Рецептурный
МЕТФОГАММА ТАБ. 500МГ №30 купить в Житомире Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

МЕТФОГАММА ТАБ. 500МГ №30 купить в Житомире

Артикул: 9941
Производитель: ВЁРВАГ ФАРМА ГМБХ И КО. КГ
Нет в продаже
Производитель: ВЁРВАГ ФАРМА ГМБХ И КО. КГ
ATC: A10BA02
Международное название: Metformin
Действующие вещество: метформіну гідрохлориду 500 мг
Применение: Цукровий діабет ІІ типу, особливо лік-ня па цієнтів з надмірною масою тіла, у яких конт роль за рівнем цукру в крові недостатньо забезпечується за допомогою дієти та ре жиму фізичних навантажень.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

МЕТФОГАМА®500

(METFOGAMMA®500)

 

Склад:

діючаречовина: метформін;

1 таблеткаміститьметформінугідрохлориду500 мг;

допоміжніречовини:натріюкрохмальгліколят,кукурудзянийкрохмаль,повідон К 30,кремніюдіоксидколоїднийбезводний,магнію стеарат,гіпромелоза,титанудіоксид (Е 171),пропіленгліколь,поліетиленгліколь6000, тальк.

 

Лікарськаформа. Таблетки,вкритіплівковоюоболонкою.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Пероральніцукрознижувальнізасоби. КодАТС А10В А02.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання. Цукровийдіабет ІІтипу(інсуліннезалежний)принеефективностідієтотерапії,особливо ухворих знадлишковоюмасою тіла;

– якмонотерапіяабокомбінованатерапія сумісноз іншимипероральнимигіпоглікемічними    засобами,або сумісно зінсуліномдлялікуваннядорослих;

–  як монотерапія  або комбінована терапія  з інсуліном  для  лікування  дітей   віком   від

10 років.

Зниженняускладненьцукровогодіабету у дорослихпацієнтів зцукровимдіабетом ІІтипу інадлишковоюмасою тіла,які застосувалиметформін якпрепаратпершої лініїпіслянеефективноїдієтотерапії.

 

Протипоказання.

·        Гіперчутливістьдометформінуабо до будь-якихіншихкомпонентівпрепарату;

·        діабетичнийкетоацидоз,діабетичнапрекома,кома;

·        значніпорушенняфункціїнирок(кліренс креатиніну< 60 мл/хв) іпечінки;

·        ниркованедостатність,гострі стани,що протікаютьз ризикомрозвиткупорушень функціїнирок, такіяк:зневодненняорганізму, тяжкіінфекційнізахворювання,шок;

·        застосуванняпід часрадіоізотопнихаборентгенологічнихдосліджень звнутрішньосудиннимвведеннямйодовмісноїконтрастноїречовини;

·        гостріта хронічнізахворювання,що можутьпризводитидо розвиткугіпоксії:серцева абодихальнанедостатність,гострий або нещодавнійінфарктміокарда,шок;

·        серйозніхірургічнівтручання;

·        печінкованедостатність, гостреотруєнняалкоголем,алкоголізм.

 

 

Спосібзастосуваннята дози.

Зазвичайпочатковадоза длядорослих становить500 або 850 мг(Метфогама® 500абоМетфогама® 850) 2-3рази на добупід час абопісляприйому їжі,ковтаючицілими,запиваючидостатньоюкількістюрідини(склянкаводи). Через 10-15днів проведеноголікуваннядозунеобхідновідкоригувативідповіднодорезультатіввимірюваньрівняглюкози усироватцікрові.

Повільнезбільшеннядози сприяєзниженнюпобічнихефектів збокутравноготракту.

Максимальнадобова доза –3000 мг,розподіленана 3 прийоми.

Прилікуваннівисокимидозами слідзастосовуватиметформін по1000 мг.

У випадкупереходу долікуванняпрепаратомМетфогама®необхідноприпинитиприйоміншого протидіабетичногозасобу.

Комбінованатерапіясумісно зінсуліном.

Длядосягненнякращогоконтролюрівня глюкозиу кровіметформін таінсулінможна застосовуватиу виглядікомбінованоїтерапії.Зазвичайпочатковадоза становить500 мг або 850 мгпрепаратуметформіну 2-3рази на добу,у той час якдозуінсуліну підбираютьвідповіднодорезультатіввимірюваннярівняглюкози укрові.

Дітивіком від 10років.

Монотерапіятакомбінаціялікування зінсуліном:

– початковадоза: 1таблетка, якамістить 500 мгчи 850 мгметформіну, 1раз на добупід час абопіслявживання їжі;

– через 10-15днівдозуванняслідвизначати залежновідрезультатіввимірюваннярівня цукру вl

Нет аналогов