РЕЦЕПТУРНЫЙ
ТАРГОЦИД ПОР. Д/ИН. 200МГ ФЛ. №1 + Р-ЛЬ купить в Броварах Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ТАРГОЦИД ПОР. Д/ИН. 200МГ ФЛ. №1 + Р-ЛЬ купить в Броварах

Артикул: 8056
Бренд: АВЕНТИС ФАРМА
Нет в продаже
Производитель: АВЕНТИС ФАРМА
ATC: J01XA02
Международное название: Teicoplanin
Содержание: тейкопланіну - 200.0 мг, 400 мг
Применение: Лікування тяжких інфекцій, спричинених чутливими до препарату грампозитивними бактеріями, особливо St. aureus, включаючи також штами, резистентні до метициліну та цефалоспоринів.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

Таргоцид

(Targocid®)

Загальнахарактеристика:

міжнароднаназва:тейкопланін;

основніфізико-хімічнівластивості:пориста,майже білогокольору(кольору слоновоїкістки),гомогеннамаса;

склад: 1 флаконмістить тейкопланіну  200 мг або400 мг;

допоміжніречовини: натріюхлорид;

розчинник– водадля ін`єкцій. 

 

Формавипуску. Порошокліофілізованийдляприготуваннярозчину дляін`єкцій.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.Глікопептидні антибіотики.Код АТС  J01Х А02.

 

Фармакологічнівластивості. Фармакодинаміка. Тейкопланінєглікопептиднимантибіотикомсистемноїдії,продуктомферментації Acinoplanes teichomyceticus, який маєбактерициднуактивністьпроти аеробнихтаанаеробнихгрампозитивнихбактерій.Тейкопланінінгібує рістчутливихмікроорганізмівза рахуноквтручання вбіосинтезмембран клітину місцях,відміннихвід місць діїбета-лактамнихантибіотиків.

Тести in vitroпідтверджують,щотейкопланінє активним протинаступнихчутливихгрампозитивнихаеробів: Bacillus, Enterococci, Listeria, Rhodococcus, Staphylococcus aureus,Staphylococcus non- aureus,Streptococcus, Streptococcus pneumoniae таанаеробів: Clostridium, Eubacterium,Peptostreptococcus, Propionibacterium acnes.

 

До стійкихдотейкопланінумікроорганізмівналежать грампозитивніаероби, такіяк Actinomyces, Erysipelothrix, Hetherofermentative Lactobacillus, Leuconostoc, Nocardia asteroides, Рediococcus, а також грамнегативніаероби, такіяк коки,бацили та іншімікроорганізми:хламідії,мікобактерії,мікоплазми,рикетсії,трепонеми.

 

Тейкопланінне виявляє  перехресноїрезистентностіз іншимикласамиантибіотиків.

 

Бактерициднийсинергізмспостерігавсяin vitro заміноглікозидамипроти Enterococciта Staphylococci.Комбінаціятейкопланінуі фторхінолонівзазвичайчинитьадитивну,  іноді-синергічнудію проти Staphylococci.

 

Фармакокінетика.

Абсорбція.

Біодоступністьпіслявнутрішньом’язовоїін’єкціїстановить 94 %.

Розподіл (концентраціїв  сироватці).

Характеррозподілуконцентраційу сироватціпіслявнутрішньовенноговведеннядвофазовий(спочатку -швидка фазарозподілу,потім - фазаповільногорозподілу) знапівперіодамиприблизно  0,3 і 3години,відповідно. Післяфазирозподілувідбуваєтьсяповільнаелімінація, напівперіод  якої відповідає  70 -100годинам.

Одноразовадоза.

Через 5 хвпіслявнутрішньовенноїін’єкціїдози 3 мг/кгабо 6 мг/кг уздоровихосіб сироватковіконцентраціїдосягають 53,4 і111,8 мг/л відповідно.Залишковіконцентраціїв сироватцічерез24 годинипісля ін’єкції становлять2,1 і 4,2 мг/лвідповідно.

Повторні  дози.

У випадкувведення тейкопланінушляхом30-хвилинноїінфузії вдозі 400 мгкожні 12 годинпротягом5 днів, уздоровихосіб середнізалишковіконцентраціїв сироватці післяпершоїін`єкціїстановлять5,6 ± 0,7 мг/л, апісля другої- 9,4 ± 1,5 мг/л.Післяподальшихін`єкційконцентраціїв сироватці стабільно перевищують  10 мг/лчерез12 годин.

У випадкувведенняпрепаратухворим з нейтропенієюв перший деньлікуванняшляхом внутрішньовенноїін’єкції вдозі 400 мг  кожні 12годин, через24 години післядругоїін’єкціїзалишковаконцентраціястановить10,8 ± 5,7 мг/л.

У здоровихосіб після 6внутрішньом’язовихін’єкцій по200 мг через кожні12 годин для першихтрьохін’єкцій ікожні 24години – дляостанніх трьохін’єкціїзалишковаконцентраціячерез 24години післяостанньоговведеннястановить6,1 мг/л.

Зв’язуванняз білкамиплазми крові.

Зв’язуєтьсяз альбуміномна 90-95 %.

Тканиннийрозподіл.

Очевидний  об'ємрозподілу в  стадіїнасичення знаходитьсяв межах   0,6  - 1,2 л/кг.

Післяін’єкціїтейкопланіну,міченого радіоактивнимізотопом,встановлено,що він швидко проникає втканини(особливо вшкірну такісткову),потімдосягаєвисокихконцентраційу нирках,трахеї,легенях і наднирниковихзалозах. Тейкопланінпоглинаєтьсялейкоцитамиі збільшує їхантибактеріальнуактивність.

Тейкопланін  непроникає веритроцити,цереброспінальнурідину тажирову тканину.

 

Післявнутрішньовенноговведенняодноразовоїдози 400 мг утканинах спостерігалисьтакі концентрації:

-                          губчатийшар кістки: 10,8мкг/г і 7,1 мкг/гчерез 0,5 і 24 годинипісляін’єкціївідповідно;

Нет аналогов