КАГОЦЕЛ ТАБ. 12МГ №10 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

КАГОЦЕЛ ТАБ. 12МГ №10

Артикул: 8359
Бренд: НИАРМЕДИК ПЛЮС ООО
Нет в продаже
Производитель: НИАРМЕДИК ПЛЮС ООО
ATC: J05AX
Международное название: Mono
Содержание: кагоцелу 12 мг
Применение: Дорослі: профілактика та лікування грипу та інших респіраторно-вірусних інфекцій, герпесу, а також лікування урогенітального хламідіозу.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

IНСТРУКЦIЯ

длямедичного застосуванняпрепарату

КАГОЦЕЛ®

(КАGОCEL)

 

Складлікарськогозасобу:

діючаречовина: кагоцел;

1таблеткаміститькагоцелу 12 мг;

допоміжніречовини: крохмалькартопляний,кальціюстеарат, Лудіпрес(лактозимоногідрат,повідон, кросповідон).

 

Лікарськаформа. Таблетки.

Круглідвоопуклітаблетки відкремового докоричневогокольору ізвкрапленнями.

 

Назваімісцезнаходженнявиробника.

ТОВ«НІАРМЕДИКПЛЮС».

РосійськаФедерація, 125047, м.Москва, вул.4-таТверська-Ямська,буд. 2/11, корпус 2,тел./факс (495) 741-49-89.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Противірусніпрепаратидлясистемного застосуваннятаімуностимулятори.Код АТС J05А X.

 

Основниммеханізмомдіїпрепарату єйого здатністьіндукуватипродукціюінтерферону.Кагоцел®спричиняєутворення   ворганізмілюдини так званогопізньогоінтерферону,що є сумішшюα-, β- таγ-інтерферонів,які маютьвисоку противіруснуактивність.Кагоцел®продукуєінтерферонпрактично увсіх популяціяхклітин, щоберутьучасть упротивіруснійвідповіді організму:Т- іВ-лімфоцитах,макрофагах,гранулоцитах,фібробластах,ендотеліальнихклітинах. Приприйманнівнутрішньооднієї дозипрепаратутитрінтерферонув сироватцікровідосягаємаксимальнихзначень через48 годин.Інтерфероновавідповідьорганізму навведенняКагоцелу®характеризуєтьсятривалою (до 4-5 діб)циркуляцієюінтерферонув кровотоці. Динаміканакопиченняінтерферонув кишечникуприприйманніпрепаратувнутрішньонезбігається здинамікоютитрівциркулюючогоінтерферону.У сироватцікрові продукціяінтерферонудосягаєвисоких значеньлише через 48годин післяприйомуКагоцелу®,тоді як укишечникумаксимумпродукції інтерферонувідзначаєтьсявже через 4години.

Кагоцел®припризначеннівтерапевтичнихдозах є нетоксичнимпрепаратом,який майже ненакопичуєтьсяв органiзмi.Препарат не маємутагенних,тератогеннихта канцерогеннихвластивостей,не чинитьембрiотоксичну  дiю.

Найбiльшаефективнiсть прилікуванніКагоцелом®досягаєтьсяпри йогопризначеннi не пiзнiше 4-годня вiдпочаткугострої інфекції.З профiлактичноюметою препаратможезастосовуватисяу будь-які терміни,у тому числіібезпосередньопісляконтакту зізбудникомінфекції.

Через24 годинипісляприйманняКагоцел®накопичується,в основному,в печінці,меншою мірою- в легенях, тимусі,селезінці,нирках,лімфовузлах.Низькіконцентраціїпрепаратувідзначаютьсяв жировійтканині,серці, м'язах,сім'яниках,мозку, плазмікрові. НизькаконцентраціяКагоцелу®в головномумозкупояснюється,можливо, великоюмолекулярноюмасоюпрепарату, щоутруднюєйогопроникненнячерез гематоенцефалічнийбар'єр. Уплазмі кровіпрепаратзнаходитьсяпереважно узв'язаному стані.

Прищоденномубагаторазовомувведенні Кагоцелу®об'ємрозподілуколиваєтьсяв широких межаху всіхдосліджуванихорганах. Особливовиражененакопиченняпрепарату в селезінціілімфатичнихвузлах. Припероральномузастосуваннів загальнийкровотокпотрапляєприблизно 20 %введеноїдози препарату.Препарат, щовсмоктався,циркулює в крові,в основному,у зв'язаній змакромолекуламиформі: зліпідами - 47 %, збілками - 37 %.Незв'язана частинапрепаратустановитьмайже 16 %.

Виведенняпрепарату ізорганізмувідбувається,в основному,черезкишечник:через 7 дібпісляприйманняпрепарату ізорганізмувиводиться 88 %прийнятоїдози, у томучислі 90 % - зфекаліями і 10 % -із сечею. Увидихуваномуповітріпрепарат невиявлявся.

 

Показаннядлязастосування.

Кагоцел®застосовуютьдорослим якпрофілактичнийілікувальнийзасіб пригрипі таінших респіраторно-віруснихінфекціях(ГРВІ).

Кагоцел®застосовуютьдітям старше3 років яклікувальнийзасіб пригрипі таінших ГРВІ.

Кагоцел®застосовуютьдітям старше6 років якпрофілактичнийзасіб пригрипі таінших ГРВІ.

Яклікувальнийзасібпрепаратзастосовуютьу дорослихпри герпесі,а також укомплексномулікуванніурогенітальногохламідіозу.

 

Протипоказання.

Підвищенаіндивідуальначутливістьдо компонентівпрепарату,вагітність,період годуваннягруддю,дитячий вікдо 3 років, дефіцитлактази,непереносимістьлактози, глюкозо-галактознамальабсорбція.

 

Особливізастереження.

Длядосягненнялікувальногоефекту прийомКагоцелу®слідрозпочинатине пізнішечетвертого днявід появипершихсимптоміввірусного захворювання.Цейлікарськийзасіб міститьлактозу.Препарат неможназастосовуватипри спадковійнепереносимостігалактози, лактазнійнедостатностіЛаппа або припорушеннівсмоктуванняглюкози-галактози.

Нет аналогов