Рецептурный
ДИАГЛИЗИД ТАБ. 0,08Г №30 купить в Славутиче Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

ДИАГЛИЗИД ТАБ. 0,08Г №30 купить в Славутиче

Артикул: 9973
Производитель: ФАРМАК ОАО
Нет в продаже
Производитель: ФАРМАК ОАО
ATC: A10BB09
Международное название: Gliclazide
Действующие вещество: 80 мг гліклазиду у перерахуванні на 100 % речовину;
Применение: Цукровий діабет II типу (інсуліннезалежний).

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІ Н С Т Р У КЦ І Я

длямедичногозастосуванняпрепарату

 ДІАГЛІЗИД®

(DIAGLIZIDE)

 

Склад:

діючаречовина: gliclazide;

1таблеткамістить 80 мг гліклазидуу перерахуванніна 100 % речовину;

допоміжніречовини: лактозимоногідрат,целюлозамікрокристалічна,повідон,кальціюстеарат,тальк.

 

Лікарськаформа.Таблетки.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Гіпоглікемізуючіпрепарати, завинятком інсулінів. Сульфонаміди,похідні сечовини.Гліклазид.Код АТС А10В В09.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Цукровийдіабет ІІтипу(інсуліннезалежний)у дорослих принеможливостіконтролюватиконцентраціюглюкози вкрові тількидієтою,фізичнимивправами чизменшенняммаси тіла.

 

Протипоказання.

– Підвищеначутливість догліклазиду,іншихпохіднихсульфонілсечовинита до неактивнихкомпонентівпрепарату;

–цукровийдіабет Iтипу(інсулінзалежний);

– тяжкийкетоацидоз,прекоматознийстан тадіабетичнакома;

– тяжканиркованедостатність;

– тяжкапечінкованедостатність;

– терапіяміконазолом.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Призначатидорослимперорально.

Які всіцукрознижувальнізасоби,Діаглізид®потребуєіндивідуальногопідбору дозизалежно відіндивідуальноївідповідіпацієнта налікування.Дляпацієнтів, уяких рівеньглюкозизазвичайдобреконтролюєтьсядієтою увипадкутимчасовогопорушенняконтролюглюкози,Діаглізид®можнапризначатина короткийтермін.

Початковадоза. Хворимвіком до 65років – 1таблетка (80 мггліклазиду)на добу.

Хворимвіком від 65років слідрозпочинатиз 40 мгпрепарату 1раз на добу(застосовуватипрепаратигліклазиду зможливістютакогодозування).

Підвищеннядозирекомендованопроводити зінтерваломне менше 14днів зретельним контролемрівня цукрукрові.

Середньодобовадоза– 1-3 таблеткиДіаглізиду®(таблетки по 80мг) за дваприйоми.

Стандартнадоза – 2таблеткипрепарату надобу за дваприйоми.

Максимальнадобова доза –4 таблеткипрепарату задва прийоми.

Іншіпацієнтивисокогоризику. 

Пацієнтамізнедостатнімабонерегулярнимхарчуванням, або зізначнимпорушеннямзагальногостану, атакож хвориміз нирковоюабопечінковою недостатністюлікуванняслідрозпочинатизмінімальноїдози тасувородотримуватисьрекомендаційщодозбільшеннядози, щобуникнутиможливостірозвиткугіпоглікемічнихреакцій.

Пацієнти,якіотримуютьінші пероральніцукрознижувальніпрепарати:

які у випадку зіншимицукрознижувальнимипрепаратамисульфонілсечовини,цей препаратможе бутипризначенийзамість іншогоцукрознижувальногопрепаратубез будь-якогоперехідногоперіоду. Припереході зіншогопрепарату сульфонілсечовини,який маєтривалішийперіоднапіввиведення(наприкладхлорпропамід),на цейпрепаратпацієнт маєбути під ретельнимнаглядом(більшекількохтижнів), щобуникнутиадитивногоефекту двохпрепаратівта розвиткугіпоглікемії.

 

Побічніреакції.

Базуючисьна досвідізастосуваннягліклазидута іншихпохіднихсульфонілсечовини,можутьспостерігатисянижчезазначенінебажаніефекти.

Гiпоглiкемiя.Як і призастосуваннііншихпрепаратівсульфонілсечовини,прийомгліклазидуможе спричинитивиникнення гіпоглікеміїпринерегулярномухарчуванні іособливо –якщо прийомїжі бувпропущений.Виникненнягіпоглікеміїможе супроводжуватисяхарактернимисимптомами, асаме:головнийбіль, сильневідчуттяголоду, нудота,блювання,втомлюваність,порушення сну,збудження,агресивність,порушенняконцентраціїуваги тареакції,депресія,сплутаністьсвідомості,порушеннязору тамовлення, афазія,тремор,парези,порушеннячутливості,запаморочення,відчуттябезсилля,втратасамоконтролю,делірій,судоми,поверхневедихання,брадикардія,сонливістьта втрата свідомості,що можепризвести докоми та летальногонаслідку.

Крімтого, можутьмати місцетакі ознакиадренергiчноїконтррегуляцiїяк підвищенапітливість,липка шкіра,відчуттятривоги, тахiкардiя,артеріальнагiпертензiя,відчуттясерцебиття,напад стенокардії,аритмія.

Зазвичайсимптомигіпоглікеміїзникаютьпісляприйомувуглеводів(цукру). Протецукрозамінникєнеефективним.Досвід застосуванняіншихпрепаратівсульфонілсечовинисвідчить проте, що стангіпоглікеміїможевиникнутизнову, навітьякщо спочаткузастосованізаходи булиефективними.

Якщоепізодгіпоглікеміїє тяжким абодовготривалим,пацієнтпотребуєневідкладноїмедичноїдопомоги абогоспіталізації,навіть якщойого стантимчасовоконтролюєтьсязавдякиприйомуцукру.

Іншінебажаніефекти.

З бокутравноготракту:абдомінальнийбіль, нудота,блювання,диспепсія,діарея тазапор.Дотриманнярекомендаціїщодозастосуванняпрепаратупід чассніданкудопоможеуникнути абомінімізувативиникненняцих проявів.

Рідшеспостерігаютьсянаступнінебажаніефекти:

З бокушкіри іпідшкірноїклітковини:висип,свербіж,кропив'янка,еритема,макропапульознівисипання,бульознийвисип, синдромСтів&

Нет аналогов