Рецептурный
ГЛЮКОФАЖ XR ТАБ. ПРОЛ. ДЕЙСТВ. 500МГ №60 купить в Житомире Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

ГЛЮКОФАЖ XR ТАБ. ПРОЛ. ДЕЙСТВ. 500МГ №60 купить в Житомире

Артикул: 9872
Производитель: МЕРК САНТЕ С.А.С.
Выберите нужную аптеку:
(выбрать другой город)
Производитель: МЕРК САНТЕ С.А.С.
ATC: A10BA02
Международное название: Metformin
Действующие вещество: метформіну гідрохлориду 500 мг
Применение: Цукровий діабет ІІ типу у дорослих при не ефективності дієтотерапії (особливо у хво рих, які страждають на ожиріння), як моноте рапія або у комбінації з іншими пероральни ми протидіабетичними засобами, або суміс но з інсуліном.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ІНСТРУКЦІЯдлямедичногозастосуванняпрепарату

 

ГЛЮКОФАЖ XR

(GLUCOPHAGE®XR)

 

Склад:

діючаречовина: metformin;

1таблетка,вкритаоболонкою,міститьметформінугідрохлориду  500мг;

допоміжніречовини: натріюкармелоза, гіпромелоза2910, гіпромелоза2208, целюлозамікрокристалічна,магнію стеарат.

 

Лікарськаформа. Таблеткипролонгованоїдії.  

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Пероральнігіпоглікемічнізасоби, завиняткомінсулінів.Бігуаніди.Код АТС А10В А02.    

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Цукровийдіабет 2 типу(інсулінонезалежний)у дорослих(особливо ухворих знадмірноюмасою тіла)принеефективностідієтотерапіїта фізичнихнавантажень,якмонотерапіяабо у комбінаціїз іншимипероральнимипротидіабетичнимизасобами, абосумісно зінсуліном.

 

Протипоказання.

–Підвищеначутливістьдометформінуабо добудь-якого іншогокомпонентапрепарату;

–діабетичнийкетоацидоз, діабетичнапрекома;

–ниркованедостатністьабопорушення функціїнирок(кліренскреатиніну < 60мл/хв);

–гострі стани,що протікаютьз ризикомрозвиткупорушеньфункціїнирок, такіяк:

зневодненняорганізму,тяжкіінфекційні захворювання,шок;

–гострі тахронічнізахворювання,що можутьпризводитидо розвиткугіпоксії:

серцеваабо дихальнанедостатність,нещодавнійінфаркт міокарда,шок;

–печінкованедостатність,гостреотруєнняалкоголем,алкоголізм.

             

Спосіб застосування та дози.Монотерапіяабокомбінованатерапія у поєднанніз іншимипероральнимигіпоглікемічнимизасобами.

Рекомендованапочатковадоза – 1таблетка надобу.

Через10-15 днівпроведеноголікуваннядозу необхідновідкоригувативідповіднодо результатіввимірюваньрівняглюкози в сироватцікрові.Повільнезбільшеннядози сприяєзниженнюпобічнихефектів збоку травноготракту.Максимальнарекомендованадоза            4таблетки надобу.

Дозупрепаратуприймати 1раз на добупід часприйому їжіввечері,збільшуючина 500 мг кожні 10-15днів до 2000 мг.Якщонеобхідногорівня глікеміїне можнадосягнутипризастуванні ГлюкофажуXR умаксимальнійдозі 2000 мг, якуприймаєпацієнт 1 разна добу, цюдозу можнарозділити на2 прийоми надобу (1 раззранку і 1 разввечері, підчас прийомуїжі). Якщо необхідногорівняглікемії недосягненуто,можназастосовуватиГлюкофаж,таблетки, вкритіплівковоюоболонкою, умаксимальнійрекомендованійдозі 3000 мг надобу. 

Дляпацієнтів,які вжелікувалисяметформіном,початковадозапрепаратуГлюкофаж XR,таблеток зпролонгованимвивільненням,має бутиеквівалентнадобовій дозітаблеток зішвидкимвивільненням.

Увипадкупереходу напрепаратГлюкофаж XR,таблетки зпролонгованимвивільненням,500 мгнеобхідноприпинитиприйоміншого протидіабетичногопрепарату.

Комбінованатерапіясумісно зінсуліном.

Нет аналогов