РЕЦЕПТУРНЫЙ
ИНФЕЗОЛ 100 Р-Р Д/ИНФ. 250МЛ ФЛ. Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ИНФЕЗОЛ 100 Р-Р Д/ИНФ. 250МЛ ФЛ.

Артикул: 30685
Бренд: БЕРЛИН-ХЕМИ АГ (МЕНАРИНИ ГРУП)
Нет в продаже
Производитель: БЕРЛИН-ХЕМИ АГ (МЕНАРИНИ ГРУП)

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуваннялікарського засобу

 

ІНФЕЗОЛâ 100

(INFESOLâ 100)

 

Склад:

діючіречовини: 1літр розчинудля інфузіймістить:L-ізолейцину 5,85 г; L-лейцину 6,24 г;лізинуацетату 10,02 г;L-метіоніну 4,68 г;ацетилцистеїну0,673 г;L-фенілаланіну5,4 г;ацетилтирозину2 г;L-треоніну 5 г;L-триптофану 2 г;L-валіну 5 г;L-аргініну 9,66 г;орнітинугідрохлориду2,42 г;L-гістидину 3,3 г;L-аланіну 15,5 г;L-аспарагіновоїкислоти 1,91 г;L-глутаміновоїкислоти 5 г;гліцину 7,55 г;L-проліну 7,5 г;L-серину 4,3 г;L-яблучноїкислоти 3 г;натріюацетату · 3 Н2О3,456 г;натріюхлориду 0,625 г;натріюгідроксиду 1,324 г;каліюхлориду 3,355 г;кальціюхлориду · 2 Н2О  0,735 г;магніюхлориду · 6 Н2О1,017 г;

допоміжнаречовина:вода для ін’єкцій.

 

Лікарськаформа. Розчин дляінфузій.

Основніфізико-хімічнівластивості: прозора рідинавід майжебезбарвноїдо блідо-жовтої,що практично не міститьчасток.

1літр розчинудля інфузіймістить:амінокислот– 100 г;загальногоазоту – 15,6 г;загальноїенергії – 1700кДж/400 ккал. рН –5,9-6,3. Теоретичнаосмолярність– 1145 мОсм.Титрованакислотність– макс. 25 ммольдо рН 7,4.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Засобидляпарентеральногохарчування. КодАТХ В05В А10.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Амінокислоти– цекомпоненти,необхідні длясинтезубілків.Розчини, щомістять амінокислоти,застосовуютьдляпарентеральноїтерапіїразом ізносіямиенергії,електролітамита рідиною,щобпідтриматиабо покращитистанорганізмуабо, за відомихумов, звестидо мінімумувтрату ваги тіла.Припатологічнихстанах, привідсутностіекзогенноговведенняамінокислот,виникаютьзначні ітипові змінинабору амінокислоту плазмікрові, прицьому цестосуєтьсяякабсолютноїконцентраціїокремихамінокислот,так і їхвідсотковогоскладу уплазмі крові.

Фармакокінетика.

Амінокислотиповністювикористовуютьсядля синтезубілків.Зайві  амінокислоти,що непотрібні длясинтезубілків та іншихбіомолекул,не можутьбутинакопичені вякостірезервуподібно дожирнихкислот таглюкози. Лише5 % амінокислотможе бутививедено зорганізму унезмінномустані.Розщепленняамінокислотвідбуваєтьсяшляхомдезамінації a-аміногрупи,щоперетворюєтьсяу сечовину, яка,у свою чергу,виводитьсянирками.Вуглеводнийскелет, щозалишився,включаєтьсяу цикл лимонноїкислоти, девінпереходить вацетил-Ко-А, ацетонацетил-Ко-А,піруват абопроміжнийпродукт.

 

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Парантеральнехарчуванняприодночасномузастосуванніінфузійнихрозчинів, щомістятьвуглеводи,колипероральнеабо ентеральнехарчуваннянеможливе,недостатнєабопротипоказане.

 

Протипоказання.   

·        Гіперчутливістьдо будь-якоїамінокислоти,що входить доскладулікарськогозасобу;

·        вродженепорушенняметаболізмуамінокислот;

·        нестабільнийстанкровообігу,що загрожуєжиттю (шок);

·        недостатнєпостачаннякисню доклітин;

·        метаболічнийацидоз;

·        прогресуючапатологіяпечінки;

·        тяжканиркованедостатність,при якій не проводитьсялікуванняхворогометодом гемодіалізуабогемофільтрації;

·        патологічновисокийрівень уплазмі кровібудь-якогоелектроліту,що входить доскладу лікарськогозасобу;

·        декомпенсованасерцеванедостатність;

·        гострийнабряклегень;

·        стангіпергідратації;

·        фенілкетонурія.

 

Особливізаходибезпеки.

Використовуватитільки прозорірозчини унеушкодженихфлаконах. Флаконслід негайновикористатипісля відкриття!Ні в якомуразі незберігативідкритийфлакон дляподальшогозастосування!Розчини, щомістятьамінокислоти,не слід змішуватиз іншимилікарськими    засобамичерез підвищенийризикмікробноїконтамінаціїі несумісності.

 

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій. Доцього часуневідома.

 

Особливостізастосування.

Інфезолâ 100застосовуватиз великоюобережністюі лише післяретельноїоцінкиспіввідношенняочікуваноїкористі таможливогоризику ухворих із порушеннямобмінуамінокислот,

Нет аналогов