Рецептурный
ОЛТАР ТАБ. 2МГ №30 купить в Славутиче Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

ОЛТАР ТАБ. 2МГ №30 купить в Славутиче

Артикул: 9987
Производитель: БЕРЛИН-ХЕМИ АГ (МЕНАРИНИ ГРУП)
Выберите нужную аптеку:
(выбрать другой город)
Производитель: БЕРЛИН-ХЕМИ АГ (МЕНАРИНИ ГРУП)
ATC: A10BB12
Международное название: Glimepiride
Действующие вещество: глімепіриду 2 мг
Применение: Цукровий діабет ІІ типу, якщо дієта, фізичні навантаження і зниження ваги тіла недостатні для компенсації порушень обміну вуглеводів.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

ОЛТАРâ 1МГ/ОЛТАРâ 2МГ/ОЛТАРâ 3 МГ 

(OLTAR® 1MG/OLTAR® 2 MG/OLTAR® 3 MG)

 

Склад:

діючаречовина: 1таблеткаміститьглімепіриду 1мг або 2 мг, або 3мг;

допоміжніречовини:лактозимоногідрат,крохмаль кукурудзяний,натріюкрохмальгліколят    (типА), повідон,полісорбат 80,тальк, магніюстеарат;таблеткипрепаратуОлтар® 3 мгмістятьзаліза оксиджовтий (Е 172).

 

Лікарськаформа. Таблетки.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.Гіпоглікемізуючіпрепарати завиняткомінсулінів.Сульфонаміди,похіднісечовини. Код АТСА10В В12.

 

Клінічніхарактеристики.

 

Показання.

Інсулінонезалежнийцукровийдіабет, якщотільки дієти,фізичнихнавантаженьі зниженняваги тіланедостатньодля підтриманнярівня цукру вкрові.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдоглімепіриду,до іншихпрепаратівсульфонілсечовини, сульфонамідівабо до іншихкомпонентівпрепарату,інсулінозалежнийдіабет,діабетичнакома,кетоацидоз,тяжкі порушенняфункціїнирок абопечінки.

Притяжкихпорушенняхфункціїнирок абопечінкихворогонеобхідноперевести налікуванняінсуліном.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Основоюуспіхулікуванняцукровогодіабету єадекватнадієта,регулярнафізична активність,а такожрегулярнийконтроль показниківрівня цукру укрові тасечі.Пероральніантидіабетичнізасоби абоінсулін неможутькомпенсуватистан хворого,якщо він недотримуєтьсярекомендованоїдієти.

Початковадозастановить 1мгглімепіриду надобу. Якщодосягаєтьсяхорошийглікемічнийконтроль, тоцю дозу застосовуютьякпідтримуючу.Для різних дозовихрежимівнаявнівідповіднідозованіформипрепарату.Якщокорекціярівня цукру укровінедостатня,то дозупоетапно підвищуютьдо 2 мг, 3 мг або 4мгглімепіридуна добу, зінтерваламив 1-2 тижні підконтролемрівня цукру укрові. Дозавища за 4 мгглімепіридуна добупідвищуєефективністьпрепаратулише упоодинокихвипадках.Рекомендованамаксимальнадозастановить 6мг глімепіридуна добу.

Добовудозупрепаратуприйматиодноразовогобезпосередньодо або підчас сніданкуабо, якщовона не булаприйнятавранці,безпосередньодо або підчас основногоприйому. Якщоприйомтаблеткипропущений,не можна цекомпенсуватишляхом підвищеннядози внаступнийприйом.Таблетки ковтатицілими ізапиватисклянкоюводи.

Якщо ухворого, якийотримує 1 мгглімепіриду надобу,спостерігаєтьсягіпоглікемія,то, вірогідно,для корекціїобмінуречовин йомудостатньодотримуватисялише дієти.

Прилікуванніпотреба у глімепіридіможезменшуватися,тому щополіпшення метаболізмусупроводжуєтьсяпідвищеннямчутливості тканиндо інсуліну,що можевимагатизменшеннядозипрепаратуабо взагалійого відміни.Необхідністьу корекціїдози може виникнутитакож призміні маситіла хворого,його способужиття таіншихфакторів, якіможуть підвищуватиризиквиникненнягіпо- абогіперглікемії.

Хворим,у яких задопомогоюмаксимальноїдози одноголишеметформінуадекватнийглікемічнийконтроль недосягається,можна призначитивідповіднелікуванняглімепіридом.Приутриманнідозиметформінупочинаютьлікуванняглімепіридомз низької дози,яку потім,залежно відбажаноїкорекції метаболізму,поетапнопідвищуютьдо максимальноїдобової дози.Початоктакої комбінованоїтерапії слідпроводитипід ретельнимнаглядомлікаря.

Хворим,у яких задопомогою максимальнихдобових дозглімепіридуадекватнийглікемічнийконтроль недосягається,додатковопризначаютьінсулін. При цьому,зберігаючидозуглімепіриду,починаютьлікуванняінсуліном знизької дози,яку потім,залежно відбажаноїкорекції метаболізму,поетапнопідвищують.Початоктакої комбінованоїтерапії слідпроводитипід ретельнимнаглядомлікаря.

Перехідз іншогопероральногоантидіабетичногопрепарату наглімепіридможливий. Припереході наглімепіриднеобхідно враховуватидозуванняпопередньогопрепарату тачас йогонапіввиведення.У деякихвипадках,особливо цестосуєтьсяантидіабетичнихзасобів, якімають більштривалий часнапіввиведення(наприкладхлорпропамід),доцільнозробитиперерву накілька діб(фазавимивання)длязменшенняризику гіпоглікемічнихреакційчерезпотенціюваннядіїпрепаратів.Рекомендованапочаткова дозаглімепіридустановить 1мг на добу.Залежно відреакціїхворого напрепаратдозу глімепіридуможнапоетапнопідвищувати,як це описановище.

Увинятковихвипадках,коли хворі нацукровийдіабет ІІтипузастосовуютьінсулін, можебутипоказанийперехід на глімепірид.Такийперехід слідпроводити підретельнимспостереженнямлікаря.

 

Побічніреакції.

Дляоцінкичастотивиникненняпобічних реакційвикористовуєтьсятака класифікація:дуже часто: > 1/10;часто: > 1/100 і < 1/10;іноді: > 1/1 000 і < 1/100; рідко:> 1/10 000 і < 1/1 000; дужерідко: < 1/10 000,поодиноківипадки утому числі.

 

Система органів

Дуже часто

 

Часто

 

Іноді

 

Рідко

 

Дуже рідко

 

Нет аналогов