ЭНТЕРОЛ 250МГ ПОР. ПАК. №10 купить в Ирпене Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

ЭНТЕРОЛ 250МГ ПОР. ПАК. №10 купить в Ирпене

Артикул: 9790
Производитель: БИОКОДЕКС
Выберите нужную аптеку:
(выбрать другой город)
Производитель: БИОКОДЕКС
ATC: A07FA02
Международное название: Saccharomyces boulardii
Действующие вещество: Сахароміцети буларді (ліофілізовані клітини) 250 мг
Применение: Гостра бактеріальна та вірусна діарея; коліти та діареї, пов'язані з прийманням антибіотиків, синдром подразнення товстого кишечнику.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

І Н С Т Р У КЦ І Я

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

ЕНТЕРОЛ250 

(ENTEROL® 250)

 

Складлікарськогозасобу:

діючаречовина: 1 пакетикміститьСахароміцетибуларді (ліофілізованіклітини) 250 мг;

допоміжніречовини:лактозимоногідрат,левульоза(фруктоза),кремніюдіоксидколоїднийбезводний,смаковадобавка«туттіфрутті».

 

Лікарськаформа. Порошок дляоральногозастосування.

Порошоксвітло-коричневогокольору з характернимфруктовимзапахом.

 

Назваімісцезнаходженнявиробника.

БІОКОДЕКС.

Юридичнаадреса: 7авенюГальєні, 94250,Жантиллі –Франція/7, avenue Gallieni, 94250 Gentilly – France.

Адресавиробництва:1 Авеню БлезПаскаль, 60000 Бове,Франція/1 avenue Blaise Pascal, 60000 Beauvais, France.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Антидіарейнімікробні препарати.Сахароміцетибуларді.

КодАТС A07F A02.

Ентерол 250нормалізуємікрофлорукишечнику імає вираженуетіопатогенетичнуантидіарейнудію. Під часпроходженнячерез шлунково-кишковийтракт Saccharomyces boulardiiчинятьбіологічнузахисну діювідноснонормальноїкишковоїмікрофлори.Головнімеханізмидії Saccharomyces boulardii:

– прямийантагонізм(антимікробнадія), зумовленийздатністю Saccharomyces boulardiiпригнічуватирістпатогеннихта умовнопатогеннихмікроорганізмівта грибів, щопорушують біоценозкишечнику,таких як: Clostridium difficile,Clostridium pneumoniae,Staphуlococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida krusei, Candida pseudotropical,  Candida albicans, Salmonella typhi, Salmonella enteritidis, Escherichia coli, Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, Klebsiella, Proteus,Vibrio cholerae, а також Enthamoeba hystolitica,Lambliae; Enterovirus,Rotavirus;

–антитоксичнадіязумовленавиробленнямпротеаз, щорозщіплюютьтоксин тарецепторентероцита, зякимзв‘язуєтьсятоксин (особливовідносноцитотоксинуА,  Clostridium difficile);

–антисекреторнадіязумовленазниженням  цАМФ вентероцитах,щопризводить дозменшеннясекреціїводи танатрію у просвіткишечнику;

–підсиленнянеспецифічногоімунного захистуза рахунокпідвищенняпродукції IgA тасекреторнихкомпонентівінших імуноглобулінів;

–ферментативнадіяобумовленапідвищеннямактивностідисахаридазтонкого кишечнику(лактази,сахарази,мальтази);

– трофічнийефектвідноснослизовоїоболонкитонкої кишкиспостерігаєтьсяза рахуноквизволеннясперміну таспермідину.

Генетичнозумовленастійкість Saccharomyces boulardii доантибіотиківприпускаєможливістьїх одночасногозастосуваннязантибіотикамидля захистунормальногобіоценозутравноготракту.

Післяприйомупрепарату швидкодосягаєтьсявисокаконцентраціяSaccharomyces boulardii утовстомукишечнику,якапідтримуєтьсяпротягом 24годин. Saccharomyces boulardii непроникають усистемнийкровотік тамезентеріальнілімфатичнівузли. Післязакінченнялікування Saccharomyces boulardiiповністювиводяться зкаломпротягом 3-5 днів.

 

 

Показаннядлязастосування.

Гостра тахронічнабактеріальнадіарея.

Гостравіруснадіарея.

Діареямандрівника.

Профілактиката лікуванняколітів тадіареї,пов’язанихіз прийомомантибіотиків.

Дисбіозкишечнику.

Синдромподразненогокишечнику.

Псевдомембранознийколіт тазахворювання,зумовленіClostridium difficile.

Діарея,пов’язана здовгостроковиментеральнимхарчуванням.

 

Протипоказання.Гіперчутливістьдо будь-якогокомпонентапрепарату.

Пацієнтизвстановленимцентральнимвенознимкатетером.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Якщосимптомиспостерігаютьсяпротягом більше2-х днівлікуванняпризвичайномудозуванні,необхіднаконсультаціялікаря такорекціядозування.

Ентерол250 міститьживукультуру.Отже, препарат не слідзмішувати здужегарячими(понад

50 °С) абохолодниминапоями,рідинами, щомістятьалкоголь,дуже гарячоюабо холодноюїжею.Лікування незамінюєрегідратації,коли вонанеобхідна.Об’ємрегідратаціїта шляхи введеннярідини(пероральний/внутрішньовенний)повиннівідповідатитяжкостідіареї,  вікутазагальномустанупацієнта.

Бажаноневідкриватипакетикипоряд з пацієнтамизівстановленимицентральнимивенознимикатетерами,щобзапобігтиколонізації,особливо пов‘язаноїз механічнимпереносомпри маніпуляціяхз катетером.Є дані, що упацієнтів зцентральнимвенознимкатетером,які не отримувалипрепарат  S. boulardii, у дужерідкихвипадкахфунгемії(проникненняв кровдріжджовихгрибків),найчастіше виявляється лихоманката позитивнадо сахароміцетівкультуракрові.Результатлікування вусіх цихвипадках бувзадовільнимна фоніприйомупротигрибковогопрепарату та,у разінеобхідності,видаленнякатетера.

Препаратміститьлактозу, томупацієнти з рідкіснимиспадковимиформаминепереносимостігалактози,недостатністюлактази абосиндромомглюкозо-галактозноїмальабсорбціїне повиннізастосовуватипрепарат.

У складіпрепаратуміститьсяфруктоза, томуцій препаратне слідпризначатипацієнтам знепереносимістюфруктози. 

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Наданий час,клінічнозначущих  мальформативнихтафетотоксичнихефектів неви

Нет аналогов