Рецептурный
СИОФОР ТАБ. 850МГ №60 купить в Киеве Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

СИОФОР ТАБ. 850МГ №60 купить в Киеве

Артикул: 9948
Производитель: БЕРЛИН-ХЕМИ АГ (МЕНАРИНИ ГРУП)
Выберите нужную аптеку:
(выбрать другой город)
Производитель: БЕРЛИН-ХЕМИ АГ (МЕНАРИНИ ГРУП)
ATC: A10BA02
Международное название: Metformin
Действующие вещество: метформіну - 850.0 мг
Применение: Інсулінонезалежний діабет (II типу) особливо у паціентів з надмірною вагою; інсулінозалежний діабет (I типу) у комбінації з інсулінотерапією; метаболічний синдром.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

СІОФОР® 850(SIOFOR® 850)

Склад:

діючаречовина: 1таблетка,вкритаоболонкою,міститьметформінугідрохлориду850 мг;

допоміжніречовини:гіпромелоза,повідон,магніюстеарат, поліетиленгліколь6000, титанудіоксид (Е 171).

 

Лікарськаформа. Таблетки, вкритіоболонкою.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.Протидіабетичнізасоби іпероральнігіпоглікемізуючіпрепарати.Код АТС А10В А02.  

 

Клінічніхарактеристики.

 

Показання.

Лікуванняцукровогодіабету ІІтипу у дорослихта дітейвіком старше10 років, особливопринаявностінадлишковоїмаси тіла, принеефективностідієтотерапіїта фізичногонавантаження.

Для дітейвіком старше10 років Сіофор®850 можназастосовуватиу якостімонотерапіїабо укомбінації зінсуліном.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдо діючоїречовини абодо будь-якоїдопоміжноїречовини.Діабетичнийкетоацидоз,діабетичнапрекома тадіабетичнакома. Ниркованедостатністьабо нирковадисфункція(кліренскреатиніну < 60мл/хв). Гострістани, здатнінегативновплинути нафункцію нирок,наприклад,дегідратація,тяжкеінфекційнезахворювання,шок.Внутрішньосудинневведенняйодвміснихконтрастнихречовин. Гостріабо хронічнізахворювання,здатні спричинитигіпоксіютканин,наприклад, серцеваабо дихальнанедостатність,нещодавноперенесенийінфарктміокарда,шок.Пропасниця,станигіпоксії(сепсис,нирковіінфекції, бронхо-легеневізахворювання).Великіхірургічнівтручання.Печінкованедостатність,гостраалкогольнаінтоксикація,алкоголізм.Вагітністьта періодгодуваннягруддю.Лактоацидоз,у тому числів анамнезі.Дитячий вік до10 років.Дотриманнягіпокалорійноїдієти (меншніж 1000 кал/добу).

Нерекомендованозастосовуватипрепаратхворим вікомстарше 60років, яківиконуютьтяжкуфізичну працю,черезпідвищенняризикурозвитку уних лактоацидозу.

 

 

Спосібзастосуваннята дози.

Дорослі.

Монотерапіятакомбінація зіншими пероральнимипротидіабетичнимизасобами.Початковадозастановить 1таблетку, щодорівнює 850 мгметформінугідрохлориду2 або 3 рази надобу під часабо післяїди. Через 10-15діб дозу слідвідкоригуватизалежно відпоказниківрівня цукрукрові.Поступове підвищеннядозипозитивновпливає напереносимістьпрепаратутравнимтрактом. Максимальнадобова дозаметформінугідрохлоридустановить 3 г.

Припереведенніз іншогопероральногопротидіабетичногозасобу наметформінугідрохлоридслідвідмінитипопереднійзасіб, апотімрозпочатитерапію увищезазначенихдозах.

Комбінаціяз інсуліном. Метформінугідрохлоридзастосовуютьу стандартнійпочатковійдозі 500 мг або 850мг 2-3 рази надобу, а дозуінсулінувизначаютьна основівмістуглюкози вкрові.

Хворілітньоговіку. Черезможливепорушенняфункціїнирок у хворихлітньоговіку дозупрепаратувизначаютьна основінирковихпроб.Необхіднийрегулярнийконтрольфункції нирок.

Дітивіком старше10 років.

Монотерапіятакомбінація зінсуліном.Стандартапочатковадозастановить 1таблетку 1раз на добу,що дорівнює 850мг метформінугідрохлориду,якуприймаютьпід час або післяїди. Через 10-15діб дозу слідвідкоригуватина основіданих провмістглюкози вкрові. Поступовепідвищеннядозипокращуєпереносимістьпрепарату збокутравноготракту. Максимальнадобова дозаметформінугідрохлоридустановить 2 г надобу, якузастосовуютьу 2-3 прийоми.

 

Побічніреакції.

Прианалізінебажанихефектів заоснову прийнятітакізначеннячастотивиникнення:дуже часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100до < 1/10), іноді (≥ 1/1000до < 1/100), рідко (≥ 1/10000до < 1/1000), дужерідко (< 1/10000),невідомо(доступнаінформаціяне дозволяєоцінитиданий ефект).

Порушенняз бокунервовоїсистеми. Часто:порушеннясмаку.

Порушенняз бокутравноготракту. Дужечасто:нудота,блювання,діарея, більу животі,втратаапетиту,металевийприсмак уроті,метеоризм. Ціявищавиникають напочаткулікування тау більшостівипадківминаютьсамовільно. Зметою їхпрофілактикидозуметформіну требарозподілятина 2-3 прийоми ізастосовуватипід час абопісля їди.Повільнезбільшеннядозипокращуєпереносимістьпрепарату збокутравноготракту.

Порушенняз боку шкіритапідшкірно-жировоїтканини. Дужерідко: шкірніреакції,наприклад,почервоніння,свербіж,кропив’янка. 

Порушенняз боку обмінуречовин.  Дужерідко:зменшеннявсмоктуваннявітаміну В12та зниженняйого рівня всироватцікрові притриваломузастосуванніметформінугідрохлориду.У хворих ізмегалобластичноюанемією цеслід розглядатияк можливупричину. Лак

Нет аналогов