ВИШНЕВСКОГО ЛИНИМЕНТ 20Г Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ВИШНЕВСКОГО ЛИНИМЕНТ 20Г

Артикул: 31290
Бренд: ТЕРНОПОЛЬСКАЯ ФФ ОАО УКРАИНА
Нет в продаже
Производитель: ТЕРНОПОЛЬСКАЯ ФФ ОАО УКРАИНА
ATC: D08AX
Международное название: Comb drug
Содержание: дьогтю березового – 0,03 г, ксероформу – 0,03 г
Применение: Гнійно-запальні процеси (абсцеси, фурункули), а також інфіковані рани, трофічні виразки, пролежні, обмороження, опіки.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІнструкція

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

ЛІНІМЕНТБАЛЬЗАМІЧНИЙ(ЗА О. В. ВИШНЕВСЬКИМ)

 

Складлікарськогозасобу:

діючіречовини: 1 гпрепаратуміститьдьогтюберезового – 0,03 г,ксероформу – 0,03 г; допоміжніречовини: кремніюдіоксидколоїдний безводний, оліярицинова.

 

Лікарськаформа.

Лінімент.

 

Лініментвідсвітло-жовтогодо бурогокольору, із специфічнимзапахом. Зазовнішнімвиглядомлініментповинен бутиоднорідним.

 

Назва імісцезнаходженнявиробника.

ТОВ«Тернофарм».

Україна,46010, м.Тернопіль,вул.Фабрична, 4.

Тел./факс:(0352) 521-444, http://www.ternopharm.com.ua.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Антисептичнітадезінфікуючізасоби.

КодАТХ D08А Х.

 

Препаратмаєантисептичнівластивості.Чинитьслабкуподразнювальнудіюна рецепторитканин,сприяєприскореннюпроцесурегенераціїепідермісу,нормалізуючикровопостачання тканин.

 

Показаннядлязастосування.

Місцевелікуваннягнійно-запальнихпроцесів(абсцеси,фурункули), атакожінфікованихран,трофічнихвиразок,пролежнів,обморожень, опіків.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдо фенолу тайого похідних,а також іншихкомпонентівпрепарату.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Лініментпризначенийтільки длязовнішньогозастосування.Не сліддопускатипотрапляннялініменту на слизовіоболонки.Переднакладаннямпов’язкирану слідочистити віднекротичнихтканин,розкритипухирі,промитиантисептичнимрозчином.

Дьоготьберезовий, щовходить доскладу бальзамічноголініменту,здатнийпідвищуватичутливістьдо сонячногосвітла, томувлітку слідуникатиперебуванняна сонці підчаслікуванняпрепаратом.

Якщо ознакизахворюванняне почнутьзникати або,навпаки, станздоров’япогіршиться,абовиникнутьбудь-якінебажаніявища, необхіднопризупинитизастосуванняпрепарату тазвернутисязаконсультацієюдо лікарящодо подальшоголікування.

Запобігатипотрапляннюлініменту вочі. У разівипадковогопотрапляннялініменту вочінеобхіднопромити їхводою інегайно звернутисядо лікаря.

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабогодуваннягруддю.

У періодвагітностіабогодуваннягруддю доцільністьзастосуванняпрепаратувирішуєлікар зурахуваннямспіввідношеннякористі дляматері/ризикудля дитини.

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.

Немаєінформаціїщодо впливупрепарату нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.

Діти.

Безпекатаефективністьзастосуванняпрепаратудітям невстановлені.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Застосовуватизовнішньо.Дорослимнаносити 2-3рази на добутонким шаромна уражені ділянкишкіри абонакладатифіксуючупов'язку у 5-6шарів марлі,просоченоїпрепаратом. Тривалістькурсулікування –від 6 до 20 діб – визначаєлікарзалежно відперебігухвороби,станупацієнта.

 

Передозування.

Можливіпроявимісцевоїалергічноїреакції (у т.ч.висипання,свербіж)

 

Побічніефекти.

Притриваломузастосуванніможливі проявимісцевоїалергічноїреакції (у т.ч. гіперемія,свербіж,шкірнівисипання, кропив’янка,набряки).

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Приодночасномузастосуванніна тих же ділянкахшкіри зіншимипрепаратамидля зовнішньогозастосуванняможутьстворюватисянові сполукизнепередбачуванимефектом.

 

Термінпридатності.

5 років.

 

Умовизберігання.

Зберігативоригінальнійупаковці притемпературіне вище 25 ºС.

Зберігати унедоступномудля дітеймісці.

 

Упаковка.

По 20 г убанках, по 25 г утубах впачках абобез пачки.

 

Категоріявідпуску.

Безрецепта.

Нет аналогов