Рецептурный
МАНИНИЛ ТАБ. 3,5МГ №120 купить в Киеве Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

МАНИНИЛ ТАБ. 3,5МГ №120 купить в Киеве

Артикул: 9952
Производитель: БЕРЛИН-ХЕМИ АГ (МЕНАРИНИ ГРУП)
Выберите нужную аптеку:
(выбрать другой город)
Производитель: БЕРЛИН-ХЕМИ АГ (МЕНАРИНИ ГРУП)
ATC: A10BB01
Международное название: Glibenclamide
Действующие вещество: глібенкламіду (мікронізована форма) 3,5 мг
Применение: Інсуліннезалежний діабет дорослих (цукровий діабет ІІ типу), якщо інші заходи, як, наприклад, суворе дотримання дієти, зниження зайвої ваги тіла, достатня фізична активність не призвели до задовільної корекції рівня глюкози в крові.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуваннялікарського засобу

 

МАНІНІЛâ 3,5

(MANINILâ 3,5)

 

Склад:

діючаречовина: 1таблеткаміститьглібенкламіду (мікронізованаформа) 3,5 мг;

допоміжніречовини: лактозимоногідрат,крохмалькартопляний,діоксидкремнію колоїднийбезводний,метилгідроксіетилцелюлоза,магніюстеарат,барвникпонсо 4R (Е 124).

 

Лікарськаформа. Таблетки.

Основніфізико-хімічнівластивості:плоскопаралельні таблеткирожевогокольору зіскошенимикраями і рискоюдля поділу зодного боку.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Пероральнігіпоглікемізуючіпрепарати. Сульфонаміди,похіднісульфонілсечовини.

КодАТХ А10В В01.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Глібенкламідмаєгіпоглікемізуючудію як ухворих нацукровийдіабет ІІтипу, так і у здоровихлюдей,оскільки вінпідвищуєсекреціюінсуліну b-клітинамипідшлунковоїзалози,стимулюючиїх. Ця діязалежить відконцентраціїглюкози всередовищі,що оточує b-клітини.

Фармакокінетика.

Манінілâ 3,5 швидко імайжеповністювсмоктуєтьсяпісля йогопероральногозастосування.Одночасний прийомїжі суттєвона це невпливає.Зв’язуванняглібенкламідуз білкамиплазми кровістановитьбільше 98 %.Максимальнаконцентраціяв сироватцікровідосягаєтьсячерез 1-2години істановить 100нг/мл післяприйому 1,75 мгглібенлкламіду.Через 8-10 годинконцентраціяв сироватцізнижуєтьсяна 5-10 нг/мл,залежно відвведеноїдози. Періоднапіввиведенняпіслявнутрішньовенноговведеннястановитьблизько 2годин, апісля перорального– 2-5 годин.Однак деякідослідженнявказують нате, що ухворих надіабет цейчас можеподовжуватисьдо 8-10 годин.Глібенкламідповністюметаболізуєтьсяу печінці докількохметаболітів,які не берутьсуттєвоїучасті уцукрознижувальномуефектіглібенкламіду.Метаболітививодяться ізсечею тажовчюприблизно воднаковихкількостях, аїх повневиведеннязакінчуєтьсячерез 45-72години. Ухворих ізпониженоюфункцієюпечінкививеденняглібенкламідуіз плазмисповільнене.У хворих ізнирковоюнедостатністю,залежно відступеняпорушення функціїнирок,компенсаторнозбільшуєтьсявиведенняметаболітівіз сечею. Припомірнійнедостатності(кліренскреатиніну ≥30 мл/хв)сумарнаелімінаціязалишаєтьсябез змін, апри тяжкійнирковійнедостатностіможливакумуляція.

 

 

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Інсуліннезалежнийдіабетдорослих(цукровийдіабет ІІтипу), якщоінші заходи,як, наприклад,суворедотриманнядієти,зниженнязайвої вагитіла,достатняфізичнаактивністьне призвелидозадовільноїкорекціїрівняглюкози вкрові.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдо діючоїречовини, допонсо 4R або добудь-якогокомпонентапрепарату.Підвищеначутливістьдо інших препаратівсульфонілсечовини,до сульфонамідів,діуретиків,похіднихсульфонамідута допробенециду– можливіперехрестніреакції.Інсулінзалежнийцукровийдіабет (цукровийдіабет Ітипу), повнавториннанеефективністьтерапії глібенкламідомприцукровомудіабеті ІІ типу,метаболічнийацидоз, пре-або діабетичнакома, станпіслярезекціїпідшлунковоїзалози. Тяжкіпорушенняфункціїпечінки.Тяжкіпорушенняфункціїнирок.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

ПриодночасномузастосуванніМанінілуâ 3,5 зіншимилікарськимизасобамийого дія можепосилюватисьабопослаблюватись,тому требапроконсультуватисяз лікаремстосовнозастосуванняінших препаратів.Посиленнядіїглібенкламіду(можлива появагіпоглікемічнихреакцій)можливе при одночасномузастосуванніз  іншимипероральнимиантидіабетичнимипрепаратамита інсуліном,інгібіторамиангіотензинперетворювальногоферменту,анаболічнимистероїдамитачоловічимистатевимигормонами,антидепресантнимизасобами(флюксетин,інгібіториМАО),бета-адреноблокаторами,похіднимихінолону,хлорамфеніколом,клофібратомта йогоаналогами,похіднимикумарину, дизопірамідом,фенфлураміном,міконазолом,парааміносаліциловоюкислотою,пентоксифіліном(призастосуванніпарентеральноу високій дозі),пергексиліном,похіднимипіразолону,пробенецидом,саліцилатами,сульфонамідами,препаратамитетрацикліновогоряду, тритокваліном,цитостатикамитипуциклофосфаміду.Послабленнядіїглібенкламіду(можлива появагіперглікемічнихреакцій)  можливеприодночасномузастосуваннізацетазоламідом,бета-адреноблокаторами,барбітуратами,діазоксидом,діуретиками, глюкагоном,ізоніазидом,кортикостероїдами,нікотинатами,похіднимифенотіазину,фенітоїном,рифампіцином,гормонамищитовидноїзалози,жіночими статевимигормонами(гестагени,естрогени), симпатоміметиками.Блокатори Н2-рецепторів,клонідин тарезерпінможуть 

Нет аналогов