Рецептурный
АГЕН 10 ТАБ. 10МГ №30
65.65 грн.
Рецептурный
АГЕН 5 ТАБ. 5МГ №30
38.65 грн.
Рецептурный
АЗОМЕКС 2,5МГ ТАБ. №30

ЭМКЙОР ФАРМАСЬЮТ.,ЛТД
52.85 грн.
Рецептурный
АЗОМЕКС 5МГ ТАБ. №30

ЭМКЙОР ФАРМАСЬЮТ.,ЛТД
85.75 грн.
Рецептурный
АЗОМЕКС Н 2,5МГ/12,5МГ ТАБ. №30

ЭМКЙОР ФАРМАСЬЮТ.,ЛТД
94.80 грн.
Рецептурный
АЗОМЕКС Н 5МГ/12,5МГ ТАБ. №30

ЭМКЙОР ФАРМАСЬЮТ.,ЛТД
145.70 грн.
Рецептурный
АККУЗИД ТАБ. 10/12,5МГ №30
171.25 грн.
Рецептурный
АККУЗИД ТАБ. 20/12,5МГ N30
231.45 грн.
Рецептурный
АККУПРО ТАБ. 10МГ №30
182.35 грн.
Рецептурный
АЛАДИН ТАБ. 10МГ №30
17.60 грн.
Рецептурный
АЛАДИН ТАБ. 5МГ №30
14.90 грн.
Рецептурный
АЛОТЕНДИН ТАБ. 5МГ/10МГ №30
152.50 грн.
Рецептурный
АЛОТЕНДИН ТАБ. 5МГ/5МГ №30
124.85 грн.
Рецептурный
АМЛЕССА ТАБ. 4МГ/10МГ №30

КРКА Д.Д. НОВО МЕСТО
82.40 грн.
Рецептурный
АМЛЕССА ТАБ. 4МГ/5МГ №30

КРКА Д.Д. НОВО МЕСТО
69.50 грн.
Рецептурный
АМЛЕССА ТАБ. 8МГ/10МГ №30

КРКА Д.Д. НОВО МЕСТО
110.15 грн.
Рецептурный
АМЛОДИПИН ТАБ. 10МГ №10
5.75 грн.
Рецептурный
АМЛОДИПИН ТАБ. 10МГ №20
11.30 грн.
Рецептурный
АМЛОДИПИН ТАБ. 10МГ №30
15.45 грн.
Рецептурный
АМЛОДИПИН ТАБ. 10МГ №30

КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД
16.25 грн.
Рецептурный
АМЛОДИПИН ТАБ. 5МГ №20
9.70 грн.
Рецептурный
АМЛОДИПИН ТАБ. 5МГ №20
8.95 грн.
Рецептурный
АМЛОДИПИН ТАБ. 5МГ №30
11.40 грн.
Рецептурный
АМЛОПРИЛ-ДАРНИЦА ТАБ. 10МГ №20
11.30 грн.
Рецептурный
АМЛОПРИЛ-ДАРНИЦА ТАБ. 5МГ №20
9.20 грн.
Рецептурный
АМПРИЛ HD ТАБ. 5МГ/25МГ №30

КРКА Д.Д. НОВО МЕСТО
196.30 грн.
Рецептурный
АМПРИЛ HL ТАБ. 2,5МГ/12,5МГ №30

КРКА Д.Д. НОВО МЕСТО
135.95 грн.
Рецептурный
АМПРИЛ ТАБ. 1,25МГ №30

КРКА Д.Д. НОВО МЕСТО
87.75 грн.