Рецептурный
ГЛИБЕНКЛАМИД ТАБ. 5МГ №100 купить в Киеве Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

ГЛИБЕНКЛАМИД ТАБ. 5МГ №100 купить в Киеве

Артикул: 9960
Производитель: ФАРМАК ОАО
Выберите нужную аптеку:
(выбрать другой город)
Производитель: ФАРМАК ОАО
ATC: A10BB01
Международное название: Glibenclamide
Действующие вещество: глібенкламіду 5 мг у перерахуванні на 100 % суху речовину
Применение: Інсуліннезалежний цукровий діабет (ІІ типу)

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

ГЛІБЕНКЛАМІД

(GLIBENKLAMIDE)

 

Склад:

діючіречовини: glibenclamide;

1таблеткаміститьглібенкламіду5 мг уперерахуванніна 100 % сухуречовину;

допоміжніречовини:лактозимоногідрат,крохмалькартопляний,повідон,понсо 4R (E124), магніюстеарат.

 

Лікарськаформа. Таблетки.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Пероральнігіпоглікемізуючіпрепарати. Сульфонаміди,похіднісульфонілсечовини.

КодАТС А10В В01.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Інсулінонезалежнийдіабет удорослих(цукровийдіабет ІІ типу),якщо іншізаходи, як,наприклад,суворе дотриманнядієти, зниженнязайвої маситіла,достатняфізичнаактивністьне призвелидозадовільноїкорекціїрівня глюкозив крові.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдоглібенкламідуабо додопоміжнихречовин, допохіднихсульфонілсечовини,до сульфонамідів,діуретиків,похіднихсульфонамідута допробенециду.У випадках,коли вимагаєтьсялікуванняінсуліном: цукровийдіабет І типу,повнавториннанеефективністьтерапіїглібенкламідомприцукровомудіабеті ІІ типу,метаболізм зухилом у бікацидозу, прекомаабодіабетичнакома. Станпісля резекціїпідшлунковоїзалози. Тяжкіпорушенняфункціїпечінки.Тяжкіпорушенняфункціїнирок.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Препаратслідпризначатилише завказівкоюлікаря таобов’язковоз корекцієюдієти.Дозуваннязалежить відрезультатівдослідженнястану обмінуречовин(рівень цукрув крові тасечі).

Перше танаступніпризначення. Терапіюрозпочинають,приможливості, зякомогаменших доз,перш за всецестосуєтьсяхворих ізпідвищеноюсхильністюдогіпоглікеміїта масою тіламенше 50 кг.Першепризначеннястановитьвід ½ до 1 таблетки(щовідповідає 2,5-5мгглібенкламіду)на добу. Принедостатнійкорекціїобміну речовиндозу поступовопідвищують зінтерваламивід кількохдіб до одноготижня, донеобхідноїдобовоїтерапевтичноїдози, щостановить 3таблетки (щовідповідає 15мгглібенкламіду)на добу.

Переведенняхворого іззастосуванняіншихантидіабетичнихпрепаратів.Переведенняна препаратГлібенкламідслід виконуватидужеретельно ірозпочинативід ½ до 1 таблетки(щовідповідає 2,5-5мгглібенкламідуна добу).

Підбірдози. Хворимлітньоговіку,ослабленимабо хворим ізнедостатнімхарчуванням,а також із легкимита помірнимипорушеннямифункційнирок абопечінки початковутапідтримуючудозунеобхідно знизитичерезможливістьрозвиткугіпоглікемії.При зниженнімаси тілахворого або замініспособужиття требавирішитипитання прокоригуваннядози.

Комбінаціяз іншимиантидіабетичнимизасобами. Вобґрунтованихвипадкаххворим ізнепереносимістюметформінуможе бутипоказанедодатковепризначенняпрепаратівгрупиглітазону(розиглітазон,піоглітазон).Глібенкламідможнакомбінуватиз пероральнимиантидіабетичнимипрепаратами,що нестимулюютьвикидбета-клітинамиендогенногоінсуліну(гуармель абоакарбоза). Припоявівторинноїнеефективностітерапіїглібенкламідом(зниженняпродукції інсулінуу результатівиснаженнябета-клітин)можнаспробуватикомбінованелікування зінсуліном.Однак приповномуприпиненнісекреції власногоінсулінуорганізмомпоказана монотерапіяінсуліном.

Спосібтатривалістьлікування.Таблеткислідприйматиперед їдою.Не розжовуватита запиватидостатньоюкількістюрідини (краще1 склянкаводи). Придобовій дозі,що становитьбільше 2таблеток препарату,рекомендуєтьсяусюкількістьрозподілятина одинвранішній таодин вечірнійприйом успіввідношенні2:1. Дужеважливозастосовуватипрепараткожного разув один і тойже час. Якщохворийпропустиводин прийом,ніколи неможна цедоповнюватиприйомомбільшвисокої дози.Тривалістьлікуваннязалежить відперебігухвороби.Протягомлікуваннятребапроводитирегулярний контрольстану обмінуречовин.      

 

Побічніреакції.

Приоцінціпобічнихреакцій заоснову прийнятінаступнізначеннячастотивиникненя:дуже часто (≥ 10%), часто (< 10 %, ≥ 1 %),іноді (< 1 %, ≥ 0,1 %),рідко (< 0,1 %, ≥ 0,01 %),дуже рідко (< 0,01 %або випадкиневідомі).

Порушенняобмінуречовин тахарчування: часто –гіпоглікемія,збільшення маситіла.

Порушенняз бокуорганів зору: дуже рідко– розладизору таакомодації,особливо напочаткулікування.

Порушенняз бокутравноготракту:іноді –нудота,відчуттяпереповненняшлунка,блювання,біль уживоті,діарея,відрижка,металічнийприсмак уроті. Ціскарги маютьоборотнийхарактер і невимагаютьвідмінипрепарату.

Порушенняфункціїпечінки тажовчного міхура: дуже рідко– минущепідвищенняАсАТ та АлАТ,лужноїфосфатази,медикаментознийгепатит,внутрішньопечінковийхолестаз, що,можливо, викликаніалергічноюреакцієюгіперергічноготипу клітинпечінки. Ціпорушеннямаютьоборотнийхарактерпіслявідміни препарату,але можутьпризвести допечінкової недостатності,що загрожуєжиттю.

Порушенняз боку шкіритапідшкірноїклітковини: іноді – свербіж,уртикарнийвисип, erythemanоdоsum,кореподібнаабомакулопапульознаекзантема,пурпура,фотосенсибілізація.Ці явищареа

Нет аналогов