РЕЦЕПТУРНЫЙ
ЭНТЕРОФУРИЛ СУСП. 200МГ/5МЛ 90МЛ Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ЭНТЕРОФУРИЛ СУСП. 200МГ/5МЛ 90МЛ

Артикул: 9724
Бренд: БОСНАЛЕК Д.Д.
Нет в продаже
Производитель: БОСНАЛЕК Д.Д.
ATC: A07AX03
Международное название: Nifuroxazide
Содержание: спензії містять ніфуроксазиду 200 мг;
Применение: Інфекційна діарея у дітей і дорослих, хронічні коліти, ентероколіти.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЛОПРИЛ®таблеткиІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуваннялікарського засобу

 

ЕНТЕРОФУРИЛ®(ENTEROFURYL®)

 

Склад:

діючаречовина:nifuroxazidе;

5 млсуспензіїмістятьніфуроксазиду200 мг; 

допоміжніречовини:сахароза,карбомер,ароматизаторбанановий,натріюгідроксид,метилпарагідрооксибензоат(Е 218), етанол 96 %,кислоталимоннабезводна,вода очищена.         

Лікарськаформа. Суспензіяоральна.

Основніфізико-хімічнівластивості:густасуспензіяжовтогокольору збанановимзапахом.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Протимікробні засоби, які застосовуютьсядлялікуваннякишкових інфекцій.

КодАТХ A07A X03.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Ніфуроксазидєпротимікробнимпрепаратом,похідним нітрофурану.Механізм діїне повністюз’ясований.Антимікробнітапротипаразитарнівластивостініфуроксазидуможливозумовленінаявністюаміногрупи.Локальнаактивністьтавідсутністьпроникненняв органи татканиниорганізмузумовлюєунікальністьніфуроксазидупорівняно зіншими похідниминітрофурану,оскількивідсутня системнадія цього антидіарейногопрепарату.Ефективнийвідносногрампозитивнихта грамнегативнихбактерій: Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, E.coly, Salmonellae, Shigellae.

Фармакокінетика.

Ніфуроксазидпісляпероральногозастосуванняпрактично неабсорбуєтьсязішлунково-кишковоготракту та непотрапляє воргани татканини,більше 99 %застосованогопрепаратузалишаєтьсяу кишечнику.Біотрансформаціяніфуроксазидувідбуваєтьсяу кишечнику,близько 20 %прийнятої кількостіекскретуєтьсяунезміненомувигляді.Ніфуроксазидта йогометаболітививодяться зкалом.Швидкістьвиведенняпрепаратузалежить відкількостіприйнятоголікарськогозасобу та відмоторикишлунково-кишковоготракту. Уціломувиведенняніфуроксазидуповільне, вінзалишаєтьсяу шлунково-кишковомутрактівпродовжтривалогочасу.

Утерапевтичнихдозахніфуроксазидпрактично непригнічуєнормальнумікрофлору кишечнику,не спричиняєпоявустійких мікробнихформ, а такожрозвитокперехресної стійкостібактерій доіншихантибактеріальнихпрепаратів. Лікувальнийефектдосягаєтьсяз перших годинлікування.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Гострадіареяінфекційноїетіології.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдоніфуроксазиду,іншихпохідних5-нітрофурануабо іншихкомпонентівпрепарату.

 

Взаємодія зіншимилікарськимизасобами таінши видивзаємодій.

Ніфуроксазидне рекомендуєтьсязастосовуватиодночасно із сорбентами,препаратами,до складу яких входитьспирт, препаратами, якіможутьспричинитиантабусніреакції, та зпрепаратами,що пригнічуютьЦНС.

 

Особливостізастосування.

Лікуванняніфуроксазидомне виключаєдієтичногорежиму тарегідратації.У разі необхідностізастосовуватисупутнюрегідратаційнутерапіюзалежно відвіку та станупацієнта таінтенсивностідіареї.

Регідратаціямає бутиосновнимелементом улікуваннігострої діареїу дітей.Дітямнеобхіднозабезпечитичасте (кожні¼ години)пиття.

Профілактикуаболікуваннядегідратаціїпотрібнопроводитипероральнимиабо внутрішньовеннимирозчинами.Якщо призначенарегідратація,рекомендуєтьсязастосовуватирозчини,призначенідля цієїмети,відповіднодо інструкційізрозведеннятазастосування.Передбаченийоб’ємпероральнихрегідратаційнихрозчинівзалежить відвтрати маситіла. У разісильноїдіареї,інтенсивногоблювання тавідмови відїжі потрібнавнутрішньовеннарегідратація.

Якщонемаєнеобхідностітакоїрегідратації,потрібнозабезпечитикомпенсаціювтратирідинивживаннямвеликоїкількості напоїв,які містятьсіль та цукор(з розрахункусередньоїдобовоїпотреби в 2літрах води).

Слідвраховуватирекомендаціїз дієтичногорежиму підчас діареї:уникативживаннясвіжиховочів тафруктів,гострої їжі,замороженихпродуктів танапоїв. Слідвіддатиперевагурису. Рішенняпро вживаннямолочнихпродуктівприймаютьзалежно відконкретноговипадку.

Якщодіареясупроводжуєтьсяклінічними проявами,що вказуютьна агресивніявища (погіршеннязагальногостану,гарячка, симптомиінтоксикації),Ентерофурил®потрібнопризначатиразом ізантибактеріальнимипрепаратами,якізастосовуютьдля лікуваннякиш

Нет аналогов