ГАСТРОЛИТ ПОР. 4,5Г ПАК. №15 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ГАСТРОЛИТ ПОР. 4,5Г ПАК. №15

Артикул: 9071
Бренд: ПОЛЬФА ВАРШАВСКИЙ ФЗ АТ ПОЛЬША ВАРШАВА
Нет в продаже
Производитель: ПОЛЬФА ВАРШАВСКИЙ ФЗ АТ ПОЛЬША ВАРШАВА
ATC: A07CA
Международное название: Comb drug
Содержание: натрію хлориду 0,35 г, калію хлориду 0,3 г, натрію гідрокарбонату 0,5 г, глюкози безводної 2,98 г, сухого екстракту квіток ромашки 0,02 г.
Применение: Профілактика і корекція водно-електролітної недостатності у дітей і дорослих, зумовленої тривалою діареєю та блюванням.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

ГАСТРОЛІТ®

(GASTROLIT®)

 

Складлікарськогозасобу:

діючіречовини: натріюхлорид, каліюхлорид,натріюгідрокарбонат,глюкозабезводна,сухийекстракт квітокромашки (extractum siccum Matricariae flos).

1 пакетикмістить:натріюхлориду 0,35 г,каліюхлориду 0,3 г,натріюгідрокарбонату0,5 г,глюкозибезводної 2,98 г, сухого екстрактуквітокромашки 0,02 г.

 

Лікарськаформа. Порошокдляоральногорозчину.

 

Порошоккремовогокольору,післярозчинення уводі утворюєопалесцюючийрозчин іззапахом та смакомромашки.

Осад,що виникаєпіслярозчиненнявмісту пакетика,не впливає натерапевтичнівластивостілікарськогозасобу.

Післярозчиненняпрепаратмістить: 60ммоль/л Na+, 20ммоль/л K+, 30ммоль/л HCO3-, 80 ммоль/лглюкози.

Осмолярністьрозчину,отриманогопісля розчиненнявміступакетика,складає 240мОсм/л.

 

Назва імісцезнаходженнявиробника.

ТОВТеваОперейшнзПоланд

Вул.Сенкевича 25, 99-300Кутно,Польща.

Sienkiewicza str.25, 99-300 Kutno, Poland.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.Антидіарейніпрепарати.Препаратиелектролітівзвуглеводами.Сольовісуміші для пероральноїрегідратації.  КодАТС А07С А.

 

Гастроліт®єполіелектролітнимлікарськимзасобом дляпероральноїрегідратації.Містить електроліти,недостатокякихспостерігаєтьсяпри діареї удітей (Na+, K+, Cl-,HCO3-).Своєчаснезастосуванняпрепаратуможе попередитивиникненняацидозу таелектролітнихрозладів,особливо придіареї у груднихдітей.Глюкоза, якавходить доскладу препарату,є джерелом,що забезпечуєенергетичніпотребиорганізму, атакожпокращуєвсмоктуванняелектролітів.Активніречовини, щомістяться векстрактіромашки,чинятьпротиспазматичнутапротизапальнудію.

Припероральномузастосуванніглюкоза метаболізуєтьсядо CO2 і H2O, аіншікомпонентиголовнимчиномвиводяться з сечею,і тільки уневеликійкількості зпотом абокалом.

 

Показаннядлязастосування.

Попередженнята лікуваннядіареї злегким абосереднімступенемдегідратаціїу дітей та удорослих.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдокомпонентівпрепарату,гіперкаліємія,гостра тахронічнаниркова недостатністьз розладамиелектролітногообміну,анурія,невпиннеблювання,порушеннявсмоктуваннявуглеводів,цукровийдіабет.

 

Особливізастереження.

Препаратміститькалій, томуйого зобережністюзастосовуютьпри олігурії.

Узв’язку звмістомнатрію ускладіпрепарату,йогонеобхідно зобережністюзастосовуватипацієнтам зпідвищенимартеріальнимтиском абосерцевоюнедостатністю.

БезпризначеннялікаряГастроліт®не можна застосовуватипацієнтам іззахворюваннямипечінки.

