ВИШНЕВСКОГО ЛИНИМЕНТ 40Г Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ВИШНЕВСКОГО ЛИНИМЕНТ 40Г

Артикул: 31308
Бренд: БОРЩАГОВСКИЙ ХФЗ, Г.
Выберите аптеку :
Производитель: БОРЩАГОВСКИЙ ХФЗ, Г.
ATC: D08AX
Международное название: Comb drug
Содержание: вісмуту трибромфеноляту (ксероформу) (у перерахунку на 50 % вісмуту оксид і суху речовину) 30 мг, дьогтю березового 30 мг
Применение: Абсцеси, фурункули, пролежні, лімфаденіти, лімфангоїти, опіки

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

БАЛЬЗАМІЧНИЙЛІНІМЕНТ (заВишневським)

(BALMY LINIMENT (by Vishnevsky)

 

 

 

Складлікарськогозасобу:

діючіречовини: 1 глініментумістить вісмутутрибромфеноляту(ксероформу)(у перерахункуна 50 % вісмуту оксиді сухуречовину) 30 мг,дьогтюберезового 30мг;

допоміжніречовини:кремніюдіоксидколоїднийбезводний,оліярицинова.

 

Лікарськаформа.Лінімент.

 

Лініментвідслабко-жовтавогодо бурого абодо бурого ззеленкуватимчи синюватимвідтінкомкольору зіспецифічнимзапахом.

 

Назваімісцезнаходженнявиробника.

ПублічнеакціонернетовариствоНауково-виробничийцентр«Борщагівськийхіміко-фармацевтичнийзавод».

Україна, 03134, м.Київ, вул.Миру, 17.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.Антисептичнітадезинфікуючізасоби. КодАТС D08A X.

 

Бальзамічнийлініментза Вишневськимчинитьдезинфікуючу, протизапальну,слабкуподразнювальну діюна рецептори тканиндію завдякикомпонентам,щовходять дойого складу.Препарат сприяєприскоренню процесузагоєння ран, нормалізуючи кровопостачання тканин.

 

Показаннядлязастосування.

·     Абсцеси;

·     фурункули;

·     пролежні;

·     лімфаденіти;

·     лімфангіти;

·     опіки;

·     відмороження;

·     трофічнівиразки.

 

Протипоказання.

·  Підвищеначутливістьдо фенолу тайого похідних;

·  підвищеначутливістьдо будь-якогокомпонентапрепарату.

 

 

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Передпочаткомлікуванняпорадьтеся злікарем!

Лініментпризначенийтільки длязовнішньогозастосування.Переднакладаннямпов’язкирану очиститивіднекротичнихтканин,розкритипухирі, промитиантисептичнимрозчином.

Несліддопускатипотрапляннялініменту наслизовіоболонки.Руки післянанесення засобуслідретельновимити длязапобіганняпотрапляннязалишківмазі в очі,ніс, рот. Уразіпотрапляння −промитивеликоюкількістюводи.

Дьоготьберезовий, щовходить доскладубальзамічноголініменту,здатнийпідвищуватичутливістьдо сонячногосвітла, томувлітку слідуникатиперебуванняна сонці підчас лікуванняпрепаратом.

Якщоознакизахворюванняне почнутьзникати або,навпаки, станздоров’япогіршиться,абовиникнутьбудь-які небажаніявища,необхіднопризупинитизастосуванняпрепарату тазвернутисяза консультацієюдо лікарящодоподальшоголікування.

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Оскількибезпеказастосуванняпрепарату уперіод вагітностіабогодуваннягруддю невивчалася,призначатийого слід зурахуваннямспіввідношенняризик/користь.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.

Немаєінформаціїщодо впливупрепарату на швидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.

 

Діти. Безпеката клінічнаефективністьпрепарату вцій віковійкатегорії невивчалася.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Дорослимлініментзастосовуватизовнішньо запризначеннямлікаря. Наносити 2-3 рази надобу тонкимшаром науражені ділянкишкіри абонакладатипов’язку в 5-6шарів марлі,просякнутоїпрепаратом.Пов’язкуфіксують,змінюють 1раз на 2-3 дні.

Перев’язкипроводять доповногоочищенняінфікованоїділянкишкіри.

Тривалістькурсулікування −від 6 до 20 днів.

 

Передозування.

Можливіпроявимісцевоїалергічноїреакції (у т.ч.висипання,свербіж), щопотребує проведенняпротиалергічноїтерапії.

 

Побічніефекти.

Притривалому застосуванніможливіпроявимісцевоїалергічноїреакції (у т.ч.гіперемія,свербіж, шкірнівисипання, ут.ч.кропив’янка,набряки), щопотребуєпроведенняпротиалергічноїтерапії.Можливіреакціїфотосенсибілізації.

Нет аналогов