Рецептурный
АГЕН 10 ТАБ. 10МГ №30

66.13 грн.

Рецептурный
АГЕН 5 ТАБ. 5МГ №30

39.89 грн.

Рецептурный
АЗОМЕКС 2,5МГ ТАБ. №30

ЭМКЙОР ФАРМАСЬЮТ.,ЛТД

55.99 грн.

Рецептурный
АЗОМЕКС 5МГ ТАБ. №30

ЭМКЙОР ФАРМАСЬЮТ.,ЛТД

89.49 грн.

Рецептурный
АЗОМЕКС Н 2,5МГ/12,5МГ ТАБ. №30

ЭМКЙОР ФАРМАСЬЮТ.,ЛТД

102.27 грн.

Рецептурный
АЗОМЕКС Н 5МГ/12,5МГ ТАБ. №30

ЭМКЙОР ФАРМАСЬЮТ.,ЛТД

150.90 грн.

Рецептурный
АККУЗИД ТАБ. 10/12,5МГ №30

171.30 грн.

Рецептурный
АККУЗИД ТАБ. 20/12,5МГ N30

237.25 грн.

Рецептурный
АККУПРО ТАБ. 10МГ №30

182.38 грн.

Рецептурный
АККУПРО ТАБ. 20МГ №30

214.35 грн.

Рецептурный
АЛАДИН ТАБ. 10МГ №30

18.72 грн.

Рецептурный
АЛАДИН ТАБ. 5МГ №30

14.99 грн.

Рецептурный
АЛОТЕНДИН ТАБ. 5МГ/10МГ №30

157.75 грн.

Рецептурный
АЛОТЕНДИН ТАБ. 5МГ/5МГ №30

125.97 грн.

Рецептурный
АМЛЕССА ТАБ. 4МГ/10МГ №30

КРКА Д.Д. НОВО МЕСТО

89.02 грн.

Рецептурный
АМЛЕССА ТАБ. 4МГ/5МГ №30

КРКА Д.Д. НОВО МЕСТО

73.73 грн.

Рецептурный
АМЛЕССА ТАБ. 8МГ/10МГ №30

КРКА Д.Д. НОВО МЕСТО

113.98 грн.

Рецептурный
АМЛОДИПИН ТАБ. 10МГ №10

5.86 грн.

Рецептурный
АМЛОДИПИН ТАБ. 10МГ №20

12.23 грн.

Рецептурный
АМЛОДИПИН ТАБ. 10МГ №30

КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД

18.72 грн.

Рецептурный
АМЛОДИПИН ТАБ. 10МГ №30

15.52 грн.

Рецептурный
АМЛОДИПИН ТАБ. 5МГ №20

9.40 грн.

Рецептурный
АМЛОДИПИН ТАБ. 5МГ №20

10.67 грн.

Рецептурный
АМЛОДИПИН ТАБ. 5МГ №30

11.67 грн.

Рецептурный
АМЛОДИПИН ТАБ. 5МГ №30

КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД

11.91 грн.

Рецептурный
АМЛОПРИЛ-ДАРНИЦА ТАБ. 10МГ №20

11.96 грн.

Рецептурный
АМЛОПРИЛ-ДАРНИЦА ТАБ. 5МГ №20

9.83 грн.

Рецептурный
АМПРИЛ HD ТАБ. 5МГ/25МГ №30

КРКА Д.Д. НОВО МЕСТО

194.51 грн.