Рецептурный
ДИАФОРМИН ТАБ. 500МГ №30 купить в Славутиче Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

ДИАФОРМИН ТАБ. 500МГ №30 купить в Славутиче

Артикул: 9908
Производитель: ФАРМАК ОАО
Выберите нужную аптеку:
(выбрать другой город)
Производитель: ФАРМАК ОАО
ATC: A10BA02
Международное название: Metformin
Действующие вещество: метформіну гідрохлориду 500 мг
Применение: Цукровий діабет ІІ типу у якості монотерапії або у поєднанні з похідними сульфонілсечовини; цукровий діабет І типу (у комбінації з інсулінотерапією).

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуваннялікарського засобу

 

ДІАФОРМІН®

(DIAFORMIN®)

 

Склад:

діючаречовина: мetformin;

1таблеткаміститьметформінугідрохлориду500 мг;

допоміжніречовини: крохмалькартопляний,целюлозамікрокристалічна,повідон,поліетиленгліколь(макрогол 4000),магніюстеарат;

1таблеткаміститьметформінугідрохлориду850 мг;

допоміжніречовини: крохмалькартопляний,лактозимоногідрат,целюлозамікрокристалічна,повідон, поліетиленгліколь(макрогол 4000),кальціюстеарат.

 

Лікарськаформа. Таблетки.

Основніфізико-хімічнівластивості:таблетки 500 мгбілого абомайже білогокольору,круглоїформи, зплоскоциліндричноюповерхнею, зфаскою тарискою;

таблетки850 мг білогоабо майжебілого кольору,довгастоїформи, здвоопуклоюповерхнею, зрискою абобез риски.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Пероральнігіпоглікемічнізасоби, завиключеннямінсулінів.Код АТХ А10В А02.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Метформін– бігуанід зантигіперглікемічнимефектом.Знижує уплазмі крові яквихіднийрівеньглюкози, такі рівень глюкозипісляприйому їжі.Не стимулюєсекреціюінсуліну і  неспричиняєгіпоглікемічногоефекту.

Метформіндіє трьомашляхами:

–призводитьдо зниженняпродукуванняглюкози в печінціза рахунокінгібуванняглюконеогенезутаглікогенолізу;

–покращуєчутливістьдо інсуліну вм'язах зарахунокполіпшеннязахопленнята утилізаціїпериферичноїглюкози;

–затримуєвсмоктуванняглюкози вкишечнику.

Метформінстимулюєвнутрішньоклітиннийсинтезглікогену,впливаючи наглікогенсинтетазу.Збільшуєтранспортнуємність усіхтипівмембраннихпереносниківглюкози (GLUT).

Незалежновід своєї діїна глікемію,метформінпроявляєпозитивнийефект наметаболізмліпідів:знижує вмістзагальногохолестерину,ліпопротеїнівнизькоїщільності татригліцеридів. 

Під часзастосуванняметформінумаса тіла пацієнтівзалишаласьстабільноюабо помірнознижувалась.Окрім дії наглікемію, метформіноказуєсприятливудію наліпіднийобмін. Приприйоміпрепарату утерапевтичнихдозахвідмічено, щометформінзнижує рівнізагальногохолестерину,ліпопротеїдівнизькоїщільності і тригліцеридів. 

 

Фармакокінетика.

Всмоктування. Післяпероральногоприйомуметформін майжеповністюабсорбуєтьсяіз травноготракту, 20-30 %виводиться зфекаліями.Час досягненнямаксимальноїконцентрації(Тmax)становить 2,5години.Абсолютнабіодоступністьстановитьблизько   50-60 %.

Приодночасномуприйомі їжіабсорбція метформінузнижується ісповільнюється.

Розподіл.Зв’язуванняз білкамиплазми кровінезначне. Метформінпроникає веритроцити.Максимальнаконцентраціяв кровінижче, ніжмаксимальнаконцентраціяу плазмікрові, ідосягаєтьсяприблизночерез тойсамий час.Еритроцити ймовірнішеза всепредставляютьдругу камерурозподілу.Середній об’ємрозподілу (Vd)коливаєтьсяу діапазоні 63-276 л. 

Метаболізм.Метформінвиводиться унезмінномувигляді зсечею.Метаболітіву людини невиявлено.

Виведення.Нирковийкліренсметформінускладає > 400 мл/хв,це вказує нате, щометформінвиводитьсяза рахунокклубочковоїфільтраціїтаканальцевоїсекреції.Після пероральногоприйому дозиперіоднапіввиведеннястановитьблизько 6,5годин. Припорушенійфункціїнирокнирковийкліренс знижуєтьсяпропорційнокліренсукреатиніну ітому періоднапіввиведеннязбільшується,що призводитьдозбільшеннярівняметформіну вплазмі крові.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Цукровийдіабет 2 типу (інсулінонезалежний)принеефективностідієтотерапії,особливо ухворих ізнадлишковоюмасою тіла;

–якмонотерапіяабокомбінованатерапія сумісноз іншимипероральнимигіпоглікемічнимизасобами, абосумісно зінсуліном длялікуваннядорослих;

–якмонотерапіяабокомбінованатерапія зінсуліномдлялікуваннядітей вікомвід 10 років.

Зниженняускладненьдіабету вдорослих пацієнтівіз цукровимдіабетом 2типу інадлишковоюмасою тіла, якізастосовувалиметформін якпрепарат першоїлінії післянеефективноїдієтотерапії.

 

Протипоказання.

–Підвищеначутливістьдометформінуабо добудь-якогоіншогокомпонентапрепарату;

–діабетичнийкетоацидоз, діабетичнапрекома;

– ниркованедостатністьабопорушення функціїнирок(кліренскреатиніну < 60мл/хв);

Нет аналогов