Рецептурный
СИОФОР ТАБ. 1000МГ №30 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

СИОФОР ТАБ. 1000МГ №30

Артикул: 9937
Производитель: БЕРЛИН-ХЕМИ АГ (МЕНАРИНИ ГРУП)
Выберите нужную аптеку:
(выбрать другой город)
Производитель: БЕРЛИН-ХЕМИ АГ (МЕНАРИНИ ГРУП)
ATC: A10BA02
Международное название: Metformin
Действующие вещество: метформіну гідрохлориду 1000 мг, що відповідає метформіну 780 мг
Применение: Інсулінонезалежний діабет (II типу) особливо у паціентів з надмірною вагою; інсулінозалежний діабет (I типу) у комбінації з інсулінотерапією; метаболічний синдром.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

СІОФОР®1000(SIOFOR® 1000)

 

Склад:

діючаречовина: 1таблетка,вкритаоболонкою,міститьметформінугідрохлориду1000 мг, щовідповідаєметформіну 780мг;

допоміжніречовини:гіпромелоза(15000 мПа·с та 5 мПа·с),повідон (К 25),магніюстеарат,   поліетиленгліколь6000, титанудіоксид (Е 171).

 

Лікарськаформа. Таблетки, вкритіоболонкою.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.Протидіабетичнізасоби іпероральнігіпоглікемізуючіпрепарати завинятком інсулінів.Код АТС А10В А02.  

 

Клінічніхарактеристики.

Показання. Цукровийдіабет ІІтипу(інсуліннезалежний)принеефективностідієтотерапіїта фізичногонавантаження,особливо ухворих, якістраждаютьна ожиріння:

-         якмонотерапіяабокомбінованатерапія сумісноз іншимипероральнимипротидіабетичнимизасобами, абосумісно зінсуліномдлялікування дорослих;

-         якмонотерапіяабокомбінованатерапія з інсуліномдлялікування  дітейвікомстарше    10років.

 

Протипоказання.Підвищеначутливістьдо діючоїречовини абодо будь-якоїдопоміжноїречовини.Діабетичнийкетоацидоз,діабетичнапрекома тадіабетичнакома. Ниркованедостатністьабо нирковадисфункція(кліренскреатиніну < 60мл/хв). Гострістани, щоздатнінегативновплинути нафункціюнирок,наприклад,дегідратація,тяжкіінфекційнізахворювання,шок. Внутрішньосудинневведенняйодвміснихконтрастнихречовин.Гострі абохронічнізахворювання,що здатніспричинитигіпоксію тканин,наприклад,серцева абодихальнанедостатність,нещодавноперенесенийінфаркт міокарда,шок.Пропасниця,станигіпоксії(сепсис,нирковіінфекції,бронхолегеневізахворювання).Великіхірургічнівтручання.Порушення функціїпечінки,гостраалкогольнаінтоксикація,алкоголізм.Вагітністьта період годуваннягруддю.Лактоацидоз,у тому числі ванамнезі.Дитячий вікдо 10 років.Дотриманнягіпокалорійноїдієти (меншніж 1000 кал/добу).

Нерекомендованозастосовуватипрепаратхворим вікомстарше 60років, яківиконуютьважкуфізичнупрацю, черезпідвищенняризикурозвитку унихлактоацидозу.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Дорослі.

Монотерапіяабокомбінованатерапія сумісноз іншимипероральнимипротидіабетичнимизасобами.

Стандартнапочатковадозастановить 500мг або 850 мгметформінугідрохлориду  2-3 разина добу, якуприймаютьпід час абопісля їди.Через 10-15 дібдозу слідвідкоригуватина основіданих провмістглюкози укрові. Поступовепідвищеннядозипокращуєпереносимістьпрепарату збокутравноготракту. Максимальнадобова дозаметформінугідрохлоридустановить 3 г надобу, якузастосовуютьу 3 прийоми.При переходіназастосуванняметформінугідрохлоридуз іншогопротидіабетичноголікарськогозасобу слідприпинитиприйомостанньогота розпочатиприйомметформінугідрохлоридуу вищенаведенихдозах. У дорослихметформін гідрохлоридможна застосовуватив якостімонотерапіїабо у комбінаціїз іншимипротидіабетичнимипероральнимизасобами, атакож зінсуліном.

Комбінованезастосуванняз інсуліном.Метформінгідрохлоридзастосовуютьу стандартнійпочатковійдозі 500 мг або 850мг 2-3 рази надобу, а дозуінсулінувизначаютьна основі вмістуглюкози укрові.

Хворілітньоговіку. Черезможливепорушенняфункціїнирок у хворихлітньоговіку дозупрепаратувизначаютьна основінирковихпроб.Необхідний регулярнийконтрольфункціїнирок.

Дітивіком старше10 років.

Монотерапіяабокомбінованатерапія сумісноз інсуліном.

Метформінгідрохлоридможназастосовуватидітям вікомстарше 10років.Стандарта початковадозастановить 500мг або 850 мгметформінугідрохлориду1 раз на добу,яку приймаютьпід час абопісля їди.Через 10-15 дібдозу слід відкоригуватина основіданих провміст глюкозиу крові.Поступовепідвищеннядози покращуєпереносимістьпрепарату збоку травноготракту.Максимальнадобова дозаметформінугідрохлоридустановить 2 г надобу, якузастосовуютьу 2-3 прийоми.Дітям віком старше10 роківметформінгідрохлоридможназастосовуватив якостімонотерапіїабо укомбінації зінсуліном.

Інструкціящодозастосування.Таблетку,вкритуоболонкоюможнаl

Нет аналогов