Рецептурный
ДИАГЛИЗИД MR ТАБ. 30МГ №30 купить в Киеве Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

ДИАГЛИЗИД MR ТАБ. 30МГ №30 купить в Киеве

Артикул: 9974
Производитель: ФАРМАК ОАО
Выберите нужную аптеку:
(выбрать другой город)
Производитель: ФАРМАК ОАО
ATC: A10BB09
Международное название: Gliclazide
Действующие вещество: гліклазиду 30 мг
Применение: Лікування дорослих хворих на інсуліннезалежний діабет ІІ типу.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

ДІАГЛІЗИД® МR

(DIAGLIZID МR)

 

Склад:

діючаречовина:гліклазид;

1 таблеткаміститьгліклазиду 30мг;

допоміжніречовини:гіпромелоза,лактозимоногідрат,коповідон,кремніюдіоксидколоїднийбезводний, магніюстеарат.

 

Лікарськаформа. Таблетки змодифікованимвивільненням.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Протидіабетичніпрепарати. Гіпоглікемізуючіпрепарати, завиключеннямінсулінів.Сульфонаміди,похідні сечовини.Гліклазид. 

КодАТС А10В В09.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Цукровийдіабет ІІтипу:зниження таконтрольглюкози вкрові принеможливостінормалізуватирівеньглюкози тільки дієтою,фізичнимивправами чизменшенням маситіла.

Попередженняускладненьцукровогодіабету ІІтипу:зниженняризику макро- тамікросудиннихускладнень,зокремановихвипадків абопогіршення нефропатії.

 

Протипоказання.

-         Підвищеначутливістьдогліклазидуабо до іншихпрепаратівсульфанілсечовини,сульфаніламідівабо добудь-якогокомпонентапрепарату;

-         інсулінзалежнийцукровийдіабет (І тип);

-         діабетичнапрекома такома,діабетичнийкетоацидоз; 

-         тяжкапечінковаабо ниркованедостатність;

-         лікуванняміконазолом.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Дляпероральногозастосування.

Призначаєтьсятількидорослим.

Добовадоза може змінюватисявід 1 до 4таблеток (від30 до 120 мг на добу).

Добовудозу слідприйматиодноразовопід чассніданку.

Таблеткислід ковтатицілими (нероздавлюватита не жувати).

 

 

 

 

Якщохворий забувприйнятитаблетки, неслідзбільшуватидозунаступного дня.

Як івсіцукрознижувальнізасоби,Діаглізид® MRпотребуєіндивідуальногопідбору дозизалежно відіндивідуальноївідповідіпацієнта налікування(рівеньглюкози вкрові, глікозильованийгемоглобін HbAlc).

Початковадоза тапідбір дози.Рекомендованапочатковадозастановить 30мг (1 таблетка)на добу. Приефективномуконтролірівня глюкозиможнапродовжуватилікуванняцією дозою. Уразінеобхідностіпосиленняконтролю рівняглюкози вкрові добовадоза може послідовнопідвищуватисьдо 60 мг (2таблетки),90 мг (3таблетки) або120 мг (4таблетки).Підвищеннядозирекомендуєтьсяпроводитипоступово, зінтервалом в1 місяць,окрімвипадків, колинеспостерігалосязменшеннярівня глюкозикровіпротягом 2тижнівлікування. У такомуразі дозуможназбільшити наприкінцідругоготижнялікування.

Максимальнарекомендованадобова доза – 120 мг (4таблетки).

Переведенняпацієнта зпрепаратів,що містятьгліклазид 80мг, наДіаглізид®MR 30 мг,таблетки  змодифікованимвивільненням: 1таблетка, щоміститьгліклазид 80мг,відповідає  1таблетціДіаглізид®MR 30 мг.Необхідноретельноконтролюватипоказникикрові під часпереведенняна Діаглізид®MR 30 мг.

Переведенняпацієнта зіншихпероральнихцукрознижувальнихпрепаратівна Діаглізид® MR 30 мг:Діаглізид®MR 30 мг можнапризначитизамістьіншого пероральногоцукрознижувальногопрепарату. Прицьому требабрати доувагидозування та періоднапіввиведенняостаннього. Перехіднийперіодзазвичай непотрібний. Розпочинатислід з дози 30мг ізпослідуючоюкорекцієюдози (див.«Початковадоза тапідбірдози»).

Припереведеннізгіпоглікемічнихпрепаратівсульфанілсечовини,що мають тривалішийперіоднапіввиведення,ніж Діаглізид®MR 30 мг, перервау лікуванніна кількаднів може бутинеобхідноюдляуникненнясумарного ефектудвохпрепаратівта розвиткугіпоглікемії.ЛікуванняпрепаратомДіаглізид®MR 30 мгрозпочинаютьз дози 30 мг надобу (1 таблетка)зпослідуючоюкорекцієюдози іздотриманнямправил, якіописуютьпочатоклікування тапідбір дози(див. вище).

Одночаснезастосуванняз іншимипротидіабетичнимипрепаратами:Діаглізид®MR 30 мг можназастосовуватиу комбінаціїз бігуанідами,інгібіторамиальфа-глюкозидазита інсуліном.Принедосягненніадекватногоконтролюглюкозикрові упацієнтів, якіприймаютьДіаглізид® MR30 мг, можебутирозпочатаодночаснатерапіяінсуліномпідретельниммедичнимнаглядом.

Дляпацієнтівлітньоговіку (старше 65років) режимдозуванняпрепаратуДіаглізид®MR 30 мг є такимсамим, як ідляпацієнтіввіком до 65років.

Дляпацієнтів із нирковоюнедостатністюлегкого тапомірногоступенятяжкості режимдозуванняпрепаратуДіаглізид®MR 30 мг є такимсамим, як ідляпацієнтів знормальноюфункціюнирок, алепацієнт маєперебуватипідретельнимнаглядом.

Дляпацієнтів,які належатьдо групиризику звиникнення гіпоглікемії(див. розділ«Особливостізастосування»та «Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій»),рекомендуєтьсямінімальнапочаткова доза30 мг на добу.

Дляпацієнтів зтяжкимизахворюваннямисудин (ішемічнахворобасерця, тяжкапатологіякаротиднихсудин,дифузнізахворюваннясудин) рекомендуєтьсямінімальнапочатковадоза – 30 мг надобу.

Дляпопередженняускладненьцукрового діабетуІІ т

Нет аналогов