ФТАЛАЗОЛ ТАБ. 500МГ №10 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ФТАЛАЗОЛ ТАБ. 500МГ №10

Артикул: 9717
Бренд: КРАСНАЯ ЗВЕЗДА ХФЗ ОАО
Нет в продаже
Производитель: КРАСНАЯ ЗВЕЗДА ХФЗ ОАО
ATC: A07AB02
Международное название: Phthalylsulfathiazole
Содержание: фталілсульфатіазол 500 мг (0,5 г)
Применение: Гостра дизентерія, хронічна дизентерія на стадії загострення, коліт, ентероколіт, гаст роентерит, для запобігання інфекційним ускладненням при проведенні операцій на кишечнику.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

ФТАЛАЗОЛ

(PHTHALAZOLE)

 

Складлікарськогозасобу:

діючаречовина: 1таблеткаміститьфталілсульфатіазол500 мг (0,5 г);

допоміжніречовини:крохмалькартопляний,кальціюстеарат.

 

Лікарськаформа.Таблетки.

Таблеткибілого абобілого зжовтуватимвідтінком кольору, ізплоскоюповерхнею, рискою і фаскою.

 

Назва імісцезнаходженнявиробника.

ПАТ«Хімфармзавод«Червоназірка».

61010,Україна, м.Харків, вул.Гордієнківська,1.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Засоби,щозастосовуютьсяпри кишковихінфекціях.

КодАТС А07А В02.

 

Фталазол єсульфаніламіднимпрепаратом. Чинитьбактеріостатичнудію. Основниймеханізм діїобумовленийпорушеннямсинтезу вмікроорганізмахїхніхростовихфакторів –фолієвої ідигідрофолієвоїкислот.

Фталазолповільновсмоктуєтьсязі шлунково-кишковоготракту;основнакількість препаратузатримуєтьсяу тонкомукишечнику, депоступововідбуваєтьсявідщепленняактивної(сульфаніламідної)частини молекули.При цьомустворюєтьсявисока концентраціясульфаніламідув кишечнику.Виділяється переважноз калом.Невеликакількість, щовсмокталася(5-10 % від дози),рівномірнорозподіляєтьсяв організмі,ацетилюєтьсяв печінці таекскретуєтьсяіз сечею.

 

Показаннядлязастосування.

Гострадизентерія(шигельоз),хронічнадизентеріяна стадіїзагострення,коліт,ентероколіт,гастроентерит;длязапобіганняінфекційнимускладненнямприпроведенніоперацій накишечнику.

 

Протипоказання.

Підвищенаіндивідуальначутливістьдо фталілсульфатіазолу,сульфаніламіднихпрепаратівта/або іншихкомпонентівпрепарату;базедовахвороба;захворюваннякрові;гострийгепатит.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Зобережністюпризначаютьпацієнтам знефрозом,нефритом.

УперіодприйомуФталазолупацієнтамнеобхідноприймативітамінигрупи В(тіамін,рибофлавін,нікотиновакислота),тому що узв'язку зпригніченнямростукишковоїпаличкизменшуєтьсясинтезвітамінівцієї групи.

 

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Фталілсульфатіазолпроникаєчерезплаценту, адослідженняна тваринахвиявили йогонесприятливудію на плід,томупрепарат незастосовуютьу періодвагітності.

Фталілсульфатіазолпроникає угрудне молокоі можеспричинитиядернужовтяницю у дітей,а такожгемолітичнуанемію удітей здефіцитомглюкозо-6-фосфатдегідрогенази,томупрепарат незастосовуютьу періодгодуваннягруддю.

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.

Невпливає.

Діти.

Застосовуютьдітям віком від 3 років.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Застосовуютьдорослим та дітямвіком від 3 роківвнутрішньо.

Доросліта діти вікомвід 12 років.

При гострійформідизентеріїдорослим та дітямвіком від 12роківпризначають:на 1-2 день – по 1г 6 раз на добу(кожні 4години), на 3-4день – по 1 г 4рази на добу(кожні 6 годин),на 5-6 день – по 1г 3 рази надобу (кожні 8 годин).Курсова дозастановить 25-30 г.

Через5-6 днів післяпершогокурсулікуванняпроводятьдругий курс: 1-2день – по 1 гчерез 4 години(вночі –через 8 годин),усього 5 г надобу; 3-4 день – по1 г через 4години (вночі–непризначають),усього 4 г надобу; 5 день –по 1 г через 4години (вночі–непризначають),усьго 3 г надобу.Загальна дозана 2 курс – 21 г;при легкомуперебігухвороби дозуможназменшити до 18г.

Вищідози длядорослих:разова – 2 г,добова – 7 г.

Прилікуваннііншихзахворюваньдорослимпрепаратпризначаютьу перші 2-3 дніпо 1-2 г кожні 4-6годин, унаступні 2-3дні – по 0,5 -1 г.

Дітивіком від 3 до 12років.

Дітямвіком від 3 до 7роківпризначаютьпо 500 мг наприйом 4 разина добу; від 7до 12 років – 500-750мг на прийом 4рази на добу.Курслікування –до 7 днів.

Прилікуваннііншихзахворюваньпрепаратзастосовуютьу 1-й день зрозрахунку 100мг/кг маситіла на добу.Приймають урівних дозахкожні 4 годиниз перервою наніч. Унаступні днізастосовуютьпо 250-500 мг кожні 6-8годин. Курслікування –до 7 днів.

Якщодитина неможепроковтнутитаблетку, їїподрібнюютьі розводять уневеликій кількостікип’яченоїохолодженоїводи.

 

Передозування.

Симптоми:можливевиникненнямакроцитозуі панцитопенії,що зумовленодефіцитомфолієвої кислоти.Цьому можназапобігтипризначеннямкислотифолієвої абокальціюфолінату. Посиленняпобічнихреакцій.

Лікування: відміна препарату,симптомk

Нет аналогов