Рецептурный
АГЕН 10 ТАБ. 10МГ №30

67.52 грн.

Рецептурный
АГЕН 5 ТАБ. 5МГ №30

39.73 грн.

Рецептурный
АЗОМЕКС 2,5МГ ТАБ. №30

ЭМКЙОР ФАРМАСЬЮТ.,ЛТД

56.29 грн.

Рецептурный
АЗОМЕКС 5МГ ТАБ. №30

ЭМКЙОР ФАРМАСЬЮТ.,ЛТД

91.73 грн.

Рецептурный
АЗОМЕКС Н 2,5МГ/12,5МГ ТАБ. №30

ЭМКЙОР ФАРМАСЬЮТ.,ЛТД

100.49 грн.

Рецептурный
АЗОМЕКС Н 5МГ/12,5МГ ТАБ. №30

ЭМКЙОР ФАРМАСЬЮТ.,ЛТД

150.93 грн.

Рецептурный
АККУЗИД ТАБ. 10/12,5МГ №30

175.61 грн.

Рецептурный
АККУЗИД ТАБ. 20/12,5МГ N30

243.72 грн.

Рецептурный
АККУПРО ТАБ. 10МГ №30

182.38 грн.

Рецептурный
АККУПРО ТАБ. 20МГ №30

224.13 грн.

Рецептурный
АЛАДИН ТАБ. 10МГ №30

17.59 грн.

Рецептурный
АЛАДИН ТАБ. 5МГ №30

14.99 грн.

Рецептурный
АЛОТЕНДИН ТАБ. 5МГ/10МГ №30

158.14 грн.

Рецептурный
АЛОТЕНДИН ТАБ. 5МГ/5МГ №30

130.16 грн.

Рецептурный
АМЛЕССА ТАБ. 4МГ/10МГ №30

КРКА Д.Д. НОВО МЕСТО

89.02 грн.

Рецептурный
АМЛЕССА ТАБ. 4МГ/5МГ №30

КРКА Д.Д. НОВО МЕСТО

72.50 грн.

Рецептурный
АМЛЕССА ТАБ. 8МГ/10МГ №30

КРКА Д.Д. НОВО МЕСТО

111.78 грн.

Рецептурный
АМЛОДИПИН ТАБ. 10МГ №10

5.73 грн.

Рецептурный
АМЛОДИПИН ТАБ. 10МГ №20

11.48 грн.

Рецептурный
АМЛОДИПИН ТАБ. 10МГ №30

249.02 грн.

Рецептурный
АМЛОДИПИН ТАБ. 10МГ №30

15.95 грн.

Рецептурный
АМЛОДИПИН ТАБ. 10МГ №30

КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД

17.47 грн.

Рецептурный
АМЛОДИПИН ТАБ. 5МГ №20

10.26 грн.

Рецептурный
АМЛОДИПИН ТАБ. 5МГ №20

9.76 грн.

Рецептурный
АМЛОДИПИН ТАБ. 5МГ №30

12.01 грн.

Рецептурный
АМЛОДИПИН ТАБ. 5МГ №30

КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД

11.18 грн.

Рецептурный
АМЛОПРИЛ-ДАРНИЦА ТАБ. 10МГ №20

12.35 грн.

Рецептурный
АМЛОПРИЛ-ДАРНИЦА ТАБ. 5МГ №20

10.18 грн.