ГЕНТАКСАН ПОР. Д/НАРУЖ. ПРИМ. 5Г купить в Киеве Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ГЕНТАКСАН ПОР. Д/НАРУЖ. ПРИМ. 5Г купить в Киеве

Артикул: 8586
Бренд: БОРЩАГОВСКИЙ ХФЗ, Г.
Нет в продаже
Производитель: БОРЩАГОВСКИЙ ХФЗ, Г.
ATC: D06C
Международное название: Comb drug
Содержание: гентаксану: гентаміцину сульфату в перерахуванні на гентаміцин і безводну речовину – 0,048 г (48 мг), L-триптофану – 0,028 г (28 мг), цинку сульфату гептагідрату – 0,020 г (20 мг), метоксану – достатню кількість для одержання маси вмісту флакона 2 г;//1 флакон, флакон-крапельниця по 5 г містить гентаксану: гентаміцину сульфату в перерахуванні на гентаміцин і безводну речовину – 0,120 г (120 мг), L-триптофану – 0,070 г (70 мг), цинку сульфату гептагідрату – 0,050 г (50 мг), метоксану – достатню кількість для одержання маси вмісту флакона 5 г//
Применение: Інфіковані хірургічні та травматичні рани різної локалізації та генезу; трофічні виразки, опіки, пролежні, профілактика сепсису при поширених гнійних процесах, попередження утворення келоїдних рубців.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуваннялікарськогозасобу

 

ГЕНТАКСАН

(GENTAXAN)

 

Склад:

діючіречовини:

1флакон,флакон-крапельницяпо 2 гмістить гентаксану:гентаміцинусульфату вперерахуванніна гентаміцині безводнуречовину – 0,048 г (48мг), L-триптофану– 0,028 г (28 мг),цинкусульфатугептагідрату– 0,020 г(20 мг),метоксану –достатнюкількістьдля одержаннямаси вмістуфлакона 2 г;

1флакон,флакон-крапельницяпо 5 гміститьгентаксану:гентаміцинусульфату вперерахуванніна гентаміцині безводнуречовину – 0,120 г (120мг),L-триптофану– 0,070 г (70 мг),цинкусульфату гептагідрату– 0,050 г(50 мг),метоксану –достатнюкількістьдля одержаннямаси вмістуфлакона 5 г.

 

Лікарськаформа.

Порошокдлязовнішньогозастосування.

 

Основні фізико-хімічні властивості: аморфнийпорошокбілого абобілого зі світло-жовтимвідтінкомкольору, беззапаху.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Антибіотикив комбінаціїзхіміотерапевтичнимипрепаратами.Код АТХD 06 С.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Гентаксан–комбінованийантимікробнийпрепаратпролонгованоїдії длямісцевого застосування,що міститьаміноглікозидгентаміцинусульфат,кремній-органічнийсорбент –поліметилсилоксан(метоксан) ісполукуцинку зтриптофаном.Гентаміцинусульфат –антибіотикширокогоспектра дії збактерициднимефектом,активнийвідноснопатогеннихгрампозитивнихмікроорганізмів– Staphylococcus aureus, streptococcus,Mycobacterium spp. іграмнегативнихмікрорганізмів– Pseudomonas aeruginosa, Aerobacter aeruginosa, Escherichia coli,Proteus spp., Klebsiella spp., Serratia spp., Shigella spp., Salmonella spp.,Citrobacter spp., Providenta spp., Yersinia spp.Поліметилсилоксанзабезпечуєсорбційно-дезінтоксикаційнівластивостіта разом зцинктриптофаномпотенціюєантибактеріальніефектиантибіотиката підтримуєпротимікробнуконцентраціюантибіотикав рані натерапевтичномурівніпротягом 8діб. АплікаційнатерапіяпрепаратомГентаксанзнижує на 2-3-тюдобукількістьмікроорганізміву рані домінімальногорівня (102-103 в 1 г),прискорюєперехід фазигідратації уфазу дегідратації,попереджаєрозвитокможливихгнійно-септичнихускладнень.Завдяки сорбційнимвластивостямпрепаратпоглинаєтоксичніпродуктижиттєдіяльностімікроорганізмів,низькомолекулярнихтоксичнихметаболітівтканин(піровиноградната молочнакислоти,перекиснісполуки,продуктиокиснення амінокислот,поліпептиди,ліпіди та ін.),продуктидегідратаціїфібрину.Механізм дії препаратуГентаксанпов’язанийне тільки зпригніченнямсинтезубілкамікроорганізмів,але також ізпорушеннямліпідногошару клітинноїстінкивнаслідокутвореннякомплексів.Гентаксанзменшуєпроявимісцевої тазагальноїінтоксикації,маючиантибактеріальнівластивості,дренажну тапротинабряковудії,нормалізуємікроциркуляцію,газообмін, рНсередовища врані. Цесприяєочищенню ран відпродуктівексудації тарозпадутканин,зникненнюмісцевихзапальнихреакцій, стимуляціїростугрануляційноїтканини, покращеннюпроцесузагоєння,запобігає утвореннюкелоїднихрубців.Гентаксантакож очищаєрани приопіках,зменшуєзапальніреакції приїхньомулікуванні,скорочуєплощу глибокихопіків,запобігаючируйнуваннютканин,прискорюєформуваннягрануляційногопокриву приглибокихопіках таепітелізаціюприповерхневихопіках,сприяєякіснійпідготовціран доаутодермопластики.

Фармакокінетика.

Невивчалась,оскількиГентаксан єпрепаратомнесистемногозастосування,діє тількиповерхневота не маєрезорбтивногоефекту.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Лікуванняран,інфікованихзбудниками,чутливими допрепарату:

інфіковані хірургічні рани (післяопераційні нагноєння, флегмони, абсцеси); травматичні інфіковані рани різної локалізації та генезу; трофічні виразки, які виникають на фоні хронічної венозної недостатності, облітеруючого атеросклерозу, тромбофлебітів поверхневих вен нижніх кінцівок; опіки ІІ та ІІІ А – ІІІ Б ступенів; різні форми бешихового запалення; пролежні; рани у пацієнтів з різними захворюваннями, при яких знижуються регенеративні процеси (цукровий діабет, імунодефіцит, променеве ураження); профілактика сепсису при поширених гнійних процесах; попередження утворення келоїдних рубців.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдогентаміцинусульфату таіншихкомпонентів,які входятьдо складупрепаратуГентаксан.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші види взаємодій.

ВзаємодіяпрепаратуГентаксан зіншими лікарськимизасобами невивчена, алеможливепосиленнядії примісцевомузастосуваннізантибіотиками,що маютьбактерициднийефект.

 

Особливостізастосування.

Гентаксанможна наноситина поверхнюран тількипісляретельноїхірургічноїобробки.Препаратзапобігаєприлипаннюпов’язок тапояві болюпри їх зніманні.

Примісцевомузастосуванніпрепарат не чинитьмісцевоїподразнюючоїдії, однак не можнадопускатипотраплянняГентаксану вочі.

Тривалезастосуванняпрепаратуможе призвестидонадмірногоростунечутливихмікроорганізмів.При розвиткуподразнення, сенсибілізаціїабосуперінфекціїна тлі застосуванняпрепаратулікуванняслід припинититапризначитивідповіднутерапію.

Нет аналогов