ГЕНТАКСАН ПОР. Д/НАРУЖ. ПРИМ. 5Г Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ГЕНТАКСАН ПОР. Д/НАРУЖ. ПРИМ. 5Г

Артикул: 8586
Бренд: БОРЩАГОВСКИЙ ХФЗ, Г.
Нет в продаже
Производитель: БОРЩАГОВСКИЙ ХФЗ, Г.
ATC: D06C
Международное название: Comb drug
Содержание: гентаксану: гентаміцину сульфату в перерахуванні на гентаміцин і безводну речовину – 0,048 г (48 мг), L-триптофану – 0,028 г (28 мг), цинку сульфату гептагідрату – 0,020 г (20 мг), метоксану – достатню кількість для одержання маси вмісту флакона 2 г;//1 флакон, флакон-крапельниця по 5 г містить гентаксану: гентаміцину сульфату в перерахуванні на гентаміцин і безводну речовину – 0,120 г (120 мг), L-триптофану – 0,070 г (70 мг), цинку сульфату гептагідрату – 0,050 г (50 мг), метоксану – достатню кількість для одержання маси вмісту флакона 5 г//
Применение: Інфіковані хірургічні та травматичні рани різної локалізації та генезу; трофічні виразки, опіки, пролежні, профілактика сепсису при поширених гнійних процесах, попередження утворення келоїдних рубців.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуваннялікарськогозасобу

 

ГЕНТАКСАН

(GENTAXAN)

 

Склад:

діючіречовини:

1флакон,флакон-крапельницяпо 2 гмістить гентаксану:гентаміцинусульфату вперерахуванніна гентаміцині безводнуречовину – 0,048 г (48мг), L-триптофану– 0,028 г (28 мг),цинкусульфатугептагідрату– 0,020 г(20 мг),метоксану –достатнюкількістьдля одержаннямаси вмістуфлакона 2 г;

1флакон,флакон-крапельницяпо 5 гміститьгентаксану:гентаміцинусульфату вперерахуванніна гентаміцині безводнуречовину – 0,120 г (120мг),L-триптофану– 0,070 г (70 мг),цинкусульфату гептагідрату– 0,050 г(50 мг),метоксану –достатнюкількістьдля одержаннямаси вмістуфлакона 5 г.

 

Лікарськаформа.

Порошокдлязовнішньогозастосування.

 

Основні фізико-хімічні властивості: аморфнийпорошокбілого абобілого зі світло-жовтимвідтінкомкольору, беззапаху.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Антибіотикив комбінаціїзхіміотерапевтичнимипрепаратами.Код АТХD 06 С.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Гентаксан–комбінованийантимікробнийпрепаратпролонгованоїдії длямісцевого застосування,що міститьаміноглікозидгентаміцинусульфат,кремній-органічнийсорбент –поліметилсилоксан(метоксан) ісполукуцинку зтриптофаном.Гентаміцинусульфат –антибіотикширокогоспектра дії збактерициднимефектом,активнийвідноснопатогеннихгрампозитивнихмікроорганізмів– Staphylococcus aureus, streptococcus,Mycobacterium spp. іграмнегативнихмікрорганізмів– Pseudomonas aeruginosa, Aerobacter aeruginosa, Escherichia coli,Proteus spp., Klebsiella spp., Serratia spp., Shigella spp., Salmonella spp.,Citrobacter spp., Providenta spp., Yersinia spp.Поліметилсилоксанзабезпечуєсорбційно-дезінтоксикаційнівластивостіта разом зцинктриптофаномпотенціюєантибактеріальніефектиантибіотиката підтримуєпротимікробнуконцентраціюантибіотикав рані натерапевтичномурівніпротягом 8діб. АплікаційнатерапіяпрепаратомГентаксанзнижує на 2-3-тюдобукількістьмікроорганізміву рані домінімальногорівня (102-103 в 1 г),прискорюєперехід фазигідратації уфазу дегідратації,попереджаєрозвитокможливихгнійно-септичнихускладнень.Завдяки сорбційнимвластивостямпрепаратпоглинаєтоксичніпродуктижиттєдіяльностімікроорганізмів,низькомолекулярнихтоксичнихметаболітівтканин(піровиноградната молочнакислоти,перекиснісполуки,продуктиокиснення амінокислот,поліпептиди,ліпіди та ін.),продуктидегідратаціїфібрину.Механізм дії препаратуГентаксанпов’язанийне тільки зпригніченнямсинтезубілкамікроорганізмів,але також ізпорушеннямліпідногошару клітинноїстінкивнаслідокутвореннякомплексів.Гентаксанзменшуєпроявимісцевої тазагальноїінтоксикації,маючиантибактеріальнівластивості,дренажну тапротинабряковудії,нормалізуємікроциркуляцію,газообмін, рНсередовища врані. Цесприяєочищенню ран відпродуктівексудації тарозпадутканин,зникненнюмісцевихзапальнихреакцій, стимуляціїростугрануляційноїтканини, покращеннюпроцесузагоєння,запобігає утвореннюкелоїднихрубців.Гентаксантакож очищаєрани приопіках,зменшуєзапальніреакції приїхньомулікуванні,скорочуєплощу глибокихопіків,запобігаючируйнуваннютканин,прискорюєформуваннягрануляційногопокриву приглибокихопіках таепітелізаціюприповерхневихопіках,сприяєякіснійпідготовціран доаутодермопластики.

Фармакокінетика.

Невивчалась,оскількиГентаксан єпрепаратомнесистемногозастосування,діє тількиповерхневота не маєрезорбтивногоефекту.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Лікуванняран,інфікованихзбудниками,чутливими допрепарату:

інфіковані хірургічні рани (післяопераційні нагноєння, флегмони, абсцеси); травматичні інфіковані рани різної локалізації та генезу; трофічні виразки, які виникають на фоні хронічної венозної недостатності, облітеруючого атеросклерозу, тромбофлебітів поверхневих вен нижніх кінцівок; опіки ІІ та ІІІ А – ІІІ Б ступенів; різні форми бешихового запалення; пролежні; рани у пацієнтів з різними захворюваннями, при яких знижуються регенеративні процеси (цукровий діабет, імунодефіцит, променеве ураження); профілактика сепсису при поширених гнійних процесах; попередження утворення келоїдних рубців.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдогентаміцинусульфату таіншихкомпонентів,які входятьдо складупрепаратуГентаксан.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші види взаємодій.

ВзаємодіяпрепаратуГентаксан зіншими лікарськимизасобами невивчена, алеможливепосиленнядії примісцевомузастосуваннізантибіотиками,що маютьбактерициднийефект.

 

Особливостізастосування.

Гентаксанможна наноситина поверхнюран тількипісляретельноїхірургічноїобробки.Препаратзапобігаєприлипаннюпов’язок тапояві болюпри їх зніманні.

Примісцевомузастосуванніпрепарат не чинитьмісцевоїподразнюючоїдії, однак не можнадопускатипотраплянняГентаксану вочі.

Тривалезастосуванняпрепаратуможе призвестидонадмірногоростунечутливихмікроорганізмів.При розвиткуподразнення, сенсибілізаціїабосуперінфекціїна тлі застосуванняпрепаратулікуванняслід припинититапризначитивідповіднутерапію.

Нет аналогов