Рецептурный
ГЛЮКОФАЖ ТАБ. 500МГ №60 купить в Ирпене Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

ГЛЮКОФАЖ ТАБ. 500МГ №60 купить в Ирпене

Артикул: 9932
Производитель: МЕРК САНТЕ С.А.С.
Выберите нужную аптеку:
(выбрать другой город)
Производитель: МЕРК САНТЕ С.А.С.
ATC: A10BA02
Международное название: Metformin
Действующие вещество: 500 мг метформіну гідрохлориду, який відповідає 390 мг метформіну;
Применение: Цукровий діабет ІІ типу; інсулінозалежний цукровий діабет І типу - з метою зниження потреби в інсуліні та запобігання збільшенню маси тіла (як доповнення до інсулінотерапії).

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуваннялікарського засобу

 

ГЛЮКОФАЖ

(GLUCOPHAGE®)

 

Склад:

діючаречовина: metforminhydrochloride;

1 таблетка,вкритаплівковоюоболонкою, по500 мг містить 500мгметформінугідрохлориду,якийвідповідає 390мгметформіну;

1 таблетка,вкритаплівковоюоболонкою, по850 мг містить 850мгметформінугідрохлориду,якийвідповідає 662,90мгметформіну;

1 таблетка,вкритаплівковоюоболонкою, по1000 мг містить 1000мгметформінугідрохлориду,якийвідповідає 780мгметформіну;

допоміжніречовини:повідон К 30,магніюстеарат;

плівковаоболонка длятаблеток по 500мг, 850 мг:гіпромелоза;

плівковаоболонка длятаблеток по 1000мг:опадрай кліа(гіпромелоза,макрогол 400,макрогол 8000).

 

Лікарськаформа. Таблетки,вкритіплівковою оболонкою.

Основніфізико-хімічнівластивості:

таблетки,вкритіплівковоюоболонкою, по500 мг, 850 мг:таблеткикруглоїформи здвоопуклоюповерхнею,білогокольору,вкритіплівковоюоболонкою;

таблетки,вкритіплівковоюоболонкою, по1000 мг: таблеткиовальноїформи здвоопуклоюповерхнею,білогокольору,вкритіплівковоюоболонкою, з рискоюз обох боківтагравіруванням«1000» з одногобоку.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Пероральнігіпоглікемічнізасоби, завиняткомінсулінів.Бігуаніди.Код АТХ А10В А02.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Метформін –бігуанід зантигіперглікемічнимефектом.Знижуєрівеньглюкози уплазмі кровіяк натще, такі післяприйому їжі.Не стимулюєсекреціюінсуліну і неспричиняєгіпоглікемічногоефекту,опосередкованогоциммеханізмом.

Метформіндіє трьомашляхами:

–призводитьдо зниженняпродукуванняглюкози упечінці зарахунокінгібуванняглюконеогенезутаглікогенолізу;

–покращуєчутливістьдо інсуліну ум’язах, щопризводитьдополіпшенняпериферичногозахопленнятаутилізаціїглюкози;

–затримуєвсмоктуванняглюкози укишечнику.

Метформінстимулюєвнутрішньоклітиннийсинтезглікогену,впливаючи наглікогенсинтетазу.Збільшуєтранспортнуздібністьусіх відомихтипівмембраннихпереносниківглюкози (GLUT).

Незалежновід своєї діїна глікемію,метформінпроявляєпозитивнийефект наметаболізмліпідів. Цейефект бувдоведенийпри застосуваннітерапевтичнихдозувань уконтрольованихсередньо- абодовготривалихклінічнихдослідженнях:метформінзнижує вміст загальногохолестерину,ліпопротеїнівнизької щільностітатригліцеридів.

У ходіклінічнихдослідженьпід час застосуванняметформінумаса тілапацієнтів залишаласястабільноюабо помірнознижувалася.

Фармакокінетика.

Всмоктування. Післяпероральногоприйомуметформінучасдосягненнямаксимальноїконцентрації(Тmax)становитьблизько 2,5години.Абсолютнабіодоступністьтаблеток        500мг або 800 мгстановитьприблизно 50-60 % уздорових добровольців.Післяпероральногозастосуванняфракція, щоневсмокталасята виводитьсяз калом,становить    20-30 %.

Післяпероральногозастосуванняабсорбціяметформіну єнасичуваноюі неповною.

Передбачається,щофармакокінетикаабсорбціїметформіну єнелінійною.При застосуваннірекомендованихдозметформіну ірежимівдозуваннястабільніконцентраціїу плазмікрові досягаютьсяпротягом 24-48годин істановлять менше1 мкг/мл. Уконтрольованихклінічних дослідженняхмаксимальнірівніметформіну уплазмі крові(Сmах) неперевищували5 мкг/млнавіть призастосуваннімаксимальнихдоз.

Приодночасномуприйомі їжіабсорбція метформінузнижується ізлегкауповільнюється.

Післяпероральногозастосуваннядози 850 мг спостерігалосязниженнямаксимальноїконцентраціїу плазмікрові на 40 %,зменшення AUC –на 25 % ізбільшенняна 35 хвилин часудосягненнямаксимальноїконцентраціїу плазмікрові.Клінічназначущістьцих змінневідома.

Розподіл.Зв’язуванняз білкамиплазми кровінезначне.Метформінпроникає веритроцити.Максимальнаконцентраціяу кровінижча, ніж максимальнаконцентраціяу плазмікрові, ідосягаєтьсяприблизночерез тойсамий час.Еритроцити,імовірнішеза все,представляютьдругу камерурозподілу.Середнійоб’ємрозподілу (Vd)коливається удіапазоні 63-276 л.

Метаболізм.Метформінвиводиться унезмінномувигляді зсечею. Метаболітіву людини невиявлено.

Виведення.Нирковийкліренсметформінустановить > 400 мл/хв.Це вказує нате, щометформінвиводитьсяза рахунокклубочковоїфільтраціїта канальцевоїсекреції.Післяпероральногоприйомуперіоднапіввиведеннястановить приблизно6,5 години. Припорушенійфункції нирокнирковийкліренсзнижуєтьсяпропорційнодо кліренсукреатиніну ітому період напіввиведеннязбільшується,що призводитьдозбільшеннярівняметформіну уплазмі крові.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Цукровийдіабет 2 типупринеефективностідієтотерапіїта режимуфізичнихнавантажень, особливоу хворих знадлишковоюмасою тіла;

– якмонотерапіяабокомбінованатерапія сумісноз іншимипероральнимигіпоглікемічнимизасобами, абосумісно зінсуліном длялікуваннядорослих.

– якмонотерапіяабокомбінованатерапія з інсуліномдлялікуваннядітей вікомвід 10 років тапідлітків.

Длязменшенняускладненьдіабету удорослихпацієнтів зцукровимдіабетом 2типу і надлишковоюмасою тіла якпрепаратпершої лініїпіслянеефективноїдієтотерапії.

 

 

Протипоказання.

–Підвищеначутливістьдометформінуабо добудь-якогоіншогокомпонентапрепарату;

–діабетичнийкетоацидоз, діабетичнапрекома;

–ниркованедостатністьпомірного(стадія ІІІb) татяжкогоступеня абопорушенняфункціїнирок(кліренскреатиніну  < 45 мл/хвабо ШКФ < 45мл/хв/1,73 м2);

–гострі стани,щопротікають зризиком розвиткупорушеньфункціїнирок, такіяк: зневодненняорганізму,тяжкіінфекційнізахворювання,шок;

 –захворn

Нет аналогов