ОКТЕНИСЕПТ Р-Р 50МЛ ФЛ. С ПУЛЬВ. купить в Житомире Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ОКТЕНИСЕПТ Р-Р 50МЛ ФЛ. С ПУЛЬВ. купить в Житомире

Артикул: 8581
Производитель: ШЮЛЬКЕ И МАЙР ГМБХ
Нет в продаже
Производитель: ШЮЛЬКЕ И МАЙР ГМБХ
ATC: D08AJ57
Международное название: Comb drug
Действующие вещество: розчину містять октенідину дигідрохлориду 0,1 г, 2-феноксіетанолу 2 г
Применение: Антисептичне оброблення слизових оболонок та прилегоих до них тканин, шкіри, оброблення раневих поверхнь т.п.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

ОКТЕНІСЕПТ

(OCTENISEPT)

 

Складлікарськогозасобу:

діючіречовини: 100 млрозчинумістятьоктенідинудигідрохлориду0,10 г,                           2-феноксіетанолу2,00 г;

допоміжніречовини:кокамідопропілбетаїну вигляді  30 %розчину, якиймістить:

-(3-кокос-жирноїкислоти-амідопропіл)-диметил-амоніюацетат 30 %,натріюхлорид 5 %, водуочищену 65 %;глюконатнатрію,гліцерин 85 %,  водаочищена,натріюгідроксид.

 

Лікарськаформа.  Розчин.

 

Прозорабезбарвнарідина, майжебез запаху;

 

Назваімісцезнаходженнявиробника.

Фірма Шюльке іМайр ГмбХ , 22851,Німеччина,Нордерштедт,Роберт-КохШтрассе, 2.

 

Фармакотерапевтичнагруппа.Антисептичнітадезінфекційнізасоби.                             Код АТС D08А J57.

Октенісептмає широкийспектрантимікробної,фунгіцидноїтавіруліцидноїдії за рахунокгідрофобної взаємодіїоктенідинудигідрохлоридуі феноксіетанолузцитоплазматичнимимембранами патогеннихмікроорганізмів.Спектр антимікробноїактивностіохоплюєспорову та аспорогеннумікрофлору,грампозитивнітаграмнегативнібактерії(аеробні таанаеробні), грибкиродудерматофітіві кандіда,ліпофільнівіруси,мікоплазми,уреаплазми. Резистентністьприкороткочасномуабо триваломузастосуванніОктенісептуневиробляється.Препаратне маєтоксичноїдії іпрактично невсмоктуєтьсячерезслизовіоболонки,шкіру таранові поверхні,знищуємікроорганізми,непошкоджуючиклітини тканин.Застосуванняпрепаратусприяє загоєннюран,опіків.

Октенідинудигідрохлориднеадсорбуєтьсяшкірою абослизовими оболонками.Феноксіетаноладсорбуєтьсяу незначнихкількостях івиділяєтьсянирками увиглядіфеноксіацетиловоїкислоти.

Показаннядлязастосування. Антисептичнаобробкаслизовихоболонок таприлеглихтканин шкіри.Лікуваннярановихповерхонь (утому числі пупковоїраниновонароджених,гнійні рани вхірургічнійтаакушерськійпрактиці), пролежнів,виразок (утому числігангренозних),до -, перед-, підчас і післяхірургічних,діагностичнихта іншихмедичнихманіпуляцій,травми (утому числіпереломи),опіках (глибокихтаповерхневих),лікуваннясаднин,тріщин,післяопераційнихшвів,лікування тапрофілактикизапаленнястатевих органів,сечовивідногоканалу (утому числі захворювань,щопередаютьсястатевимшляхом) профілактикиі лікуванняінфекційротовоїпорожнини,очей,антисептичне  промиванняпорожнин, загальнемиття всьоготілапацієнтів з MSRA.

Гігієнічнатахірургічнаобробка рукмедичногоперсоналу.

 

 

Протипоказання.Підвищеначутливістьдо препарату.

Незастосовуютьу ніс, уділянцібарабанноїперетинки тадляінстиляції усечовийміхур.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.При випадковомупотрапляннізначноїкількостіпрепарату ушлунок йогослід промитивеликою кількістюводи іприйнятиактивованевугілля. Призастосуванніу порожнинірота не ковтати.Невводити у тканинупід тиском.При зрошенніпорожнин потрібнозалишатиточкудренажу.

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю. Підчасвагітностіпрепаратзастосовуютьбез обмежень.При застосуванніу періодгодуваннягруддю дляобробкитріщинсосків слідуникати потраплянняпрепарату утравнийтракт дитини.

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.

Препаратне впливає нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо прироботах зіншимимеханізмами.

 

Діти.

Можназастосовуватидітям у такихже дозах, як ідорослим.

 

Спосібзастосуваннята дози. Передзастосуваннямпрепаратурекомендуєтьсяочистити ділянкишкіри,слизовихоболонок, щопідлягаютьобробці.Антисептикрівномірно наноситьсяна поверхнюшкіри іслизові оболонки,рановіповерхні задопомогоютампона, змоченогоу достатнійкількостірозчину, абозрошують задопомогоюрозпилювача. Поверхнюслідповністюзмочити.Післяобробкиперед накладаннямпов'язок, наклейокнеобхіднодатиобробленійповерхніповністювисохнути.

Приобробці тілапередантисептичнимиопераційнимивтручаннямиспочаткупротираєтьсямісцезапланованогорозтину, апотім прилегліділянкишкіри. Присептичнійоперації обробкапочинаєтьсяз периферії.Антисептичнуобробкуопераційногополя необхіднопроводитимінімумдвічі. Зметоюобробки ран(включаючипупочну рануновонароджених),опіків,пролежнівОктенісептможназастосовуватиунерозведеномувигляді. Прицьому застосовуєтьсяобробкапрепаратомшляхомпротираннязмоченим уньомутампоном,зрошення з пульверизатораабонакладаннямарлевих пов'язок,змоченихОктенісептом.Будь-які наступніпроцедуриможнапроводитичерез 1-2 хвилини.

Зметоюпрофілактикита місцевоголікуваннязапальнихпроцесів дляполосканняротової порожнини,20 млОктенісептуможнарозвести дистильованою(кип'яченою)водою,повторніполосканняслідпроводитичерез 20секунд;

Дляпромиваннястатевихорганів з метоюпрофілактикизапальнихпроцесів   Октенісептможна розвести дистильованою(кип'яченою)водою. Укомплексномулікуваннізапальнихпроцесів(включаючиінфекційнізахворювання)статевих органівпрепаратзастосовуютьу нерозведеномувигляді, абоу разі необхідностірозводити дистильованою(кип'яченою)водою. Дляпрофілактикита лікуваннягрибкових захворюваньшкіри ніг і стопобробкупрепаратомвказаноїповерхніпроводять 2рази на добу(вранці іввечері) методомрозпилювання.Поверхня, якаоброблюється,при цьому маєбути сухою.Розведенняпрепарату от1:1 до 1:10 наефективністьдії невпливають.Незастосовуютьпрепаратдовше, ніж 14днів.

 

Передозування. Не булоповідомлено.

 

Побічні ефекти. Можливекороткочаснепечіння умісцізастосування;при полосканніпорожнинирота, з’являється гіркийприсмак. Індивідуальнамісцеваалергічнареакція  можебути учутливихосіб в окремихвипадках(>1 на1000, <1 на 10000)

 

Нет аналогов