РЕЦЕПТУРНЫЙ
ИНФАНРИКС ИПВ СУСП. Д/ИН. ШПР. №1 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ИНФАНРИКС ИПВ СУСП. Д/ИН. ШПР. №1

Артикул: 48489
Бренд: ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН КОНСЬЮМЕР
Нет в продаже
Производитель: ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН КОНСЬЮМЕР

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

Інструкціядлямедичногозастосування

медичногоімунобіологічногопрепарату

 

ІНФАНРИКС™  ІПВ

Комбінованавакцина дляпрофілактикидифтерії,правця,кашлюка(ацелюлярнийкомпонент) таполіомієліту

 

СКЛАД:

Однадоза вакцини(0,5 мл) містить:

Діючіречовини:

адсорбований дифтерійний анатоксин

адсорбований правцевий анатоксин

три очищені кашлюкові антигени:

адсорбований кашлюковий анатоксин

адсорбований нитчастий гемаглютинін

пертактин

три типи інактивованих вірусів поліомієліту:

інактивований вірус поліомієліту тип 1 (штам Mahoney)

інактивований вірус поліомієліту тип 2 (штам MEF-1)

інактивований вірус поліомієліту тип 3 (штам Saukett)

- не менше 30 МО;

- не менше 40 МО;

 

- 25 мкг;

- 25 мкг;

- 8 мкг;

 

-  40 Д-антигенних одиниць;

-  8 Д-антигенних одиниць;

-  32 Д-антигенні одиниці.

Допоміжніречовини: натріюхлорид,адсорбованісоліалюмінію, середовище199 та вода дляін’єкцій.

 

ЛІКАРСЬКАФОРМА. Суспензіядля ін’єкцій.

Основніфізико-хімічнівластивості:

ІНФАНРИКС™ІПВ -комбінованавакцина для профілактикидифтерії,правця,кашлюка(ацелюлярнийкомпонент) (DTPa)таполіомієліту(IPV). Вакцина ІНФАНРИКС™ІПВ - мутнарідина упопередньозаповненомускляномушприці. Призберіганніможеспостерігатисябілий осад тапрозорийбезбарвнийсупернатант.

ІНФАНРИКС™ІПВвідповідаєвимогамВсесвітньоїорганізаціїохорониздоров’я довиробництвабіологічнихречовин,вакцин дляпрофілактикидифтерії,правця,кашлюка таполіомієліту.

 

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНАГРУПА.Комбінованібактеріальніта віруснівакцини.

Код АТХ:J07CА02.

 

ІМУНОБІОЛОГІЧНІТАБІОЛОГІЧНІВЛАСТИВОСТІ.

Фармакодинаміка

Імуннавідповідь наDT (дифтерійнийта правцевий)компоненти:

Черезодин місяцьпісля курсупервинної вакцинаціїбільше ніж 99%немовлят,вакцинованихІНФАНРИКС™ІПВ, малититриантитіл ³ 0,1 МО/мл, якдляантигенівправця, так ідля антигенівдифтерії.

ПіслявведеннябустерноїдозиІНФАНРИКС™ІПВ більшеніж 99,5% дітеймали титриантитіл ³ 0,1 МО/мл дляобохантигенів.

Імуннавідповідь наРа(ацелюлярнийкашлюковий)компонент:

Черезодин місяцьпісля3-дозовогокурсупервинноївакцинаціїІНФАНРИКС™ІПВ 100%немовлятбули серопозитивнимипо трьохкашлюковихкомпонентах(PT, FHA, пертактин),і загальнірівні відповідіна кожен ізтрьохокремихкашлюкових антигенівбули ³ 94%.

Бустернувідповідьпротикашлюковихантигенівспостерігалиу переважноїбільшостівакцинованих;нижчі рівнівідповідіспостерігалиу дослідженнях,де рівніантитіл буливисокими до вакцинації.Усі особибулисеропозитивнимичерез одинмісяць післявведенняцієї дози.

ЗахиснаефективністьРа(ацелюлярногокашлюкового)компонента:

Оскількиімуннавідповідь накашлюкові антигенипіслявведеннявакциниІНФАНРИКС™ІПВ єеквівалентноютакійвідповіді привведеннівакциниІНФАНРИКС™,можна припустити,що захиснаефективністьцих двохвакцин такожбудееквівалентною.

Епідеміологічнийзахист DTPaкомпонентупротитиповогозахворюванняна кашлюк, якйоговизначаєВООЗ (³ 21деньпароксизмальногокашлю) булапродемонстрованав:

-проспективному“сліпому”дослідженнісімейнихконтактів, проведеномув Німеччині (3, 4,5 місячнийграфік).Базуючись наданих,зібраних ізвториннихконтактів усім’ях, вякихспостерігавсяіндекснийвипадоктиповогокашлюку, захиснаефективністьвакцинискладала 88,7%;

-спонсорованомуНаціональнимІнститутом Здоров’ядослідженніефективності,проведеномув Італії (2, 4, 6місячнийграфік), дебулознайдено, щоефективністьвакцинистановить 84%.Приподальшомуспостереженніза цією жкогортоюбулапідтвердженаефективністьвакцини до4-річноговіку включно.

Імуннавідповідь накомпонент IPV(Інактивованавакцина дляпрофілактикиполіомієліту):

Черезодин місяцьпісляпервинноївакцинаціїзагальнасеропозитивністьдля кожного зтрьохсеротипіввірусівполіомієліту(типи 1, 2, 3)становила ³ 99,5%.

ПіслявведеннябустерноїдозиІНФАНРИКС™ІПВ 100% дітейбулисеропозитивнимидля трьохсеротипів вірусівполіомієліту.

Бустернавакцинаціявикликаєпомітне збільшеннярівнівантитіл упорівнянні звеличинами,якіспостерігалидо введеннябустерноїдози.

Фармакокінетика

Оцінка фармакокінетичнихвластивостейне єобов'язковимдля вакцин.

 

КЛІНІЧНІХАРАКТЕРИСТИКИ.

Показання.

Профілактикадифтерії,правця,кашлюку і поліомієлітуу дітей вікомвід 2 місяців.ВакцинаІНФАНРИКС™ІПВ показанатакож у виглядібустерної(ревакцинуючої)дози длядітей, якіраніше булиімунізованіантигенамидифтерії,правця, кашлюкаіполіомієліту.

 

Щепленнядітей натериторіїУкраїни здійснюєтьсязгідно звимогамидіючихнаказів МОЗУкраїни щодопроведенняпрофілактичнихщеплень.

 

Протипоказання.

Нет аналогов