Рецептурный
МЕТФОГАММА ТАБ. 850МГ №30 купить в Броварах Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

МЕТФОГАММА ТАБ. 850МГ №30 купить в Броварах

Артикул: 9943
Производитель: ВЁРВАГ ФАРМА ГМБХ И КО. КГ
Нет в продаже
Производитель: ВЁРВАГ ФАРМА ГМБХ И КО. КГ
ATC: A10BA02
Международное название: Metformin
Действующие вещество: метформіну гідрохлориду 850 мг
Применение: Цукровий діабет ІІ типу, особливо лікування пацієнтів з надмірною масою тіла, у яких контроль за рівнем цукру в крові недостатньо забезпечується за допомогою дієти та режиму фізичних навантажень.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

МЕТФОГАМА®850

(METFOGAMMA®850)

 

Склад.

дючаречовина: метформін;

1 таблеткаміститьметформінугідрохлориду850 мг;

допоміжніречовини:повідон,магніюстеарат,гіпромелоза,поліетиленгліколі,титану діоксид(Е 171).

 

Лікарськаформа. Таблетки,вкритіплівковою оболонкою.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Пероральніцукрознижувальнізасоби. Код АТХ  А10В А02.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання. Цукровийдіабет ІІтипу(інсуліннезалежний)принеефективностідієтотерапії,особливо ухворих знадлишковою масоютіла;

–   якмонотерапіяабокомбінована терапіясумісно зіншимипероральнимигіпоглікемічнимизасобами, абосумісно з інсуліномдлялікуваннядорослих;

–          як  монотерапія   або комбінована  терапія  зінсуліномдлялікуваннядітей вікомвід

10 років.

Зниженняускладненьцукровогодіабету у дорослихпацієнтів зцукровимдіабетом ІІтипу інадлишковоюмасою тіла,які застосувалиметформін якпрепаратпершої лінії післянеефективноїдієтотерапії.

 

Протипоказання.

·        Гіперчутливістьдометформінуабо до будь-якихіншихкомпонентівпрепарату;

·        діабетичнийкетоацидоз,діабетичнапрекома,кома;

·        значніпорушенняфункціїнирок(кліренс креатиніну< 60 мл/хв) іпечінки;

·        ниркованедостатність,гострі стани,що протікаютьз ризикомрозвиткупорушень функціїнирок, такіяк:зневодненняорганізму,тяжкіінфекційнізахворювання,шок;

·        застосуванняпід часрадіоізотопнихабо рентгенологічнихдосліджень звнутрішньосудиннимвведеннямйодовмісноїконтрастноїречовини;

·        гостріта хронічнізахворювання,що можуть призводитидо розвиткугіпоксії:серцева абодихальнанедостатність,гострий абонещодавнійінфарктміокарда,шок;

·        серйозніхірургічнівтручання;

·        печінкованедостатність, гостреотруєнняалкоголем,алкоголізм.

 

 

Спосібзастосуваннята дози.

Зазвичайпочатковадоза длядорослих становить500 або 850 мг(Метфогама® 500абоМетфогама® 850) 2-3рази на добупід час абопісляприйому їжі,ковтаючицілими,запиваючидостатньоюкількістюрідини(склянкаводи). Через 10-15 днівпроведеноголікуваннядозу необхідновідкоригувативідповіднодо результатіввимірюваньрівняглюкози усироватці крові.

Повільнезбільшеннядози сприяєзниженнюпобічнихефектів збокутравноготракту.

Максимальнадобова доза –3000 мг,розподіленана 3 прийоми.

Прилікуваннівисокимидозами слідзастосовуватиметформін по1000 мг.

У випадкупереходу долікуванняпрепаратомМетфогама®необхідноприпинитиприйоміншогопротидіабетичногозасобу.

Комбінованатерапіясумісно зінсуліном.

Длядосягненнякращогоконтролюрівняглюкози укрові метформінта інсулінможназастосовуватиу виглядікомбінованоїтерапії.Зазвичай початковадозастановить 500мг або 850 мгпрепаратуметформіну 2-3рази на добу,у той час якдозу інсулінупідбираютьвідповіднодо результатіввимірюваннярівняглюкози у крові.

Дітивіком від 10років.

Монотерапіятакомбінаціялікування зінсуліном:

– початковадоза: 1таблетка, якамістить 500 мг чи850 мгметформіну, 1раз на добупід час абопіслявживання їжі;

– через 10-15днів дозуванняслідвизначатизалежно відрезультатіввимірюваннярівня цукру вкрові. Повільнезбільшеннязастосовуваноїдози можезменшитипобічніефекти з бокушлунково-кишковоготракту.Максимальнарекомендованадобова доза –2 гметформінугідрохлориду,розподіленана 2-3 прийоми.

У пацієнтівлітньоговіку можливепогіршенняфункціїнирок, томудозуметформіну необхіднопідбирати наосновіоцінки функціїнирок, якунеобхіднопроводитирегулярно(див. розділ«Особливостізастосування»).

 

Побічніреакції.

З бокутравноготракту: нудота,відсутністьапетиту,металевий присмаку роті,діарея,блювання,біль у животі,метеоризм. Ціреакціїзазвичай непотребуютьприпиненнялікування ісимптоми спонтаннозникають. Дляпопередженнявиникненняпобічнихявищ з бокутравноготрактурекомендуєтьсяповільнезбільшеннядозування тазастосуванняпрепарату 2-3рази на добупід час абопісля прийомуїжі.

Збокугепатобіліарноїсистеми:порушенняпоказниківфункційпечінки абогепатити, якіповністюзникаютьпісля відміниметформіну.

З бокушкіри тапідшкірноїклітковини: алергічніреакm

Нет аналогов