РЕЦЕПТУРНЫЙ
ГЛИБЕНКЛАМИД ТАБ. 5МГ №30 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ГЛИБЕНКЛАМИД ТАБ. 5МГ №30

Артикул: 9961
Бренд: ТЕХНОЛОГ ЗАО
Нет в продаже
Производитель: ТЕХНОЛОГ ЗАО
ATC: A10BB01
Международное название: Glibenclamide
Содержание: глібенкламіду 5 мг

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуваннялікарського засобу

 

ГЛІБЕНКЛАМІД

(Glibenclamide)

 

Склад:

діючаречовина:глібенкламід; 

1 таблеткаміститьглібенкламіду 5 мг;

допоміжніречовини: лактозимоногідрат,крохмалькартопляний,натріюкроскармелоза,повідон,магніюстеарат,кремніюдіоксидколоїднийбезводний,індигокармін(Е 132).

 

Лікарськаформа. Таблетки.

Основніфізико-хімічнівластивості: одношаровітаблеткикруглоїформи, з плоскимиверхньою інижньоюповерхнями,зі скошенимикраями таштрихом, відсвітло-блакитногодоблакитногокольору. На поверхнітаблетокдопускаютьсявкраплення.На розламіпід лупоювидно відносноодноріднуструктуру.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Гіпоглікемізуючіпрепарати, завинятком інсулінів.Сульфонаміди,похіднісульфонілсечовини.Глібенкламід.Код АТХ А10В В01.

 

 Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Глібенкламідчинитьгіпоглікемізуючудію як ухворих нацукровийдіабет ІІтипу, так і уздоровихлюдей,оскільки вінпідвищуєсекреціюінсуліну β-клітинамипідшлунковоїзалози зарахунок їхстимуляції.Цей ефектпідсилюєтьсяпід впливомглюкози.

Фармакокінетика.

Післяпероральногоприйомунастає швидкеі практичноповневсмоктуванняГлібенкламідув травномутракті. Тестина вивільненняin vitro виявили, щоу діючої речовиниГлібенкламідувідбуваєтьсявивільненняприблизно 63 %відкількостіактивноїречовинипротягом 15хвилин, 72 % -протягом 60 хвилин.Одночаснийприйом їжіможе призводитидо пониженняйогоконцентраціїу плазмікровіпорівняно іззастосуваннямнатще.Зв’язуванняглібенкламідуз альбуміномплазми кровістановитьпонад 98 %. Упечінці глібенкламідпрактичноповністюперетворюєтьсяна дваосновнихметаболіти:4-транс-гідрокси-глібенкламіді3-цис-гідрокси-глібенкламід.Обидваметаболітиоднаковою міроювиводятьсяіз організмучерез ниркита печінку.Середнійперіоднапіввиведенняглібенкламідуз плазмикровістановить 1,5-3,5годин.Тривалістьдії, проте, невідповідаєперіодунапіввиведенняз плазмикрові. У пацієнтівіз зниженоюфункцієюпечінки виведенняіз плазмикровіуповільнюється.За помірноїнедостатностінирок(кліренс креатиніну≥ 30 мл/хв)виведенняглібенкламідуі обох основнихметаболітівзалишаєтьсябез змін; притяжкійнирковійнедостатності– можливакумуляція.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Інсулінонезалежнийцукровийдіабет ІІ типу(діабетдорослих),якщовідповідноюдієтою іфізичноюактивністюобмінречовин некомпенсуєтьсята якщо немаєнеобхідностів проведенніінсулінотерапії.

 

Протипоказання. Приінсулінозалежномуцукровомудіабеті Ітипу; припрекомі абодіабетичнійкомі;декомпенсаціїдіабету приінфекційнихзахворюванняхі приопераціях, атакож прирезекціїпідшлунковоїзалози; тяжкірозладифункціїпечінки танирок;зниженняфункціїнирок зкліренсомкреатинінунижче за 30мл/хв.; відомапідвищеначутливістьдо глібенкламідуабо до одногоз іншихінгредієнтівпрепарату.Підвищеначутливістьдо іншихпрепаратівсульфонілсечовини,до сульфонамідів,діуретиків,похіднихсульфонамідута допробенециду.Повнавторинна неефективністьтерапіїглібенкламідомпри цукровомудіабеті ІІтипу,метаболізміз тенденцієюдо ацидозу.

Застосуванняразом зпрепаратомбозентан.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.Приодночасномузастосуванніпрепарату зіншими лікарськимизасобамийого дія можепосилюватисьабопослаблюватись,тому требапроконсультуватисьз лікаремщодозастосуванняіншихпрепаратів.

Посиленнядіїглібенкламіду(можлива появагіпоглікемічнихреакцій)можливе при одночасномузастосуванніз: іншимипероральнимипротидіабетичнимипрепаратамита інсуліном,інгібіторамиангіотензинперетворювальногоферменту,анаболічнимистероїдамитачоловічимистатевимигормонами,антидепресантнимизасобами(флуоксетин,інгібіториМАО),бета-адреноблокаторами,похіднимихінолону,хлорамфеніколом,клофібратомта йогоаналогами,похіднимикумарину, дизопірамідом,фенфлураміном,міконазолом,парааміносаліциловоюкислотою,пентоксифіліном(що введенийпарентеральноу високійдозі),пергексиліном,похіднимипіразолону,пробенецидом,саліцилатами,сульфонамідами,препаратамитетрацикліновогоряду, тритокваліном,цитостатикамитипуциклофосфаміду.

Послабленнядіїглібенкламіду(можлива появагіперглікемічнихреакцій)можливе приодночасномузастосуванніз:ацетазоламідом,бета-адреноблокаторами,барбітуратами,діазоксидом,діуретиками,глюкагоном,ізоніазидом,кортикостероїдами,нікотинатами,похіднимифенотіазіну,фенітоїном,римфапіцином,гормонамищитовидноїзалози, жіночимиста

Нет аналогов