СТИФИМОЛ КАПС. №100 купить в Харькове Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

СТИФИМОЛ КАПС. №100 купить в Харькове

Артикул: 9068
Производитель: КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД
Нет в продаже
Производитель: КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД
ATC: A08A
Международное название: Comb drug
Действующие вещество: гарцинії камбоджийської екстракту (Garcinia cambogia) (що відповідає вмісту кислоти гідроксилимонної 50 мг) 100 мг, хрому піколінату 0,1 мг, L-тирозину (тирозину) 50 мг, левокарнітину (L-карнітину) 15 мг, водоростей бурих сухого екстракту (Fucus vesiculosus L.), у перерахуванні на йод 0,037 мг
Применение: Препарат застосовується: при підвищеній масі тіла; при схильності до ожиріння; при використанні дієт для зменшення відчуття голоду.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

СТИФІМОЛ

 

Складлікарськогозасобу:

діючаречовина: 1 капсуламіститьгарциніїкамбоджийськоїекстракту (Garcinia cambogia)(щовідповідаєвмістукислотигідроксилимонної50 мг) 100 мг, хромупіколінату 0,1 мг,L-тирозину(тирозину) 50 мг,левокарнітину(L-карнітину) 15 мг,водоростейбурих сухогоекстракту (Fucus vesiculosus L.), уперерахуванніна йод 0,037 мг;

допоміжніречовини: целюлозамікрокристалічна,магнію карбонатлегкий,лактозимоногідрат,тальк,кальціюстеарат,крохмалькукурудзяний;

твердажелатиновакапсуламістить: желатин,індиготин (Е 132),хіноліновийжовтий (Е 104),титанудіоксид (Е 171).

 

Лікарськаформа. Капсулитверді.

 

Капсулитвердіжелатинові №0 ізкришечкою світло-зеленогокольору ікорпусомтемно-зеленогокольору. Вмісткапсул –гранульованийпорошоксвітло-коричневогокольору.

 

Назваімісцезнаходженнявиробника.

ПАТ«Київськийвітаміннийзавод».

04073, Україна, м.Київ, вул.Копилівська,38.

Web-сайт: www.vitamin.com.ua.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Засоби,щозастосовуютьсяпри ожирінні(крімдієтичнихпродуктів).Код АТС А08А.

 

Основнийкомпонентпрепарату – екстрактгарциніїкамбоджийської(Garcinia cambogia). Цярослинастоліттямивикористовуєтьсяз дієтичноюталікувальноюметою уПівденно-СхіднійАзії.Головною складовоюцьогоекстракту єгідроксилимоннакислота, якаінгібуєліпогенез,знижує утворенняхолестеринуі жирнихкислот, збільшуєпродукціюглікогену упечінці, знижуєапетит,збільшуєвиробленнятепла організмомшляхомактиваціїпроцесівтермогенезу.

Піколінатхромурегулюєзасвоєнняглюкозиклітинамиорганізму ісприяєпідтримцінормальногофізіологічногорівняглюкози вкрові. Регулюєвуглеводний,ліпідний,зокремахолестериновийобмін ворганізмі.

Використовуєтьсятермосинергуючасуміш наоснові L-карнітинута  L-тирозину.Унікальнаособливість L-карнітинуполягає втому, що вінпідвищуєпроникністьклітиннихмембран дляжирнихкислот. L-карнітинпідвищуєутилізаціюліпідів зметоюенергозабезпеченнята сповільнюєшвидкістьсинтезумолекул жируу підшкірно-жировихдепо. ПризастосуванніL-карнітинупочинаєтьсястійкавтратажирової тканини,значнопідвищуєтьсяефективністьокисненняжирів ворганізмі,зменшуєтьсяпродукціявільнихрадикалів,зростає вмістАТФ.

L-тирозинєпопередникомнейромедіаторівнорепінефринута дофаміну.Біосинтезкатехоламінівпочинаєтьсяз тирозину.Введення L-тирозинуполіпшуєпроцесиобмінукатехоламінів.Одна зголовнихтканин-мішенейкатехоламінівв організмі –жироватканина.Адреналін танорадреналінстимулюють уній ліполізчерез β1-адренергічнірецептори,які черезсистему цАМФактивують(шляхомфосфорилювання)«гормон-чутливу»ліпазутриацилгліцеролів.Адреналінспричиняєтакожліполіз триацилгліцероліву м’язовихклітинахчерез системуцАМФ. Тирозинзменшуєапетит, сприяєпродукціїмелатоніну,поліпшуєфункцію щитовидноїзалози танаднирників.Біосинтезтиреоїднихгормонівпочинаєтьсяз йодуваннятирозину. Цігормонистимулюють обмінніпроцеси ворганізмі.Тирозин береучасть у регуляціїемоційногостану:допомагаєзнятивідчуттятривоги таподолатидепресію.

Екстрактбурихводоростей: завдякинаявності уйого складійоду поліпшуєфункціонуваннящитовидноїзалози, активуєметаболічніпроцеси,сприяє розщепленнюліпідів ужировій тканині.

 

Показаннядлязастосування. Препаратзастосовується:

при підвищеній масі тіла; при схильності до ожиріння; при використанні дієт для зменшення апетиту.

 

Протипоказання.  Підвищеначутливістьдокомпонентівпрепарату, утому числі дойоду.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.Слідзастосовуватизобережністюпісля консультаціїз лікаремхворим зпатологієющитовидноїзалози,хворобамисерцево-судинноїсистеми тарозладами збоку шлунково-кишковоготракту. Призахворюванняхщитовидноїзалози враховуютьвміст йоду упрепаратіСтифімол, якийстановить 37мкг у 1капсулі.

Препаратміститьлактозу, томуйого не слідзастосовуватиприспадковійнепереносимостігалактози,мальабсорбціїглюкози ігалактозиабонедостатностілактази.

 

Особливізастереження.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Черезвідсутністьклінічнихданих препаратне слідпризначати уперіодвагітностіабогодуваннягруддю.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншими механізмами.

Данівідсутні.

 

Діти.Препарат незастосовуютьдітям черезвідсутністьклінічнихданих щодоефективностіта безпекидля даноїкатег

Нет аналогов