Рецептурный
ГЛЮРЕНОРМ ТАБ. 30МГ №60 купить в Киеве Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

ГЛЮРЕНОРМ ТАБ. 30МГ №60 купить в Киеве

Артикул: 9967
Производитель: БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ
Выберите нужную аптеку:
(выбрать другой город)
Производитель: БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ
ATC: A10BB08
Международное название: Gliquidone
Действующие вещество: гліквідону 30 мг
Применение: Лікування цукрового діабету II типу у пацієнтів середнього та літнього віку, коли метаболізм вуглеводів не піддається успішному контролю лише дієтотерапією.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

Глюренорм®

(Glurenorm®)

 

Склад:

діючаречовина: 1таблеткаміститьгліквідону 30мг;

допоміжніречовини:лактоза,моногідрат;крохмалькукурудзяний; магніюстеарат.

 

Лікарськаформа. Таблетки.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Гіпоглікемізуючіпрепарати, завинятком інсуліну.Сульфонаміди,похіднісечовини. КодАТС А10В В08.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Лікуванняцукровогодіабету IIтипу у пацієнтівсередньогота літньоговіку, колиметаболізмвуглеводів непіддаєтьсяуспішномуконтролюлише дієтотерапією.

 

Протипоказання.

Інсулінзалежнийцукровийдіабет I типу;стандіабетичноїкоми тапрекоми;діабет, ускладненийацидозом ікетозом;резекція підшлунковоїзалози;періодтяжкихінфекцій; періодперед хірургічноюоперацією;серйозніпорушення функціїпечінки;інтермітуючагостра (гепатична)порфірія;алергія насульфонаміди.

Застосуванняпрепаратупротипоказанеу разіспадковихпорушень, прияких можуть бутишкідливиминеактивнікомпонентипрепарату(див. розділ«Особливостізастосування»).

 

Спосібзастосуваннята дози.

Слідчіткодотримуватисярекомендаційлікарястосовнодозування тадієти, адаптованихдоіндивідуальногообмінуречовин кожногопацієнта.Пацієнту неслід перериватилікуваннябезконсультаціїз лікарем.

Початковатерапія.

Зазвичайпочатковадоза ГлюренормУстановить ½таблетки (15 мг),щоприймаєтьсяпід час сніданку.ГЛЮРЕНОРМслідприймати напочаткувживання їжі.Післяприйомутаблетки неслід пропускатиприйом їжі.Принеефективностізастосування½ таблеткипід чассніданку дозуможнапоступовозбільшити. Заумови призначенняне більшедвохтаблеток (60 мг)добову дозу ГлюренормУможнаприйматиодноразовопід час сніданку.Однак приприйомівищих дознайкращий контрользабезпечуєтьсядво- аботриразовимприйомомдобової дози.В такому разінайвищу дозуслідприймати підчас сніданку.Слідзазначити, щопідвищення дозидо 4 таблеток (120мг) на деньзазвичай непризводитьдоподальшогопосиленнялікувальногоефекту. Томумаксимальнарекомендованадобова дозастановить 4таблетки (120 мг).

Особливігрупи хворих.

Пацієнтиз порушеннямфункціїнирок.

Виходячизфармакокінетичнихданих, післязастосуванняГЛЮРЕНОРМУлише 5 %метаболітіввиводятьсянирками.Корекціядози для пацієнтівіз порушеннямфункціїнирок непотрібна.

Пацієнтиізпорушеннямфункціїпечінки.

ДобовадозаГЛЮРЕНОРМУ,вища за 75 мг,потребуєретельногомедичногоконтролю.Оскільки 95 %ГЛЮРЕНОРМУметаболізуєтьсяпечінкою та,ймовірно,біліарноюсистемою, неслід застосовуватипрепаратпацієнтам ізтяжкимпорушенням функціїпечінки (див.розділ«Протипоказання»).

Педіатричніпацієнти.

ГЛЮРЕНОРМнерекомендуєтьсязастосовуватидітям у зв’язку знедостатністюданих збезпеки та ефективності.

 

Призамінііншогопероральногогіпоглікемізуючогозасобу зподібниммеханізмом дії.

Початковудозувизначаютьзалежно відперебігузахворюванняна моментпризначенняпрепарату.При замінііншогопротидіабетичногозасобу ГлюренормОМслідпам’ятати, щодія 1таблетки ГлюренормУ(30 мг)приблизно еквівалентадії 1000 мгтолбутаміду.

 

Комбінованатерапія.

Якщомонотерапія ГлюренормОМнезабезпечуєдостатньогоконтролю наддіабетом,рекомендуєтьсядодатковепризначеннялишеметформіну.

 

Побічніреакції.

Частотапобічнихреакційвизначаєтьяяк: дуже часто(≥ 1/10); часто (≥ 1/100, < 1/10);нечасто (≥ 1/1000, < 1/100);рідко (≥ 1/10000, < 1/1000);дуже рідко (<1/10000); невідомо(не можнавизначити знаявнихданих).

З бокусистемикрові талімфатичноїсистеми:

рідко–агранулоцитоз,лейкопенія,тромбоцитопенія.

Збокуметаболізму:

часто –гіпоглікемія;

рідко –зниженняапетиту.

Неврологічнірозлади:

нечасто– сонливість,запаморочення,головнийбіль;

рідко –парестезії.

Збоку органівзору:

нечасто– порушенняакомодації.

Кардіальніпорушення:

рідко – стенокардія,екстрасистоли.

Судиннірозлади:

рідко –серцево-судиннанедостатність,артеріальнагіпотензія.

Збокутравноготракту:

нечасто– діарея,блювання,абдомінальнийдискомфорт,нудота,запор,сухість уроті.

Розладигепатобіліарноїсистеми:

рідко –холестаз.

Збоку шкіри іпідшкірноїклітковини:

нечасто– висипання,свербіж;

рідко –синдромСтівенса-Джонсона,реакціїфоточутливості,кропив’янка.

Загальніпорушення:

рідко –біль угрудях,стомленість.

 

 

Передозування.

Передозуваннясульфонілсечовиниможеспричинитигіпоглікемію.

Симптоми.Можливийрозвитокгіпоглікемічнихреакцій(тривалих),таких як непритомність,тахікардія,волога шкіра,моторнезбудження тагіпе

Нет аналогов