ВЕНОСМИН ТАБ. 500МГ №30 купить в Славутиче Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ВЕНОСМИН ТАБ. 500МГ №30 купить в Славутиче

Артикул: 8674
Производитель: ФИТОФАРМ ОАО
Нет в продаже
Производитель: ФИТОФАРМ ОАО
ATC: C05CA53
Международное название: Diosmin, combinations
Действующие вещество: суму флавоноїдних фракцій 500 мг: діосміну у перерахуванні на 100 % речовину 450 мг; гесперидину у перерахуванні на 100 % речовину 50 мг
Применение: Хронічна недостатність вен та лімфатичних судин нижніх кінцівок органічної та функціональної природи, яка виражається у набряках, болю, важкості у ногах, нічних судомах, трофічних виразках). Гострий та хронічний геморой.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуваннялікарського засобу

ВЕНОСМІН®

 

Склад:

діючіречовини: diosminum, hesperidinum;

1 таблеткамістить: сумуфлавоноїднихфракцій 500 мг:діосміну уперерахуванніна 100 % речовину  450 мг; гесперидинууперерахуванніна 100 % речовину50 мг;

допоміжніречовини:целюлозамікрокристалічна,коповідон, кремніюдіоксидколоїднийбезводний,натріюкроскармелоза,магніюстеарат;склад оболонки:Оpadry II рожевий(титанудіоксид (Е 171),тальк, залізаоксид жовтий(Е 172), залізаоксидчервоний (Е 172),                     поліетиленгліколь(макрогол) 4000,полівініловийспирт).

 

Лікарськаформа. Таблетки,вкритіплівковоюоболонкою.

Основніфізико-хімічнівластивості: таблетки,вкритіплівковоюоболонкою,від світло-коричневато-рожевогодооранжево-рожевогокольору, видовженоїформи, верхняі нижняповерхні якихопуклі, зрискою дляподілу.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Капіляростабілізуючізасоби.Біофлавоноїди.Діосмін,комбінації. Код АТХ  С05С А53.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Препаратмаєвенотонічнутаангіопротекторнудію, підвищуєвенознийтонус, зменшуєрозтяжністьвен івеностаз,поліпшує мікроциркуляцію,зменшуєпроникністькапілярів іпідвищує їхрезистентність,поліпшуєлімфатичнийдренаж,збільшуючи лімфатичнийвідтік.

Препараттакожзменшуєвзаємодіюлейкоцитівта ендотелію,адгезіюлейкоцитів упосткапілярнихвенулах. Цезнижуєпошкоджувальнудіюмедіаторівзапалення настінки вен істулкиклапанів вен.

Періоднапіввиведенняпрепаратустановить 11годин.

Виведеннядіючоїречовинивідбуваєтьсяголовним  чиномчерезкишечник. Черезсечувиводиться усередньому 14 %застосованоїдози.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Симптоматичнелікуваннявенолімфатичноїнедостатності(тяжкість уногах, біль,набряки).

Симптоматичнелікуваннягеморою.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдо діючоїречовини абодо будь-якоїз допоміжнихречовин.

 

Взаємодія зіншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Невідома.

 

Особливостізастосування.

Застосуванняцього лікарськогозасобу пригостромугеморої незамінюєспецифічноголікування тане перешкоджаєлікуваннюіншихпроктологічнихзахворювань.Якщоупродовжкороткого курсулікуваннясимптоми незникають швидко,слідпровестипроктологічнеобстеженнята переглянутитерапію.

Припорушенняхвенозногокровообігубільшефективнелікуваннязабезпечуєтьсяпоєднаннямтерапії здотриманнямтаких рекомендаційщодо способужиття:

 -уникатитривалогоперебуванняна сонці,довготривалогоперебуванняна ногах,надлишковоїмаси тіла;

 -ходитипішки та удеякихвипадках носитиспеціальніпанчохи дляпокращення кровообігу.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

На даний часнемаєповідомленьщодо будь-якихпобічнихефектів призастосуваннідіосміну тагесперидинувагітнимжінкам. Вагітнимжінкампрепаратслідзастосовуватизобережністю.Передзастосуваннямслідпроконсультуватисяз лікарем. Нерекомендуєтьсягодуваннягруддю підчас застосуванняпрепарату (узв'язку звідсутністюдостатньоїкількостіданних щодо проникненняпрепарату угруднемолоко).

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо іншимимеханізмами.

Препаратне впливає наздатністькеруватитранспортнимизасобами тапрацювати з різнимимеханізмами. У разіпояви ознакпобічної діїпрепарату(див.«Побічніефекти»)необхіднобутиобережними.

 

Спосібзастосуk

Нет аналогов