ИММУСТАТ ТАБ. 50МГ №10 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ИММУСТАТ ТАБ. 50МГ №10

Артикул: 8357
Бренд: ДАРНИЦА ФФ ЗАО
Нет в продаже
Производитель: ДАРНИЦА ФФ ЗАО
ATC: J05AX13
Международное название: Umifenovir
Содержание: уміфеновіру 50 мг
Применение: Профілактика та лікування грипу А і В, ГРВІ, включаючи ускладнені. У складі комплексної терапії хронічн.бронхіту, пневмонії та рецидивуючої герпетичної інфекції. У складі комплексної терапії гострих кишкових інфекцій ротавірусної етіології у дітей старше

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
УТВЕРЖДЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

ІМУСТАТ

(IMUSTAT)

 

 

Складлікарськогозасобу:

діючаречовина: umifenovir;

1 таблеткаміститьуміфеновіру50 мг або 100 мг;

допоміжніречовини:крохмалькартопляний,метилцелюлоза,кремніюдіоксидколоїдний безводний,кальціюстеарат,опадрай II 85Fбілий.

 

Лікарськаформа. Таблетки,вкритіоболонкою.

 

Таблетки,вкритіоболонкою,білого абобілого зкремуватимвідтінкомкольору,двоопуклоїформи.

 

Назва імісцезнаходженнявиробника. ПрАТ«Фармацевтичнафірма «Дарниця».Україна, 02093, м.Київ, вул.Бориспільська,13.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.Противіруснізасоби длясистемногозастосування.

КодАТС J05A X.

 

Імустат–противіруснийзасіб зімуномодулюючоютапротигрипозноюдією, щоспецифічнопригнічуєвіруси грипуА та В, іншігостріреспіраторнівірусніінфекції.Запобігаєконтакту тапроникненнювірусів уклітини,пригнічуючизлиттяліпідноїоболонкивірусу змембранамиклітин,проявляєінтерфероніндукуючудію, стимулюєгуморальніта клітинніреакціїімунітету,фагоцитарнуфункціюмакрофагів,підвищуєстійкістьорганізму довірусних інфекцій.

Терапевтичнаефективністьпрепарату привіруснихінфекціяхпроявляєтьсяв зниженнізагальноїінтоксикаціїта клітиннихпроявівзахворювання,скорочуєтьсятривалість захворювання.Препарат знижуєчастотурозвиткуускладнень,пов’язаних звірусноюінфекцією, атакож випадківзагостренняхронічнихзахворювань.

Імустатналежить домалотоксичнихзасобів і немаєнегативноговпливу наорганізм людинипризастосуваннів рекомендованихдозах.

Препаратшвидковсмоктуєтьсяу травному тракті.Максимальнаконцентраціяв плазмікровідосягаєтьсяпри прийомі вдозі 50 мг через1,2 години, вдозі 100 мг –через              1,5 години. Метаболізуєтьсяв печінці. Періоднапіввиведеннястановить 17-21годину.Приблизно 40 %препарату виводитьсявнезміненомувигляді: зфекаліями (38,9 %)та із сечею (0,12 %).Протягомпершої доби виводиться90 % відприйнятоїдози.

 

 

Показаннядлязастосування.

Профілактиката лікуванняу дорослих тадітей грипу Аі В, гострихреспіраторнихвіруснихінфекцій, утому числіускладнених;комплекснатерапіяхронічногобронхіту, пневмоніїтарецидивуючоїгерпетичноїінфекції;комплекснатерапіягострихкишковихінфекційротавірусноїетіології удітей вікомвід 2 років.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдо діючоїречовини абодо іншихкомпонентівпрепарату.

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Клінічнідані пробезпеку таефективністьзастосуванняпрепарату уперіодвагітностіабогодуваннягруддювідсутні.

Застосуванняпрепарату уперіодвагітностіможливе увипадках,коли користьдля матеріпереважаєпотенційнийризик для плода.

Препаратнезастосовуватиу періодгодуваннягруддю.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.

Урекомендованихдозах невпливає нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.

 

Діти.

Препаратможназастосовуватидітям вікомвід 2 років.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Препаратзастосовуватидітям від 2років і дорослим.Приймативнутрішньоза            30 хвилин доприйому їжі.Разова дозастановить:діти вікомвід 2 до 6 років– 50 мг, дітивіком від 6 до 12років – 100 мг,діти віком від12 років ідорослі – 200мг               (2 таблеткипо 100 мг або 4таблетки по 50мг).

Длянеспецифічноїпрофілактики:

прибезпосередньомуконтакті ізхворими грипомта іншимиГРВІ:

препаратзастосовуватиу дозі: дітивіком від 2 до 6років – 50 мг,діти вікомвід 6 до        12 років – 100 мг,діти вікомвід 12 років ідорослі – 200 мг 1раз на деньпротягом       10-14днів;

в періодепідеміїгрипу таінших ГРВІ,для запобіганняускладненнямхронічногобронхіту,рецидивугерпетичноїінфекції:

препаратзастосовуватиу дозі: дітивіком від 2 до 6років – 50 мг,діти вікомвід 6 до        12років – 100 мг,діти вікомвід 12 років ідорослі – 200 мг 2рази натижденьпротягом 3тижнів.

Длялікування:

грип,інші ГРВІ безускладнень:

препаратзастосовуватиу дозі: дітивіком від 2 до 6років – 50 мг,діти вікомвід 6 до        12 років – 100 мг,діти вікомвід 12 років ідорослі – 200 мг 4рази на добу(кожні           6 годин)протягом 5днів;

грип,інші ГРВІ зускладненнями(бронхіт, пневмоніята інші):

препаратзастосовуватиу дозі: дітивіком від 2 до 6років – 50 мг,діти вікомвід 6 до        12 років – 100 мг,діти вікомвід 12 років ідорослі – 200 мг 4рази на добу(кожні          6 годин)протягом 5днів, потімразову дозу 1 разна тижденьпротягом 4тижнів.

 

 

 

Вкомплексномулікуванніхронічногобронхіту,герпетичноїінфекції:

препаратзастосовуватиу дозі: дітивіком від 2 до 6років – 50 мг,діти вікомвід 6 до        12років – 100 мг,діти вікомвід 12 років ідорослі – 200 мг 4рази на день (кожні           6 годин)протягом 5-7 днів,потім разовудозу 2 рази натиждень протягом4 тижнів.

Вкомплексномулікуваннігострихкишковихінфекційротавірусноїетіології удітей вікомвід 2 років:

препаратзастосовуватиу дозі: дітивіком від 2 до 6років – 50 мг,діти вікомвід 6 до        12років – 100 мг,діти вікомвід 12 років ідорослі – 200 мг 4рази на день(кожні           6 годин)протягом 5днів.

 

Передозування.

Передозуванняпрепаратомне відмічене.

Нет аналогов