ЭНТЕРОЛ 250МГ КАПС. №10 купить в Житомире Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

ЭНТЕРОЛ 250МГ КАПС. №10 купить в Житомире

Артикул: 9789
Производитель: БИОКОДЕКС
Выберите нужную аптеку:
(выбрать другой город)
Производитель: БИОКОДЕКС
ATC: A07FA02
Международное название: Saccharomyces boulardii
Действующие вещество: Сахароміцети буларді (ліофілізовані клітини) 250 мг
Применение: Гостра бактеріальна та вірусна діарея; коліти та діареї, пов'язані з прийманням антибіотиків, синдром подразнення товстого кишечнику.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.

І Н С Т Р У КЦ І Я

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

ЕНТЕРОЛ250 

(ENTEROL® 250)

 

Складлікарськогозасобу:

діючаречовина: 1капсуламіститьСахароміцетибуларді (ліофілізованіклітини) 250 мг;

допоміжніречовини:лактозимоногідрат,магніюстеарат.

 

Лікарськаформа. Капсули.

Непрозоріжелатиновікапсулибілого кольору,які містятьпорошоксвітло-коричневогокольору зіспецифічнимзапахом.

 

Назваімісцезнаходженнявиробника.

БІОКОДЕКС.

Юридичнаадреса: 7,авенюГальєні, 94250Жантиллі –Франція/7 avenue Gallieni 94250 Gentilly – France.

Адресавиробництва:1 Авеню БлезПаскаль, 60000 Бове,Франція/1 avenue Blaise Pascal, 60000 Beauvais, France.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Антидіарейнімікробніпрепарати.Сахароміцетибуларді.

КодАТС A07F A02.

Ентерол 250нормалізуємікрофлорукишечнику імає вираженуетіопатогенетичнуантидіарейнудію. Під часпроходженнячерезшлунково-кишковийтракт Saccharomyces boulardiiчинятьбіологічнузахисну діювідносно нормальноїкишковоїмікрофлори.

Головнімеханізми діїSaccharomyces boulardii:

– прямийантагонізм(антимікробнадія), зумовленийздатністю Saccharomyces boulardiiпригнічуватирістпатогеннихта умовно-патогеннихмікроорганізмівта грибів, щопорушуютьбіоценозкишечнику,таких як: Clostridium difficile, Clostridium pneumoniae, Staphуlococcus aureus,Pseudomonas aeruginosa,Candida krusei,Candida pseudotropical,  Candida albicans, Salmonella typhi, Salmonella enteritidis, Escherichia coli, Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, Klebsiella, Proteus,Vibrio cholerae, атакож Enthamoeba hystolitica,Lambliae; Enterovirus,Rotavirus;

–антитоксичнадіязумовленавиробленнямпротеаз, щорозщіплюютьтоксин тадіють нарецепторентероцита, зякимзв‘язується токсин(особливовідносноцитотоксинуА, Clostridium difficile);

– антисекреторнадіязумовленазниженням  цАМФ вентероцитах,щопризводить дозменшеннясекреціїводи та натрію упросвіткишечнику;

–підсиленнянеспецифічногоімунного захистуза рахунокпідвищенняпродукції IgA тасекреторнихкомпонентівіншихімуноглобулінів;

–ферментативнадіяобумовленапідвищеннямактивностідисахаридазтонкого кишечнику(лактази,сахарази,мальтази);

– трофічнийефектвідноснослизовоїоболонкитонкої кишкиспостерігаєтьсяза рахуноквизволеннясперміну таспермідину.

Генетичнообумовленастійкість Saccharomyces boulardii доантибіотиківобгрунтовуєможливість їходночасногозастосуванняз антибіотикамидля захистунормальногобіоценозу травноготракту.

ПісляприйомупрепаратушвидкодосягаєтьсявисокаконцентраціяSaccharomyces boulardii утовстомукишечнику,якапідтримуєтьсяпротягом 24годин. Saccharomyces boulardii непроникають усистемнийкровотік тамезентеріальнілімфатичнівузли. Післязакінченнялікування Saccharomyces boulardiiповністювиводяться зкалом протягом3 – 5 днів.

 

Показаннядлязастосування.

Гостра тахронічнабактеріальнадіарея.

Гостравіруснадіарея.

Діареямандрівника.

Профілактиката лікуванняколітів тадіареї,пов’язанихіз прийомомантибіотиків.

Дисбіозкишечнику.

Синдром подразненогокишечнику.

Псевдомембранознийколіт тазахворювання,зумовленіClostridium difficile.

Діарея,пов’язана здовгостроковиментеральнимхарчуванням.

 

Протипоказання.Гіперчутливістьдо будь-якогокомпонентапрепарату.

Пацієнти зівстановленимцентральнимвенознимкатетером.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Якщосимптомизахворюванняспостерігаютьсяпротягомбільше 2-хднівлікуванняпри звичайномудозуванні,необхіднаконсультаціялікаря такорекціядозуванняпрепарату.  Ентерол250 міститьживу культуру.Отже, препарат неслідзмішувати здужегарячими

(понад 50°С) абохолодниминапоями,рідинами, щомістятьалкоголь, здуже гарячоючи холодноюїжею.

Лікуванняне замінюєрегідратації,коли вонанеобхідна.Об’ємрегідратаціїта шляхивведеннярідини (пероральний/внутрішньовенl

Нет аналогов