РЕЦЕПТУРНЫЙ
ЭНТЕРОФУРИЛ КАПС. 200МГ  №8 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ЭНТЕРОФУРИЛ КАПС. 200МГ №8

Артикул: 9721
Бренд: БОСНАЛЕК Д.Д.
Нет в продаже
Производитель: БОСНАЛЕК Д.Д.
ATC: A07AX03
Международное название: Nifuroxazide
Содержание: ніфуроксазиду 200 мг;
Применение: Інфекційна діарея у дітей і дорослих, хронічні коліти, ентероколіти.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЛОПРИЛ®таблеткиІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуваннялікарського засобу

 

ЕНТЕРОФУРИЛ®(ENTEROFURYL®)

 

Склад:

діючаречовина:nifuroxazidе

1капсулатвердаміститьніфуроксазиду100 мг або 200 мг;                                                      

допоміжніречовини:крохмалькукурудзяний,сахароза,целюлозапорошкоподібна,магніюстеарат.Желатиновакапсула Ентерофурил® 100мг містить:титанудіоксид (Е 171),хіноліновийжовтий (Е 104),азорубін (Е 122)та понсо 4R (Е 124),желатин;желатиновакапсула Ентерофурил® 200мг містить:титанудіоксид (Е 171),заліза оксиджовтий (Е172),желатин.

 

Лікарськаформа. Капсулитверді.

Основніфізико-хімічнівластивості:продовгуватітвердіжелатиновікапсули, складеніз корпуса такришки, жовті(Ентерофурил ® 100 мг)абоохряно-жовті(Ентерофурил ® 200 мг),наповненігранулятомабо незначноспресованимгранулятомжовтого кольору,якийрозпадаєтьсяпри легкомунадавлюванні.Розміркапсули 2(Ентерофурил ® 100 мг)або        0(Ентерофурил ® 200 мг).

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Протимікробні засоби, які застосовуютьсядлялікуваннякишковихінфекцій.

КодАТХ A07A X03.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Ніфуроксазидєпротимікробнимпрепаратом,похідним нітрофурану.Механізм діїне повністюз’ясований.Антимікробнітапротипаразитарнівластивостініфуроксазидуможливозумовленінаявністюаміногрупи.Локальнаактивністьтавідсутністьпроникненняв органи татканиниорганізмузумовлюєунікальністьніфуроксазидупорівняно зіншими похідниминітрофурану,оскількивідсутня системнадія цього антидіарейногопрепарату.Ефективний відносногрампозитивнихтаграмнегативнихбактерій: Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, E.coly, Salmonellae, Shigellae.

Фармакокінетика.

Ніфуроксазидпісляпероральногозастосуванняпрактично неабсорбуєтьсязі шлунково-кишковоготракту та непотрапляє воргани татканини,більше 99 %застосованогопрепаратузалишаєтьсяу кишечнику.Біотрансформаціяніфуроксазидувідбуваєтьсяу кишечнику,близько 20 %прийнятоїкількостіекскретуєтьсяунезміненому вигляді.Ніфуроксазидта йогометаболіти виводятьсяз калом.Швидкістьвиведенняпрепаратузалежить відкількостіприйнятоголікарськогозасобу та відмоторикишлунково-кишковоготракту. Уціломувиведенняніфуроксазидуповільне, вінзалишаєтьсяу шлунково-кишковомутрактівпродовжтривалогочасу.

Утерапевтичнихдозахніфуроксазидпрактично непригнічуєнормальнумікрофлорукишечнику, неспричиняєпоявустійкихмікробнихформ, а такожрозвитокперехресноїстійкостібактерій доіншихантибактеріальнихпрепаратів.Лікувальнийефектдосягаєтьсяз перших годинлікування.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Гострадіареяінфекційноїетіології.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдоніфуроксазиду,іншихпохідних5-нітрофурануабо іншихкомпонентівпрепарату.

 

Взаємодія зіншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Ніфуроксазидне рекомендуєтьсязастосовуватиодночасно із сорбентами,препаратами,до складу яких входитьспирт, препаратами, якіможутьспричинитиантабусніреакції, та зпрепаратами,щопригнічуютьЦНС.

 

Особливостізастосування.

Лікуванняніфуроксазидомне виключаєдієтичногорежиму тарегідратації.Якщо діарея неприпиняєтьсяпісля 3 діблікування,необхіднопереглянутидозування таприйняти рішенняпрорегідратацію.Принеобхідностізастосовуватисупутнюрегідратаційнутерапіюзалежно відвіку та станупацієнта таінтенсивностідіареї.

Увипадкупризначенняпероральноїабо внутрішньовенноїрегідратаціїнеобхідно дотримуватисяінструкцій зрозведення тазастосуванняпризначенихдля цього розчинів.Якщо немаєнеобхідностітакої регідратації,потрібнозабезпечитикомпенсаціювтратирідинивживаннямвеликоїкількостінапоїв, якімістять сільта цукор (зрозрахункусередньоїдобовоїпотреби в 2літрах води).

Слідвраховуватирекомендаціїз дієтичногорежиму підчас діареї:уникативживаннясвіжиховочів тафруктів,гострої їжі,замороженихпродуктів танапоїв. Слідвіддатиперевагурису. Рішенняпро вживаннямолочнихпродуктівприймаютьзалежно відконкретноговипадку.

Якщодіареясупроводжуєтьсяклінічними проявами,що вказуютьна агресивнія

Нет аналогов