Рецептурный
АГЕН 10 ТАБ. 10МГ №30

66.40 грн.

Рецептурный
АГЕН 5 ТАБ. 5МГ №30

39.85 грн.

Рецептурный
АЗОМЕКС 2,5МГ ТАБ. №30

ЭМКЙОР ФАРМАСЬЮТ.,ЛТД

57.65 грн.

Рецептурный
АЗОМЕКС 5МГ ТАБ. №30

ЭМКЙОР ФАРМАСЬЮТ.,ЛТД

94.50 грн.

Рецептурный
АЗОМЕКС Н 2,5МГ/12,5МГ ТАБ. №30

ЭМКЙОР ФАРМАСЬЮТ.,ЛТД

102.37 грн.

Рецептурный
АЗОМЕКС Н 5МГ/12,5МГ ТАБ. №30

ЭМКЙОР ФАРМАСЬЮТ.,ЛТД

152.10 грн.

Рецептурный
АККУЗИД ТАБ. 10/12,5МГ №30

178.42 грн.

Рецептурный
АККУЗИД ТАБ. 20/12,5МГ N30

248.45 грн.

Рецептурный
АККУПРО ТАБ. 10МГ №30

182.38 грн.

Рецептурный
АККУПРО ТАБ. 20МГ №30

221.23 грн.

Рецептурный
АЛАДИН ТАБ. 10МГ №30

24.31 грн.

Рецептурный
АЛАДИН ТАБ. 5МГ №30

16.02 грн.

Рецептурный
АЛОТЕНДИН ТАБ. 5МГ/10МГ №30

158.52 грн.

Рецептурный
АЛОТЕНДИН ТАБ. 5МГ/5МГ №30

129.26 грн.

Рецептурный
АМЛЕССА ТАБ. 4МГ/10МГ №30

КРКА Д.Д. НОВО МЕСТО

99.05 грн.

Рецептурный
АМЛЕССА ТАБ. 4МГ/5МГ №30

КРКА Д.Д. НОВО МЕСТО

72.42 грн.

Рецептурный
АМЛЕССА ТАБ. 8МГ/10МГ №30

КРКА Д.Д. НОВО МЕСТО

110.88 грн.

Рецептурный
АМЛОДИПИН ТАБ. 10МГ №10

6.40 грн.

Рецептурный
АМЛОДИПИН ТАБ. 10МГ №20

11.42 грн.

Рецептурный
АМЛОДИПИН ТАБ. 10МГ №30

КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД

20.31 грн.

Рецептурный
АМЛОДИПИН ТАБ. 10МГ №30

249.02 грн.

Рецептурный
АМЛОДИПИН ТАБ. 10МГ №30

15.75 грн.

Рецептурный
АМЛОДИПИН ТАБ. 5МГ №10

5.34 грн.

Рецептурный
АМЛОДИПИН ТАБ. 5МГ №20

9.85 грн.

Рецептурный
АМЛОДИПИН ТАБ. 5МГ №20

9.70 грн.

Рецептурный
АМЛОДИПИН ТАБ. 5МГ №30

КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД

12.78 грн.

Рецептурный
АМЛОДИПИН ТАБ. 5МГ №30

11.02 грн.

Рецептурный
АМЛОПРИЛ-ДАРНИЦА ТАБ. 10МГ №20

35.53 грн.