екземі уформізагострення,мікседемі,гіпотиреозі.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Антациднізасоби –зменшенняабсорбціїізоніазиду(інтервал міжїх прийомомповиненстановити неменше 1години).

Непряміантикоагулянти,бензодіазепіни,фенітоїн,карбамазепін,теофілін,інгібіториМАО –ізоніазидпотенціюєефекти данихпрепаратів (вт.ч. токсичні).

Потенційногепатотоксичніта нейротоксичнізасоби (утому числіетанол, рифампіцин,парацетамол)–підвищуєтьсяймовірністьрозвитку токсичногогепатиту танейропатії (зпарацетамоломзбільшуєтьсяризикрозвиткугепатоксичноїдії).

Вальпроат– приодночасномузастосуванніпідвищуєтьсяконцентраціявальпроату вплазмі крові.

Ставудин–підвищуєтьсяризикрозвиткудистальноїсенсорноїнейропатії.

Ос&#

Нет аналогов