Дітямвіком до 2роківнеобхідноперебуватипід наглядомлікаря.

Увипадкудіареї, якатриває понад24-48 годин, пацієнтовінеобхіднопроконсультуватисяз лікарем.

Дітям,яких годуютьгрудниммолоком абосумішшю,необхідно уподальшомуотримуватитаке ж самехарчування,якщо інше незазначенолікарем.Дітям старше1 року слідзастосовуватидієту, якавідповідаєїхньому віку,якщо інше незазначенолікарем.

Увипадкублювання,відсутностісечовипусканняпротягом 6годин післязастосуванняпрепаратуабо при появііншихтривожнихсимптомівслід установитипричину їхвиникненнята вжитивідповіднітерапевтичнізаходи.

Узв’язку звмістомглюкозипрепарат нерекомендуєтьсязастосовуватипацієнтам ізсиндромоммальабсорбціїглюкози/галактозита хворим нацукровийдіабет.

Препарату виглядіприготовленогопероральногорозчинумістить 12ммоль натрію,що слідвраховуватидляпацієнтів іздисфункцієюнирок і дляпацієнтів,якіконтролюютьвміст натріюу харчуванні.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Гастроліт®можназастосовуватижінкам уперіод вагітностіабогодуваннягруддю.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.

Гастроліт® невпливає напсихомоторикуі не обмежуєздатність докеруванняавтотранспортомабо роботи з іншимимеханізмами.

 

Діти.

Препаратзастосовуютьдітям вікомвід 28 діб запризначеннямта піднаглядомлікаря.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Гастроліт®застосовуютьперорально.Передзастосуваннямвмістпакетика розчиняютьу 200 мл гарячоїкип’яченоїводи таохолоджують.Розчин неможнапідсолоджувати.Препаратзастосовуютьдо зникнення симптомівдегідратаціїабо дляпопередженнявиникненнядегідратації,але не більше24-48 годин безконсультаціїлікаря.

Дозипридегідратації.

Дітямвіком від 28діб: залежновід ступенядегідратації– зазвичай 50-100мл/кг маситіла дитинипротягомперших 4-6годин, апотім –приблизно 10мл/кг маситіла післякожногорідкоговипорожнення.

Дітямвіком від 1 до 3років: залежновід ступенядегідратації– зазвичай 50мл/кг маситілапротягомперших 4годин, апотім –приблизно 10мл/кг маситіла після кожногорідкоговипорожнення.

Дітямстарше 3років: протягомперших 4годин 500 мл (доусуненняспраги), апотім–приблизно 100-200мл після кожногорідкоговипорожнення.

Дорослим:протягомперших 4годин 500-1000 мл (доусунення спраги),а далі –приблизно 200мл післякожного рідкоговипорожнення.

Профілактикадегідратації.

Дітямвіком від 28діб до 3 років – 10 мл/кг маситіла післякожноговипорожнення.

Дітямвіком старше3 років тадорослим – 200 мл післярідкоговипорожнення.

Передозування.

Увипадкупередозуванняможливевиникненнягіперволемії,особливо упацієнтів із порушеннямфункції нирок.У такихвипадкахнеобхідновизначити вмістелектролітіву крові тапровести відповіднітерапевтичнізаходизалежно від клінічногостанупацієнта.

 

Побічніефекти.

Упоодинокихвипадкахспостерігаютьсяшлунково-кишковірозлади(нудота,блювання), інколигіперкаліємія.Можливийрозвитокалергічноїреакції восіб зпідвищеноючутливістю.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Узв’язку зризикомрозвиткугіперкалієміїпрепарат неможназастосовуватиз лікарськимизасобами, щопідвищуютьконцентраціюкалію ворганізмі (калійзберігаючимидіуретиками,інгібіторамиангіотензин-конвертази).

 

Термінпридатності.  2роки.

 

Умовизберігання.

Зберігатипритемпературіне вище 25 °С унедоступномудля дітеймісці.

 

Упаковка.

По 4,15 гпорошку упакетику, по 15пакетиків укоробці разомзінструкцієюдлямедичногозастосування.

 

Категоріявідпуску. Безрецепта.

Нет аналогов