РЕЦЕПТУРНЫЙ
ГЛИКОМЕТ ТАБ.П/О 850МГ #100 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ГЛИКОМЕТ ТАБ.П/О 850МГ #100

Артикул: 9926
Бренд: Ю.С.В. ЛИМИТЕД
Нет в продаже
Производитель: Ю.С.В. ЛИМИТЕД
ATC: A10BA02
Международное название: Metformin
Содержание: 850мг метформіну гідро хлориду
Применение: Цукровий діабет ІІ типу; інсулінозалежний цукровий діабет І типу - з метою зниження потреби в інсуліні та запобігання збільшенню маси тіла (як доповнення до інсулінотерапії).

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

ГЛІКОМЕТ

(GLYCOMET)

Склад:

діючаречовина: metformin hydrochloride;

1 таблетка,вкритаоболонкою, по500 мг, 850 мг міститьвідповідно 500мг або 850мгметформінугідрохлориду;

допоміжніречовини: натріюкрохмальгліколят(тип А),повідон,крохмаль кукурудзяний,кремніюдіоксидколоїдний безводний,магніюстеарат;

плівковаоболонка Opadry White 04G58897:гіпромелоза,тальк, титанудіоксид (Е 171),макрогол 6000,пропіленгліколь.

 

Лікарськаформа. Таблетки, вкритіоболонкою.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Пероральнігіпоглікемізуючізасоби. Бігуаніди.Код АТС А10В А02.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Цукровийдіабет 2 типу(інсуліннезалежний)у дорослихпринеефективностідієтотерапії(особливо ухворих, щостраждаютьна ожиріння).

 Укомбінації зінсуліном –при цукровомудіабеті Ітипу,особливоякщо вираженийступіньожиріння, щосупроводжуєтьсявторинноюрезистентністюдо інсуліну.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдо препарату.Діабетичнийкетоацидоз,діабетичнапрекома,кома,порушенняфункціїнирок, гострізахворювання,що перебігаютьз ризикомрозвиткупорушеньфункції нирок(дегідратація(при діареї,блюванні), пропасниця,тяжкіінфекційнізахворювання,станигіпоксії(шок, сепсис,ниркові інфекції,бронхо–легеневізахворювання),значні клінічніпроявигострих іхронічнихзахворювань,що можутьпризводитидо розвитку тканинноїгіпоксії(серцева абодихальна недостатність,гострийінфарктміокарда тощо),тяжкіхірургічніоперації ітравми ( колидоцільним єпроведенняінсулінотерапії),порушенняфункціїпечінки,хронічнийалкоголізм,гостреотруєнняалкоголем,молочнокислийацидоз (утому числі ванамнезі),застосуванняне менше 2-хднів до іпротягом 2-х днівпісляпроведеннярадіоізотопнихабо рентгенологічнихдосліджень звведенням йодвмісноїконтрастноїречовини,дотриманнягіпокалорійноїдієти (меншеніж 1000 кал/доб).Періодвагітності ігодуваннягруддю

Нерекомендованозастосовуватипрепаратособамстарше 60років, яківиконуютьважкуфізичнуроботу, щопов'язано зпідвищенимризиком розвиткуу нихмолочнокислогоацидозу.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Дозапрепаратувстановлюєтьсялікарем індивідуальнозалежно відрівняглюкози в крові.

Початковадоза длядорослихстановить 500 - 1000мг/добу.Після 10 - 15 днівможливим є подальше поступовезбільшеннядози залежновід рівняглікемії.Підтримуючадозапрепарату звичайностановить 1500 - 2000мг/добу.Максимальнадоза – 3000 мг. Длязменшенняпобічнихявищ з бокутравноготрактудобову дозуслідрозділити на2 - 3 прийоми.

Таблеткислідприймати нерозжовуючипід час абопісля їди.

Тривалістьлікуваннявизначаєтьсязалежно відтяжкості таперебігузахворювання.  

 

Побічніреакції.

З бокутравноготракту: нудота,блювання,металевийприсмак у роті,відсутністьапетиту,метеоризм,діарея, більу животі. Цісимптомивиникаютьособливочасто напочаткулікування і,як правило,зникаютьсамостійно.Данісимптомизменшуютьсяприпризначенніантацидів,похіднихатропіну абоспазмолітиків.Для того, щобуникнутирозвитку цихпобічнихефектів, рекомендуєтьсяпризначатиГлікомет підчас абонаприкінціприйому їжі 2 - 3рази на день.Якщодиспепсичнісимптомипостійні, лікуванняГлікометомслідприпинити.

З бокуобмінуречовин:молочнокислийдіатез(потребуєвідмінилікування);притриваломулікуванні –гіповітамінозВ12(порушеннявсмоктування).

З бокусистемикровотворення: вокремихвипадках –мегалобластичнаанемія.

Алергічніреакції: висипина шкірі.    

 

Передозування.

ПризастосуванніГлікомету удозі 85 грозвиткугіпоглікеміїнеспостерігалось.Але в цьомувипадкуспостерігавсярозвитокмолочнокислогоацидозу.Ранніми симптомамимолочнокислогоацидозу єнудота, блювання,діарея,підвищеннятемпературитіла, біль уживоті, більу м'язах, уподальшомуможутьвідмічатисязначитисядихання, запаморочення,порушеннясвідомості ірозвитоккоми.Лікування: увипадкупояви ознакмолочнокислогоацидозулікуванняГлікометомнеобхідноприпинити,хворого терміновогоспіталізуватиі, визначившиконцентраціюлактату,уточнитидіагноз.Найбільшефективнимзаходом звиведення зорганізмулактату іГлікомету єгемодіаліз.Такожпроводять симптоматичнелікування.  

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Незастосовують.

ПідчаслікуванняГлікометом годуваннягруддю слідприпинити.

 

Діти.

Незастосовують.

 

Особливостізастосування.

Якщо під часлікування уВас з'явилисьблювання,біль уживоті, більу м'язах,загальна слабкістьі сильненездужання,то прийом препаратуі негайноприпиняють.Дані симптомиможуть бутиознакоюпочаткумолочнокислогоацидозу.

За 48 годин доі протягом 48годин післяпроведеннярентгеноконтрасногодослідження

(орографія,внутрішньовеннаангіографія )слідприпинитиприйомГлікомету.

 Несумісний зприйомомалкоголю.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.

Невпливає.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Нерекомендованийодночаснийприйом даназолу дляуникненнягіперглікемічноїдії останнього.Принеобхідностілікуванняданазолом іпісляприпиненняприйомуостанньогопотрібнакорекціядозиГлікометупід контролемрівняглікемії.

Прийом алкоголюпідвищуєризикрозвиткумолочнокислогоацидозу підчас гостроїалкогольноїінтоксикації,особливо увипадкахголодуванняабо дотриманнянизькокалорійноїдієти, атакож при печінковійнедостатності.Під часприйому препаратуслід уникатиприйомуалкоголю і лікарськихзасобів, щомістятьспирт.

Комбінації,щопотребуютьособливоїобережності:

клорпромазин:при прийомі увеликихдозах (100 мг надобу) підвищуєглікемію,знижуючививільненняінсуліну. Прилікуваннінейролептикамиі післяприпиненняприйомуостанніхпотрібна корекціядози Глікометупідконтролемрівняглікемії; 

глюкокортикостероїдисистемноїта місцевоїдії знижуютьтолерантністьдо глюкози,підвищуютьглікемію, інодівикликаючикетоз. ПрилікуванніГКС і післяприпиненняприйомуостанніхпотрібнакорекціядози Глікометупідконтролемрівняглікемії;

діуретики:

Нет аналогов