РЕЦЕПТУРНЫЙ
ГАМАЛИН ИММУН.П/ГЕРПЕСА 1Т#10 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ГАМАЛИН ИММУН.П/ГЕРПЕСА 1Т#10

Артикул: 8348
Бренд: БИОФАРМА
Нет в продаже
Производитель: БИОФАРМА
ATC: J06BB
Международное название: Immunoglobulins, normal human, for extravascular a
Содержание: чні антитіла до вірусу герпесу звичайного 1 типу - титр антитіл складає не менше, ніж 1:25 000

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.

ІНСТРУКЦІЯ

прозастосуванняпрепарату

Гамалін®(Імуноглобулінпроти вірусугерпесузвичайного 1типу людини)

Gammalmum®  (Immunoglobulinum contra herpes virus simplex, typus 1 humanum)

Загальнахарактеристика

Основнівластивості:прозора або знезначною опалесценцією,безбарвнаабожовтуватарідина. Призберіганні,допускається:поява незначногоосаду, якийзникає приструшуванні.Препаратміститьімунологічноактивнубілковуфракцію, якавиділена ізплазми кровілюдини,перевіреноїнавідсутністьантитіл доВІЛ-1, ВІЛ-2. довірусугепатиту С таповерхневогоантигенувірусугепатиту В,очищеної таконцентрованоїметодом фракціонуванняспиртоводнимирозчинами дляосадження,яка пройшластадіювірусної інактиваціїсольвент - детергентнымметодом.Вміст білка в1,0 млпрепаратувід 0,09 г до 0,11 г. Титрантитіл довірусугерпесузвичайного 1типу складаєне менше 1:25 000.Препарат не міститьконсервантівтаантибіотиків.

Якіснийтакількіснийсклад

Діючіречовини:специфічніантитіла довірусугерпесу звичайного1 типу – титрантитілскладає не менше,ніж 1:25 000.

Допоміжніречовини:гліцин(глікокол;кислотаамінооцтова),натріюхлорид.

Формавипуску.Розчин дляін'єкцій.

Код АТС. J06BB. Специфічніімуноглобуліни.

Імунологічні ібіологічнівластивості.Діючоюосновоюпрепарату єімуноглобуліни,зокремаімуноглобулінG, специфічнийдо вірусугерпесузвичайного 1типу.Специфічнаактивністьпрепарату зумовленавіруснейтралізуючоюдією антитіл.Крім того,імуноглобулінG спричиняєімуномодулюючийефект, впливаючина різніланкиімунноїсистемилюдини, та підвищуєне­специфічнурезистентнїстьорганізму.

Показаннядлязастосування.Препаратзастосовуютьз метоюлікування захворювань,спри­чиненихвірусомгерпесузвичайного 1типу, в томучислі:енцефалітів,енцефаломієлітів,менінгоенцефалітїв,арахноенцефалітів,арахноїдитів,енцефалополірадикулітівта ін.

Спосібзастосуванняі дози.Імуноглобулінивводятьвнутрішньом'язово.

Длялікуваннязахворюваньдорослих, щосири5ганенівірусомгерпесузвичайного 1типу, в томучисліураженьнервовоїсистеми,імуноглобулінвводять 5разів здводобовимінтервалом удозі 4.5 мл (3ампули по 1,5 мл)на введення.

Побічнадія. Реакціїна введенняімуноглобуліну,як правило,відсутні. Урідкихвипадках мо­жутьвиникнутимісцеві реакціїу виглядігіперемії тапідвищеннятемпературидо 37,5 °С протя­гомпершої доби.Препарат вокремих осібіз зміненоюреактивністюможевикликати реакціїалергіїрізного типу,а у винятковорідкихвипадках – анафілактичнийшок. У зв'язкуз цим осо­би, щоодержалипрепарат,повинніперебувати підмедичнимнаглядомпротягом 30хвилин.

Протипоказання.Введенняімуноглобулінупротипоказанеособам, щомають ванамнезітяжкіалергійніреакції навведеннябілковихпрепаратівкрові людини.Хворим, щостраждають наалергічніхвороби абомають їх ванамнезі, вденьвведенняімуноглобулінута в наступні3 добирекомендуютьсяантигістамінніпрепарати.Препарат неслід вводитивнутрішньом'язовоу випадкахтяжкоїтромбоцитопеніїта іншихпорушенняхгемостазу.

Препаратпротипоказанийпригіперчутливостідо Іgлюдини,особливо урідкіснихвипадках при дефіцитіІg А танаявностіантитілпроти Іg А.

Особливостізастосування.Введенняпрепаратувнутрішньовеннозаборонено!Особам, щостраждаютьна імунопатологічнісистемні захворювання(хвороб

Нет аналогов