РЕЦЕПТУРНЫЙ
ОРГИГИЛ Р-Р Д/ИНФ. 5МГ/МЛ 100МЛ Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ОРГИГИЛ Р-Р Д/ИНФ. 5МГ/МЛ 100МЛ

Артикул: 22865
Бренд: ЮРИЯ-ФАРМ ООО
Нет в продаже
Производитель: ЮРИЯ-ФАРМ ООО

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ІНСТРУКЦІЯ

IНСТРУКЦIЯ

для медичногозастосуваннялікарськогозасобу

 

ОРНІГІЛ®

(ORNIGIL)

 

Склад:

діючаречовина:орнідазол;

1 млрозчинуміститьорнідазолу 5мг;

допоміжніречовини: натріюхлорид, водадля ін’єкцій.

 

Лікарськаформа. Розчин дляінфузій.

Основніфізико-хімічнівластивості:прозора,безбарвна абосвітло-жовтогокольору рідина.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.Антибактеріальнізасоби длясистемного застосування.Похідніімідазолу.Орнідазол. Код АТХ  J01X D03.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Орнігіл®– похіднийантибіотичнийзасіб5-нітроімідазолу,чинитьантибактеріальнудію, подібнудо діїметронідазолута інших5-нітроімідазолів.

Ефективнийщодо Trichomonasvaginalis, Entamoeba histolytica,Giardia lamblia (Giardia intestinalis), а такождеякиханаеробнихбактерій,таких як Gardnerella vaginalis, Bacteroidesта Clostridium spp., Fusobacterium таанаеробнихкоків. Чинитьпротипротозойнудію проти Balantidiumcoli, Blastocystis hominis, Trichomonas vaginalis, Trichonomus foetus, Giardia intesinalis і Entamoebahistolytica.

Замеханізмомдії Орнігіл®– ДНК-тропнийпрепарат ізвибірковоюактивністющодомікроорганізмів,які мають ферментнісистеми,здатнівідновлюватинітрогрупу ікаталізувативзаємодіюбілків групиферидоксинівізнітросполуками.Післяпроникненняпрепарату вмікробнуклітинумеханізмйого діїзумовленийвідновленнямнітрогрупипід впливомнітроредуктазмікроорганізмутаактивністю вжевідновленогонітроімідазолу.Продуктивідновленняутворюютькомплекси зДНК, спричиняючиїї деградацію,порушуютьпроцесиреплікації ітранскрипціїДНК. Крімтого,продукти метаболізмупрепаратумаютьцитотоксичнівластивостіта порушуютьпроцесиклітинногодихання.

Фармакокінетика.

Привнутрішньовенномукраплинномувведенні упочатковійдозі15 мг/год і приподальшомувведенні вдозі 7,5 мг/кгмаси тілакожні 6 годинмаксимальнарівноважнаконцентраціястановить 26мкг/мл, а мінімальна– 18 мкг/мл.Орнідазолрозподіляєтьсяу багатьохтканинах ібіологічнихрідинахорганізму,таких якжовч, слина,плевральна,перитонеальнатаспинномозковарідини(приблизно 43 %відконцентраціїу плазмікрові),піхвовийсекрет,кісткова тканина,печінка,еритроцити.Зв’язуванняз білкамиплазми кровістановитьменше 20 %.Орнідазолпроникаєкрізь плацентарнийбар’єр,виділяєтьсяу груднемолоко. Ворганізміметаболізуєтьсямайже 30-60 %препаратушляхомгідроксилювання,окиснення іглюкурування.Основнийметаболіт(2-оксиметронідазол)також чинитьпротипротозойнута антибактеріальнудію.Орнідазолвиводитьсяпереважно ізсечею (60-80 %),частково – зжовчю унезміненомувигляді та увиглядіметаболітівпротягом 5діб післяодноразовоговведення.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Парентеральневведенняпрепаратупоказане увипадкахгострої татяжкоїінфекції абоколипероральнезастосуваннянеможливе притакихзахворюванняхі станах:

–анаеробнісистемніінфекції,спричиненічутливою доорнідазолумікрофлорою:септицемія,менінгіти,перитоніти,післяопераційнірановіінфекції,післяпологовийсепсис,септичний аборттаендометрит;

–профілактикаінфекцій,спричинениханаеробнимибактеріями,прихірургічнихвтручаннях(особливо приопераціях наободовій тапрямійкишці), пригінекологічнихопераціях;

– амебнадизентерія зтяжким перебігом,всіпозакишковіформи амебіазу,лямбліоз,абсцеспечінки.

 

Протипоказання.

–Підвищеначутливістьдокомпонентівпрепаратуабо до іншихпохіднихнітроімідазолу.

–Органічні захворюванняцентральноїнервовоїсистеми.

–Епілепсія,розсіянийсклероз.

–Порушеннякровообігу,патологічніураженнякрові абоіншігематологічніаномалії.

–Хронічнийалкоголізм.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Орнідазолпотенціюєдіюпероральнихантикоагулянтівкумариновогоряду, щовимагаєвідповідноїкорекціїїхньої дози.Орнідазолподовжуєміорелаксуючудіювекуроніюброміду.

Концентраціяпрепаратузнижуєтьсяпри одночасномузастосуваннізіндукторамимікросомальнихферментів(фенобарбітал,рифампіцин) іпідвищуєтьсяприодночасномузастосуваннізінгібіторамимікросомальнихсистемпечінки,зокрема зблокаторами Н2-рецепторів(циметидин).

Призастосуванніз іншимипохідними5-нітроімідазолуповідомлялосяпро окремівипадкипериферичногоневриту,психічної депресії,судом,подібних доепілепсії.

Навідміну відінших похіднихнітроімідазолу,орнідазол непригнічуєальдегіддегідрогеназуі тому суміснийз алкоголем.

 

Особливостізастосування.

Приперевищеннірекомендованихдоз є певнийризиквиникненняпобічнихефектів у дітей,у хворих ізураженнямипечінки,хворих, які зловk

Нет аналогов