Рецептурный
МАНИНИЛ ТАБ. 5МГ №120 купить в Ирпене Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

МАНИНИЛ ТАБ. 5МГ №120 купить в Ирпене

Артикул: 9955
Производитель: БЕРЛИН-ХЕМИ АГ (МЕНАРИНИ ГРУП)
Выберите нужную аптеку:
(выбрать другой город)
Производитель: БЕРЛИН-ХЕМИ АГ (МЕНАРИНИ ГРУП)
ATC: A10BB01
Международное название: Glibenclamide
Действующие вещество: глібенкламіду 5 мг
Применение: Інсуліннезалежний цукровий діабет ІІ типу (діабет дорослих), якщо відповідною дієтою і фізичною активністю обмін речовин не компенсується та якщо немає необхідності у проведенні інсулінотерапії.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуваннялікарського засобу

 

МАНІНІЛâ 5

( MANINILâ 5 )

 

Склад:

діючаречовина: 1таблеткаміститьглібенкламіду5 мг;

допоміжніречовини: лактозимоногідрат,крохмалькартопляний,желатин,магнію стеарат,тальк, понсо 4R(Е 124).

 

Лікарськаформа. Таблетки.

 

Основніфізико-хімічнівластивості:плоскопаралельнітаблеткирожевогокольору зіскошеними краямита рискою дляподілу зодного боку.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Пероральнігіпоглікемізуючіпрепарати. Сульфонаміди,похіднісульфанілсечовини.Код АТХ А10В В01.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Глібенкламідчинитьгіпоглікемізуючудію як ухворих нацукровийдіабет ІІтипу, так і уздоровихлюдей,оскільки вінпідвищуєсекреціюінсуліну b-клітинамипідшлунковоїзалози зарахунок їхстимуляції.Ця дія залежитьвідконцентраціїглюкози всередовищі,що оточує b-клітини.

Фармакокінетика.

Післяпероральногозастосуванняглібенкламідшвидко імайжеповністювсмоктується.Одночаснийприйом їжісуттєво на цене впливає.Зв’язуванняглібенкламідуз білкамиплазми кровістановитьбільше 98 %.Максимальнаконцентраціяу сироватцікрові досягаєтьсячерез 2,5години істановить 100нг/мл. Через 8-10годинконцентраціяу сироватцікровізнижується,залежно відвведеної дози,на 10-20 нг/мл.Періоднапіввиведенняпісля внутрішньовенноговведеннястановить близько 2годин, апісляперорального– 7 годин.Однак деякідослідженнявказують нате, що ухворих надіабет цейчас може подовжуватисядо 8-10 годин.Глібенкламідповністюметаболізуєтьсяу печінці докількохметаболітів,які не берутьсуттєвоїучасті уцукрознижувальномуефектіглібенкламіду.Метаболітививодятьсяіз сечею та жовчюприблизно воднаковихкількостях, аїхнє повневиведеннязакінчуєтьсячерез 45-72 години.У хворих зізниженоюфункцієюпечінки виведенняглібенкламідуз плазмисповільнене.У хворих ізнирковоюнедостатністю,залежно відступеняпорушенняфункціїнирок, компенсаторнозбільшуєтьсявиведення метаболітівіз сечею. Припомірнійнирковійнедостатності(кліренскреатиніну ≥30 мл/хв)сумарнаелімінаціязалишаєтьсябез змін, апри тяжкійнедостатностінирок можливакумуляція.

 

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.Інсуліннезалежнийдіабетдорослих(цукровийдіабет ІІтипу), якщоінші заходи,як, наприклад,суворедотриманнядієти,зниження зайвоїмаси тіла,достатняфізична активністьне призвелидозадовільноїкорекціїрівняглюкози вкрові.

 

Протипоказання.Підвищеначутливістьдо діючоїречовини, допонсо 4R або добудь-якогокомпонентапрепарату.Підвищеначутливістьдо іншихпрепаратівсульфонілсечовини,досульфонамідів,cульфонаміднихдіуретиківта допробенециду.У випадкахцукровогодіабету, іколи вимагаєтьсялікуванняінсуліном:інсулінзалежнийцукровийдіабет (цукровийдіабет Ітипу), повнавториннанеефективністьтерапіїглібенкламідомприцукровомудіабеті ІІ типу,метаболізм зухилом у бікацидозу, прекомаабодіабетичнакома, станпісля резекціїпідшлунковоїзалози. Тяжкіпорушенняфункціїпечінки.Тяжкіпорушенняфункціїнирок. Періодвагітностіабогодуваннягруддю. Застосуванняразом зпрепаратомбозентан.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.Приодночасномузастосуванніпрепарату Манінілâ 5 зіншимилікарськимизасобамийого дія можепосилюватисьабо послаблюватись,тому требапроконсультуватисяз лікаремщодозастосуванняінших препаратів.

Посиленнядіїглібенкламіду(можлива появагіпоглікемічнихреакцій)  можливеприодночасномузастосуванніз: іншимипероральнимиантидіабетичнимипрепаратамита інсуліном,інгібіторамиангіотензинперетворювальногоферменту,анаболічнимистероїдамитачоловічимистатевимигормонами,антидепресантнимизасобами(флуоксетин,інгібіториМАО),бета-адреноблокаторами,похіднимихінолону,хлорамфеніколом,клофібратомта його аналогами,похіднимикумарину,дизопірамідом,фенфлураміном,міконазолом,парааміносаліциловоюкислотою,пентоксифіліном(що введенийпарентеральноу високійдозі), пергексиліном,похіднимипіразолону,пробенецидом,саліцилатами,сульфонамідами,препаратамитетрацикліновогоряду,тритокваліном,цитостатикамитипуциклофосфаміду.

Прийомблокаторівбета-адренергічнихрецепторів,клонідину,гуанетидинуі резерпінуможезнижуватисприйняттяранніх симптомівгіпоглікемії.

Зниженнядіїглібенкламіду(можлива появагіперглікемічнихреакцій) можливе приодночасномузастосув

Нет аналогов