РЕЦЕПТУРНЫЙ
МЕТФОРМИН САНДОЗ ТАБ. 850МГ №120 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

МЕТФОРМИН САНДОЗ ТАБ. 850МГ №120

Артикул: 9930
Бренд: САНДОЗ д.д.
Нет в продаже
Производитель: САНДОЗ д.д.
ATC: A10BA02
Международное название: Metformin
Содержание: метформіну гідрохлориду 850 мг

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуваннялікарськогозасобу

 

МЕТФОРМІНСАНДОЗ®

(METFORMIN SANDOZ®)

 

Склад:

діючаречовина: метформін;

1таблеткаміститьметформінугідрохлориду500 мг або 850 мг;

допоміжніречовини: повідон, магніюстеарат;

плівковепокриття: гіпромелоза,титанудіоксид (Е 171),макрогол 4000.

 

Лікарськаформа. Таблетки,вкритіплівковоюоболонкою.

Основніфізико-хімічнівластивості:

таблеткипо 500 мг: круглі, білі,двоопуклітаблетки,вкриті плівковоюоболонкою, зтисненням «М500» з одногобоку тагладкі зіншого боку;

таблеткипо 850 мг: овальнібілітаблетки,вкритіплівковою оболонкою,з тисненням«М 850» з одногобоку та розподільчоюрискою зіншого боку.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Пероральнігіпоглікемічнізасоби, завинятком інсулінів.Бігуаніди.Код АТХ А10В А02.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Метформін –бігуанід зантигіперглікемічнимефектом.Знижує уплазмі кровіяк вихіднийрівеньглюкози, такі рівеньглюкози післяприйому їжі.Не стимулюєсекрецію інсулінуі неспричиняєгіпоглікемічногоефекту.

Метформіндіє трьомашляхами:

–призводитьдо зниженняпродукуванняглюкози упечінці зарахунокінгібуванняглюконеогенезутаглікогенолізу;

–покращуєчутливістьдо інсуліну ум’язахза рахунокполіпшеннязахопленнятаутилізаціїпериферичноїглюкози;

–затримуєвсмоктуванняглюкози укишечнику.

Метформінстимулюєвнутрішньоклітиннийсинтезглікогену,впливаючи наглікогенсинтетазу.Збільшуєтранспортнуємність усіхтипівмембраннихпереносниківглюкози (GLUT).

Під часзастосуванняметформінумаса тіла пацієнтівзалишаласястабільноюабо помірнознижувалася.Окрім дії наглікемію, метформінсприятливовпливає наліпідний обмін.При прийоміпрепарату утерапевтичнихдозахвідзначено,що метформінзнижує рівнізагальногохолестерину,ліпопротеїдівнизькоїщільності ітригліцеридів.

Фармакокінетика.

Всмоктування. Післяпероральногоприйомуметформін майжеповністюабсорбуєтьсяз травноготракту, 20-30 %виводиться зфекаліями.Час досягненнямаксимальноїконцентрації(Тmax)становить 2,5години.Абсолютнабіодоступністьстановитьприблизно 50-60 %.

Приодночасномуприйомі їжіабсорбція метформінузнижується ізлегкауповільнюється.

Розподіл.Зв’язуванняз білкамиплазми кровінезначне.Метформінпроникає веритроцити.Максимальнаконцентраціяв кровінижча, ніж уплазмі крові,ідосягаєтьсявона приблизночерез тойсамий час.Еритроцити,імовірнішеза все,представляютьдругу камеру розподілу.Середнійоб’ємрозподілу (Vd)коливаєтьсяу діапазоні 63-276 л.

Метаболізм.Метформінвиводиться унезмінномувигляді зсечею.Метаболітіву людини невиявлено.

Виведення.Нирковийкліренсметформінустановить > 400 мл/хв;це вказує нате, щометформінвиводитьсяза рахунокклубочковоїфільтраціїта канальцевоїсекреції.Післяпероральногоприйому дозиперіоднапіввиведеннястановитьприблизно 6,5години. Припорушенійфункціїнирокнирковийкліренсзнижуєтьсяпропорційнодо кліренсукреатиніну ітому періоднапіввиведеннязбільшується,щопризводитьдозбільшеннярівняметформіну уплазмі крові.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Цукровийдіабет 2 типу(інсуліннезалежний)принеефективностідієтотерапіїта режимуфізичнихнавантажень,особливо ухворих знадлишковоюмасою тіла;

- якмонотерапіяабокомбінованатерапія сумісноз іншимипероральнимигіпоглікемічнимизасобами, абосумісно зінсуліномдля лікуваннядорослих.

- якмонотерапіяабокомбінованатерапія з інсуліномдлялікуваннядітей вікомвід 10 років.

Длязменшенняускладненьдіабету удорослихпацієнтів зцукровимдіабетом 2типу інадлишковоюмасою тіла, якпрепаратпершої лініїпіслянеефективноїдієтотерапії.

 

Протипоказання.

–Підвищеначутливістьдометформінуабо добудь-якогоіншогокомпонентапрепарату;

–діабетичнийкетоацидоз,діабетичнапрекома;

–ниркованедостатністьабопорушенняфункції нирок(кліренскреатиніну < 60мл/хв);

–гострі стани,щопротікають зризиком розвиткупорушеньфункціїнирок, такіяк:

  зневодненняорганізму,тяжкі інфекційнізахворювання,шок;

–гострі тахронічнізахворювання,що можутьпризводитидо розвиткугіпоксії:

  серцева абодихальнанедостатність,нещодавнійінфарктміокарда,шок;

–печінкованедостатність,гостреотруєнняалкоголем,алкоголізм.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Комбінації,щонерекомендуєтьсязастосовувати.

Гостраалкогольнаінтоксикаціяасоціюєтьсяз підвищенимризикомвиникненнялактоацидозу,особливо увипадкахголодуванняабодотриманнянизькокалорійноїдієти, атакож припечінковійнедостатності.Прилікуванні метформіномслі

Нет аналогов