РЕЦЕПТУРНЫЙ
ТАРГОЦИД ПОР. Д/ИН. 200МГ ФЛ. №1 + Р-ЛЬ Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ТАРГОЦИД ПОР. Д/ИН. 200МГ ФЛ. №1 + Р-ЛЬ

Артикул: 8056
Бренд: АВЕНТИС ФАРМА
Нет в продаже
Производитель: АВЕНТИС ФАРМА
ATC: J01XA02
Международное название: Teicoplanin
Содержание: тейкопланіну - 200.0 мг, 400 мг
Применение: Лікування тяжких інфекцій, спричинених чутливими до препарату грампозитивними бактеріями, особливо St. aureus, включаючи також штами, резистентні до метициліну та цефалоспоринів.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

Таргоцид

(Targocid®)

Загальнахарактеристика:

міжнароднаназва:тейкопланін;

основніфізико-хімічнівластивості:пориста,майже білогокольору(кольору слоновоїкістки),гомогеннамаса;

склад: 1 флаконмістить тейкопланіну  200 мг або400 мг;

допоміжніречовини: натріюхлорид;

розчинник– водадля ін`єкцій. 

 

Формавипуску. Порошокліофілізованийдляприготуваннярозчину дляін`єкцій.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.Глікопептидні антибіотики.Код АТС  J01Х А02.

 

Фармакологічнівластивості. Фармакодинаміка. Тейкопланінєглікопептиднимантибіотикомсистемноїдії,продуктомферментації Acinoplanes teichomyceticus, який маєбактерициднуактивністьпроти аеробнихтаанаеробнихгрампозитивнихбактерій.Тейкопланінінгібує рістчутливихмікроорганізмівза рахуноквтручання вбіосинтезмембран клітину місцях,відміннихвід місць діїбета-лактамнихантибіотиків.

Тести in vitroпідтверджують,щотейкопланінє активним протинаступнихчутливихгрампозитивнихаеробів: Bacillus, Enterococci, Listeria, Rhodococcus, Staphylococcus aureus,Staphylococcus non- aureus,Streptococcus, Streptococcus pneumoniae таанаеробів: Clostridium, Eubacterium,Peptostreptococcus, Propionibacterium acnes.

 

До стійкихдотейкопланінумікроорганізмівналежать грампозитивніаероби, такіяк Actinomyces, Erysipelothrix, Hetherofermentative Lactobacillus, Leuconostoc, Nocardia asteroides, Рediococcus, а також грамнегативніаероби, такіяк коки,бацили та іншімікроорганізми:хламідії,мікобактерії,мікоплазми,рикетсії,трепонеми.

 

Тейкопланінне виявляє  перехресноїрезистентностіз іншимикласамиантибіотиків.

 

Бактерициднийсинергізмспостерігавсяin vitro заміноглікозидамипроти Enterococciта Staphylococci.Комбінаціятейкопланінуі фторхінолонівзазвичайчинитьадитивну,  іноді-синергічнудію проти Staphylococci.

 

Фармакокінетика.

Абсорбція.

Біодоступністьпіслявнутрішньом’язовоїін’єкціїстановить 94 %.

Розподіл (концентраціїв  сироватці).

Характеррозподілуконцентраційу сироватціпіслявнутрішньовенноговведеннядвофазовий(спочатку -швидка фазарозподілу,потім - фазаповільногорозподілу) знапівперіодамиприблизно  0,3 і 3години,відповідно. Післяфазирозподілувідбуваєтьсяповільнаелімінація, напівперіод  якої відповідає  70 -100годинам.

Одноразовадоза.

Через 5 хвпіслявнутрішньовенноїін’єкціїдози 3 мг/кгабо 6 мг/кг уздоровихосіб сироватковіконцентраціїдосягають 53,4 і111,8 мг/л відповідно.Залишковіконцентраціїв сироватцічерез24 годинипісля ін’єкції становлять2,1 і 4,2 мг/лвідповідно.

Повторні  дози.

У випадкувведення тейкопланінушляхом30-хвилинноїінфузії вдозі 400 мгкожні 12 годинпротягом5 днів, уздоровихосіб середнізалишковіконцентраціїв сироватці післяпершоїін`єкціїстановлять5,6 ± 0,7 мг/л, апісля другої- 9,4 ± 1,5 мг/л.Післяподальшихін`єкційконцентраціїв сироватці стабільно перевищують  10 мг/лчерез12 годин.

У випадкувведенняпрепаратухворим з нейтропенієюв перший деньлікуванняшляхом внутрішньовенноїін’єкції вдозі 400 мг  кожні 12годин, через24 години післядругоїін’єкціїзалишковаконцентраціястановить10,8 ± 5,7 мг/л.

У здоровихосіб після 6внутрішньом’язовихін’єкцій по200 мг через кожні12 годин для першихтрьохін’єкцій ікожні 24години – дляостанніх трьохін’єкціїзалишковаконцентраціячерез 24години післяостанньоговведеннястановить6,1 мг/л.

Зв’язуванняз білкамиплазми крові.

Зв’язуєтьсяз альбуміномна 90-95 %.

Тканиннийрозподіл.

Очевидний  об'ємрозподілу в  стадіїнасичення знаходитьсяв межах   0,6  - 1,2 л/кг.

Післяін’єкціїтейкопланіну,міченого радіоактивнимізотопом,встановлено,що він швидко проникає втканини(особливо вшкірну такісткову),потімдосягаєвисокихконцентраційу нирках,трахеї,легенях і наднирниковихзалозах. Тейкопланінпоглинаєтьсялейкоцитамиі збільшує їхантибактеріальнуактивність.

Тейкопланін  непроникає веритроцити,цереброспінальнурідину тажирову тканину.

 

Післявнутрішньовенноговведенняодноразовоїдози 400 мг утканинах спостерігалисьтакі концентрації:

-                          губчатийшар кістки: 10,8мкг/г і 7,1 мкг/гчерез 0,5 і 24 годинипісляін’єкціївідповідно;

Нет аналогов