ВИШНЕВСКОГО ЛИНИМЕНТ 40Г БАНКА Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ВИШНЕВСКОГО ЛИНИМЕНТ 40Г БАНКА

Артикул: 31292
Бренд: ЛУБНЫФАРМ
Нет в продаже
Производитель: ЛУБНЫФАРМ

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОIНСТРУКЦІЯдлямедичногозастосуванняпрепарату БАЛЬЗАМІЧНИЙ  ЛІНІМЕНТ

                                                                     (заВишневським)      

 

Складлікарськогозасобу:

діючіречовини: 1 глініментуміститьксероформу 30 мг, дьогтюберезового 30 мг;

допоміжніречовини: кремніюдіоксидколоїднийбезводний,оліярицинова.

 

Лікарськаформа.Лінімент.

 

Одноріднамаса відсвітло-жовтогодо бурогокольору, зсіруватимабозеленуватимвідтінком, зіспецифічнимзапахом.

 

Назваімісцезнаходженнявиробника.

ПАТ «Лубнифарм».

Україна, 37500, м.Лубни,Полтавськаобл., вул.Петровського,16.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Антисептичнітадезинфікуючізасоби. Код АТСD08A X.

 

Бальзамічнийлінімент заВишневськимчинитьдезинфікуючу,протизапальну,слабку подразнювальнудію нарецепторитканин завдякикомпонентам,що входять дойого складу.Препаратсприяєприскореннюпроцесузагоєння ран,нормалізуючикровопостачаннятканин.

 

Показаннядлязастосування.

Абсцеси,фурункули,пролежні,лімфаденіти, лімфангіти,опіки,відмороження,трофічні виразки.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдо фенолу тайогопохідних; підвищеначутливістьдо будь-якогокомпонентапрепарату.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Передпочаткомлікуванняпорадьтеся злікарем.

Лініментпризначенийтільки длязовнішньогозастосування.Перед накладаннямпов’язкирану слідочистити віднекротичнихтканин,розкритипухирі,промити антисептичнимрозчином.

Несліддопускатипотрапляннялініменту наслизовіоболонки.Руки післянанесення засобуслідретельновимити длязапобіганняпотрапляннязалишків мазів очі, ніс, рот.У разіпотрапляння −промитивеликоюкількістюводи.

Дьоготьберезовий, щовходить доскладу бальзамічноголініменту,здатнийпідвищуватичутливістьдо сонячногосвітла, томувлітку слідуникатиперебуванняна сонці підчаслікування препаратом.

Якщоознакизахворюванняне почнутьзникати або,навпаки, станздоров’япогіршиться,абовиникнутьбудь-якінебажаніявища, необхіднопризупинитизастосуванняпрепарату тазвернутисязаконсультацієюдо лікарящодоподальшоголікування.

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Оскількибезпеказастосуванняпрепарату уперіодвагітностіабогодуваннягруддю невивчалася,призначатийого слід зурахуваннямспіввідношенняризик/користь.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.

Немаєінформаціїщодо впливупрепарату нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.

 

Діти.

Безпеката клінічнаефективністьпрепарату в ційвіковійкатегорії невивчалися.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Дорослимлініментзастосовуютьзовнішньо запризначеннямлікаря.Наносити 2-3рази на добутонким шаромна ураженіділянки шкіриабонакладатипов’язку в 5-6шарів марлі, просякнутоїпрепаратом.Пов’язкуфіксують,змінюють 1раз на 2-3 дні.

Перев’язкипроводять доповногоочищенняінфікованоїділянкишкіри.

Тривалістькурсулікування −від 6 до 20 днів.

 

Передозування.

Можливіпроявимісцевоїалергічноїреакції (у т.ч.висипання,свербіж), щопотребуєпроведенняпротиалергічноїтерапії.

 

Побічніефекти.

Притриваломузастосуванніможливі проявимісцевоїалергічноїреакції (у т.ч.гіперемія,свербіж,шкірнівиl

Нет аналогов