РЕЦЕПТУРНЫЙ
ГЛИКОМЕТ SR ТАБ.П/О 500МГ #30 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ГЛИКОМЕТ SR ТАБ.П/О 500МГ #30

Артикул: 9939
Бренд: Ю.С.В. ЛИМИТЕД
Нет в продаже
Производитель: Ю.С.В. ЛИМИТЕД
ATC: A10BA02
Международное название: Metformin
Содержание: відповідно метформіну гідрохлориду 500 мг
Применение: Цукровий діабет II типу (інсулінонезалежний), особливо при порушеннях жирового обміну, ожирінні з первинною і вторинною гіперліпопротеїнемією, коли компенсація діабету не досягається за допомогою дієти і фізичних навантажень; як монотерапія або в поєднан

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепаратує

 

ГЛІКОМЕТSR

(GLYCOMET SR)

 

Склад:

діючаречовина:метформінугідрохлорид;

1таблетка,вкритаплівковоюоболонкою, пролонгованоїдії по 500 мг, 1000 мг,міститьвідповіднометформінугідрохлориду500 мг або 1000 мг;

допоміжніречовини:

стеариновакислота,шелак, повідон,кремніюдіоксидколоїднийбезводний,магніюстеарат;плівковаоболонка: гідроксипропілметилцелюлоза,гідроксипропілцелюлоза,титанудіоксид (Е 171),пропіленгліколь,макрогол 6000,тальк.

 

Лікарськаформа.  Таблетки,вкритіплівковоюоболонкою, пролонгованоїдії.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Пероральнігіпоглікемізуючізасоби. Бігуаніди. 

Код АТС  А10В А02.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Цукровийдіабет ІІтипу(інсуліннезалежний)принеефективностідієтотерапії,особливо у хворих,якістраждаютьна ожиріння;

-                   якмонотерапіяабокомбінованатерапія сумісноз іншимипероральнимигіпоглікемічнимизасобами, абосумісно зінсуліном длялікуваннядорослих.

-                   як  монотерапія  або  комбінована  терапія з  інсуліном для лікування дітей  вікомстарше 10років.

 

Протипоказання.

-                   Підвищеначутливістьдометформінуабо до іншихкомпонентівпрепарату;

-                   діабетичнийкетоацидоз,діабетичнапрекома,кома;

-                   метаболічнийацидоз;

-                   порушенняфункціїнирок (кліренскреатиніну < 60мл/хв);

-                   гострістани, щопротікають зризиком розвиткупорушеньфункціїнирок:зневоднення організму,тяжкіінфекційнізахворювання,шок,застосуванняпід часрадіоізотопнихаборентгенологічнихдосліджень звнутрішньосудиннимвведеннямйодовмісноїконтрастноїречовини;

-                   гостріта хронічнізахворювання,що можутьпризводитидо розвиткугіпоксії:серцева

-                   абодихальнанедостатність,гострий інфарктміокарда, шок;

-                   тяжкітравми, серйозніхірургічнівтручання;

-                   порушенняфункційпечінки, гостреотруєнняалкоголем,алкоголізм;

-                   пропасниця,станигіпоксії(сепсис,нирковіінфекції,бронхо-легеневізахворювання);

-                   лактоацидоз(у т.ч. ванамнезі);

-                   лейкоз;

-                   гіповітамінозВ1;

-                   дотриманнягіпокалорійноїдієти (менше 1000кал/добу).

Нерекомендованозастосовуватипрепаратособамстарше 60років, яківиконуютьтяжкуфізичнупрацю, щопов'язано зпідвищенимризикомрозвитку уних лактоацидозу.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Монотерапіяабокомбінованатерапія сумісноз іншимипероральнимигіпоглікемічнимизасобами.

Дорослі.Зазвичайпочатковадоза складає 500мг (ГлікометSR,таблетки у дозі 500 мг або1000 мг, які при необхідностіможнаділитинавпіл порозподільчійрисці, що невпливаєнегативно нафармакокінетикупрепарату.) 2-3 рази на добупід час або післяприйому їжі.

Через 10-15 днівпроведеноголікуваннядозу необхідновідкоригувативідповіднодо результатіввимірюваньрівняглюкози усироватці крові.

Повільнезбільшеннядози сприяєзниженнюпобічнихефектів збокутравноготракту. Максимальнарекомендованадоза складає 3000мг надобу,розподіленана 3 прийоми.Прилікуваннівисокимидозами застосовуютьГлікометSR,таблетки, вкритіплівковоюоболонкою, по1000 мг.

У випадкупереходу долікуванняпрепаратомГлікомет SRнеобхідноприпинитиприйом іншогопротидіабетичногозасобу.

Комбінованатерапіясумісно зінсуліном.

Длядосягненнякращогоконтролюрівня глюкозиу кровіметформін таінсулінможна застосовуватиу виглядікомбінованоїтерапії.Зазвичайпочатковадоза становить500 мгпрепарату ГлікометSR 2-3 рази надобу, у тойчас як дозуінсуліну підбираютьвідповіднодорезультатіввимірюваннярівняглюкози укрові.

Монотерапіяабокомбінованатерапія сумісноз інсуліном.

Діти. Препарат ГлікометSR застосовують дітямвіком старше 10років.Зазвичайпочатковадоза складає 500мгпрепарату ГлікометSR 1 раз надобу під часабо післяприйому їжі.Через 10-15 днівпроведеногол

Нет аналогов