Рецептурный
БУДЕНОФАЛЬК КАПС. 3МГ №50 купить в Ирпене Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

БУДЕНОФАЛЬК КАПС. 3МГ №50 купить в Ирпене

Артикул: 9759
Производитель: ДР. ФАЛЬК ФАРМА ГМБХ
Нет в продаже
Производитель: ДР. ФАЛЬК ФАРМА ГМБХ
ATC: A07EA06
Международное название: Budesonide
Действующие вещество: 3 мг будесоніду
Применение: Індукція ремісії у хворих з легкою або помірною формами хвороби Крона із залученням клубової та (або) висхідної ободової кишок.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуваннялікарського засобу

 

БУДЕНОФАЛЬК

(BUDENOFALK®)

 

Склад:

 діюча речовина: будесонід;

1 твердакапсула зкишковорозчиннимигрануламимістить 3 мгбудесоніду; 

допоміжніречовини: цукровікульки, лактозимоногідрат, повідонК 25,метакриловоїкислотиметилметакрилатукополімер (1:1) = еудрагітL100,метакриловоїкислотиметилметакрилатукополімер (1:2) =еудрагіт S 100, кополімерметакрилатуамонію тип В =еудрагіт RS,кополімерметакрилатуамонію тип А =еудрагіт RL,  триетилцитрат,тальк,желатин,титанудіоксид (Е 171), еритрозин(Е 127),  залізаоксидчервоний (Е 172), залізаоксид чорний (Е 172),  натріюлаурилсульфат.

 

Лікарськаформа.  Тверді  капсулизкишковорозчиннимигранулами.

Основніфізико-хімічнівластивості:

 рожевікапсули(розмір 1), щомістять білікруглігранули.     

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Код АТX.  Протизапальнізасоби, щозастосовуютьсяпризахворюванняхкишечнику.Кортикостероїдимісцевої дії.Код АТX А07Е А06.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

 Точниймеханізм діїбудесонідупри лікуванніхворобиКрона нез’ясований.Дані клініко-фармакологічногодослідженнята іншихконтрольованихклінічнихдослідженьчіткосвідчать, щомеханізм діїбудесонідубазуєтьсяздебільшогона місцевійдії вкишечнику.Будесонід єглюкокортикоїдомз високоюлокальноюпротизапальноюдією. В дозах,клінічноеквівалентнихдозам системнихглюкокортикоїдів,будесонідспричиняєзначно меншепригніченнягіпоталамо-гіпофізарно-наднирковоїсистеми і маєменший вплив намаркеризапалення.

Буденофальквиявляєдозозалежнийвплив нарівенькортизолу уплазмі, якийпри рекомендованійдозі 3 х 3 мгбудесоніду/деньє, вірогідно,нижчим, ніжрівноефективнідози системнихглюкокортикоїдів.

Діти

Клінічнідослідженняаутоімунногогепатиту

Безпекатаефективністьбудесонідувивчаласяпротягом 6місяців у 46педіатричнихпацієнтіввіком від 9 до 18років. Зметою індукціїремісії 19пацієнтівотримувалибудесонід (9мг) і 27пацієнтівотримувалипреднізон (початковадоза 40 мг). Потімпацієнтизмінилитерапію навідкритийприйомбудесонідупротягом 6місяців.

Часткапацієнтів зповноювідповіддю (асаменормалізацієюрівня АСТ іАЛТ без стероїдоспецифічнихнебажанихявищ) булазначноменшою вгрупіпацієнтів ≤ 18роківпорівняно з групоюдорослих.Однак післяподальшого6-місячноголікуваннябудесонідомвідмінностіміж віковимигрупамистали значноменшими.Значущихвідмінностейміж пацієнтами,які спочаткуприймалипреднізон ібудесонід,відносночасткипацієнтів,які досяглиповноївідповіді, неспостерігалося.

 

Фармакокінетика.

 Загальнівластивостібудесоніду

Поглинання

Біодоступністьприпероральномуприйомі як удобровольців,так і упацієнтів зхворобоюКрона натщестановитьблизько 9-13 %.

Розподіл

Будесонідмає високийоб’ємрозподілу(близько 3 л/кг).Зв’язуванняз білкамиплазмистановить 85-90 %.

Біотрансформація

Будесонідпідлягаєінтенсивнійбіотрансформаціїу печінці(близько 90 %) дометаболітівз низькоюглюкокортикостероїдноюактивністю.Глюкокортикостероїднаактивністьосновнихметаболітів,6β-гідроксибудесонідуі16α-гідроксипреднізолону,які утворюютьсячерез CYP3A,становитьменше 1 % такоїбудесоніду.

Виведення

Середнійперіоднапіввиведенняпісля пероральногоприйомустановитьблизько 3-4 годин.Середнєзначеннякліренсустановитьблизько 10 л/хв.

Специфічнігрупипацієнтів(пацієнти зпорушеннямифункціїпечінки)

Залежновід типу ітяжкостізахворюванняпечінкиметаболізмбудесонідучерез CYP3A у цихпацієнтівможе бутизнижений.

Особливостібудесоніду

Поглинання

Завдякиспеціальномукишковорозчинномупокриттюгранул, щомістяться утвердих капсулахБуденофальку3 мг,поглинаннявідбуваєтьсяз затримкою у2-3 години. Уздорових добровольців,як і упацієнтів зхворобою Крона,пік рівняконцентраціїбудесоніду уплазмі, якийстановить 1-2нг/мл, усередньому спостерігаєтьсячерез 5 годинпісля прийому1 капсулиБуденофальку3 мг передїдою. Максимальневивільненнявідбуваєтьсяв термінальномувідділіклубової ісліпої кишки,основнихділянкахзапаленняпри хворобі Крона.

Вивільненнябудесоніду зБуденофалькуу пацієнтів зілеостомою єтаким же, як уздоровихдобровольцівабопацієнтів ізхворобоюКрона, істановить 30-40 %вивільненогобудесоніду,якийзнаходитьсявілеостомічномумішку. Цевказує на те,що значна кількістьбудесоніду зБуденофалькутранспортуєтьсяу нормі дотовстоїкишки.

Одночаснийприйом їжіможезатриматипрохідшлунково-кишковимтрактомприблизно на2-3 години. Утакихвипадкахлаг-фазастановитьблизько 6-8годин, а

Нет аналогов