ФТАЛАЗОЛ-Д ТАБ. 500МГ №10 купить в Киеве Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

ФТАЛАЗОЛ-Д ТАБ. 500МГ №10 купить в Киеве

Артикул: 9706
Производитель: ДАРНИЦА ФФ ЗАО
Выберите нужную аптеку:
(выбрать другой город)
Производитель: ДАРНИЦА ФФ ЗАО
ATC: A07AB02
Международное название: Phthalylsulfathiazole
Действующие вещество: фталілсульфатіазолу 500 мг
Применение: Гостра та хронічна дизентерія, коліти, ентероколіти, гастроентерити, амебна дизентерія і паратифозні інфекції, операції на кишечнику.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

ФТАЛАЗОЛ-ДАРНИЦЯ

(PHTHALAZOL-DARNITSA)

 

 

Складлікарськогозасобу:

діючаречовина: phthalylsulfathiazole,

1 таблеткаміститьфталазолу(фталілсульфатіазолу)500 мг;

допоміжніречовини:крохмалькартопляний,повідон,кремніюдіоксидколоїднийбезводний,тальк,кальціюстеарат.

 

Лікарськаформа. Таблетки.

 

Таблеткибілого абобілого зізлегка жовтуватимвідтінкомкольору,плоскоциліндричноїформи зфаскою ірискою.

 

Назваімісцезнаходженнявиробника.

ПрАТ «Фармацевтичнафірма«Дарниця».

Україна,02093, м.Київ, вул.Бориспільська,13.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.Протимікробнізасоби, щозастосовуютьсяпри кишковихінфекціях.  КодАТС А07А В02.

 

Фармакологічнівластивості.

Сульфаніламіднийпрепаратширокого спектрадії, активнийвідносногрампозитивнихтаграмнегативнихмікроорганізмів− збудниківкишковихінфекцій. Маєбактеріостатичнийефект,механізмякогообумовленийпорушеннямсинтезу умікроорганізмахїх ростовихфакторів –фолієвої ідегідрофолієвоїкислот,необхіднихдля синтезупуринів тапіримідинів.

Препаратповільновсмоктуєтьсязі шлунково-кишковоготракту,основна йогокількістьзатримуєтьсяу просвітікишечнику. Утонкомукишечникурозпадаєтьсяз утвореннямсульфатіазолу(норсульфазолу),що має високупротимікробнуактивність.

Створюванависокаконцентраціясульфатіазолуу кишечнику,зурахуваннямспецифічноїбактеріостатичноїактивностівідноснокишковоїфлори,обумовлюєефективністьфталілсульфатіазолупри кишковихінфекціях.

 

Показаннядля застосування.

Гострадизентерія(шигельоз),хронічна дизентеріяу фазізагострення,коліт,ентероколіт,гастроентерит;попередженняінфекційнихускладненьприпроведенніоперацій накишечнику.

 

 

Протипоказання.

–Підвищенаіндивідуальначутливістьдо фталілсульфатіазолу,сульфаніламіднихпрепаратівта/або іншихкомпонентівпрепарату;

–базедовахвороба;

–захворюваннякрові;

–гострийгепатит.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Передприйомомпрепаратупорадьтеся злікарем!

Препаратслід зобережністюприйматипацієнтам знефрозом,нефритом.

ОдночаснозФталазолом-Дарницядоцільно застосовувативітамінигрупи В,оскільки узв'язку зпригніченнямростукишкової паличкизменшуєтьсясинтезвітамінівцієї групи.

Якщоознакизахворюванняне почнутьзникати абонавпаки, станздоров’япогіршиться,абовиникнутьнебажаніявища,необхіднопризупинитизастосуванняпрепарату тазвернутисязаконсультацієюдо лікарящодо подальшогозастосуванняпрепарату.

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітності абогодуваннягруддю.

Фталілсульфатіазолпроникаєчерез плаценту,а вдослідженняхна тваринахвиявленайогонесприятливадія на плід,тому препаратнезастосовуютьу періодвагітності.

Фталілсульфатіазолпроникає угрудне молокоі можевикликатиядерну жовтяницюу дітей, атакожгемолітичнуанемію удітей здефіцитомглюкозо-6-фосфатдегідрогенази,томупрепарат незастосовуютьу періодгодуваннягруддю.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.

Препарат невпливає нашвидкістьпсихомоторнихреакцій, йогоможна урекомендованихдозахзастосовуватиособам прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншими механізмами.

 

Діти.

Фталазолнепризначаютьдітям до 3років.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Безконсультаціїлікаря незастосовуватипрепаратдовшезазначеноготерміну!

Застосовуватидорослим ідітям вікомстарше 3роківвнутрішньо.

Доросліі діти вікомстарше 12років.

Пригострійдизентеріїзастосовують:у перші 2 днілікування –по 6 г на добу(по 1 гкожні        4години), на 3-4-йдень – по 4 г надобу (по 1 г кожні 6годин), на 5-6-йдень – по 3 г надобу (по 1 г кожні 8годин).Курсова дозастановить 25-30 г.

Через 5-6днів післяпершогокурсулікуванняпроводятьдругий курс:перші 2 дні –по 1 г через 4години (вночі– через 8годин),всього 5 г надобу; 3-4-й день –по 1 гчерез 4 години(вночі непризначають),усього 3 г надобу. Курсовадозастановить 21 г (прилегкомуперебігухворобикурсова дозаможе бутизменшена до 18 г).

Максимальнідози: разова– 2 г,добова – 7 г.

Прилікуваннііншихзахворюваньпрепаратзастосовуютьу перші 2-3 дніпо 1-2 гкожні            4-6 годин, уподальші 2-3дні – по 0,5-1 г.

Дітивіком від 3 до 12років.

Пригострійдизентеріїдітям вікомвід 3 до 7 роківзастосовують500 мг на прийом,дітям вікомвід 7 до 12 років– 500-750 мг наприйом 4 разина добу. Курслікування –до 7 днів.

Прилікуваннііншихзахворюваньпрепаратзастосовуютьу 1-й день зрозрахунку 100мг/кг маситіла на добу.Приймають урівних дозахкожні 4години зперервою наніч. Унаступні днізастосовуютьпо 250-500 мг кожні 6-8 годин.Курслікування –до 7 днів.

Якщодитина неможепроковтнутитаблетку, їїподрібнюютьі розводять уневеликій кількостікип'яченоїохолодженоїводи.

 

Передозування.

Симптоми:можливевиникненнямакроцитозуі панцитопенії,що зумовленодефіцитомфолієвої кислоти.Цьо

Нет аналогов