Рецептурный
ИНТЕТРИКС КАПС. №20 купить в Ирпене Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

ИНТЕТРИКС КАПС. №20 купить в Ирпене

Артикул: 9728
Производитель: БОФУР ИПСЕН
Нет в продаже
Производитель: БОФУР ИПСЕН
ATC: A07AX
Международное название: Comb drug
Действующие вещество: тиліхінолу 50 мг, тиліхінол-N-додецил сульфату 50 мг, тилброхінолу 200 мг
Применение: Кишковий амебіаз у дорослих.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
І Н С ТРУ К Ц І Я

        длямедичногозастосуванняпрепарату

ІНТЕТРИКС(INTETRIX®)

 

Склад:

діючіречовини: 1 капсуламіститьтиліхінолу 50мг, тиліхінол-N-додецилсульфату 50 мг,

тилброхінолу200 мг;

допоміжніречовини:лактозимоногідрат,крохмаль кукурудзяний;

оболонкакапсули: желатин,титанудіоксид (Е 171),азорубін (Е 122),індиготин (Е 132).

 

Лікарськаформа. Капсули.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Протимікробнізасоби,що застосовуються прикишковихінфекціях. КодАТС А07А Х.

 

Клінічніхарактеристики.

 

Показання.

 Кишковийамебіаз удорослих:

- якдодатковийзасіб дотерапіїтканиннимиамебіцидами;

- якмонотерапіяприбезсимптомному носійствіамебіазу.

Укомплексномулікуваннідисбіозукишечнику.

 

Протипоказання.

Підвищенаіндивідуальначутливістьдокомпонентівпрепарату.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Дорослимпризначаютьвнутрішньопо 2 капсуливранці і 2капсуливвечері.Добова доза

4капсули.

Капсулиприйматицілими, передїдою, запиваючидостатньоюкількістюводи.

Тривалістьлікування не маєперевищувати10 днів.

 

Побічніреакції.

Упоодинокихвипадкахспостерігалосяпідвищеннярівняпечінковихтрансаміназ.Можливийрозвитокцитолітичногогепатиту.

Зрідкаможутьвиникнутишкірніреакції (кропив’янка,набрякКвінке) абовисипання бульозноготипу(постійнапігментнаеритема).Можливапоявамакуло-папульознихвисипів.

Притриваломузастосуванніможе розвинутисяпериферичнанейропатіяабо ураженнязоровогонерва.

 

Передозування.

До теперпро випадкипередозуванняне повідомлялося.

При випадковомузастосуваннівеликої дозипрепаратунеобхіднийретельнийконтрольрівняпечінковихтрансаміназу сироватцікрові, атакож рівняпротромбіну.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Досвідзастосуванняпрепаратууперіодвагітності абогодуваннягруддюнедостатній,тому нерекомендуєтьсяпризначатипрепарат ційкатегоріїпацієнтів.

 

Діти.

Незастосовуютьдітям.

 

Особливостізастосування.

Результатиклінічнихдослідженьпідтвердили,що у здоровихдобровольцівІНТЕТРИКСчастопризводитьдо помірного,асимптоматичногота оборотногопідвищеннярівня печінковихтрансаміназ.Отже, увипадкупідвищеннярівнятрансаміназі особливопри розвиткужовтяницізастосуваннязасобу слідприпинити.

ТривалезастосуванняІНТЕТРИКСУне рекомендуєтьсячерез ризик виникненняпериферичноїнейропатії.

ІНТЕТРИКСне можнапризначатиодночасно зіншимипрепаратами,що містятьгідроксихіноліни.

Препаратміститьлактозу, томупацієнтам зрідкіснимиспадковимиформаминепереносимостігалактози,недостатністюлактази абосиндромомглюкозо-галактозноїмальабсорбціїне слід застосовуватипрепарат.

Препаратповинензастосовуватисяжінкамирепродуктивноговіку за умовивикористаннянадійнихметодівконтрацепції.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.

Невстановлено.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Препаратне повиненпризначатисяодночасно злікарськимизасобами, яківміщують гідроксихіноліни.Щобуникнутивзаємодії між різнимилікарськимипрепаратами,необхідноприймати їхокремо зінтерваломне менше 2 год.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.Протипаразитарний,амебіциднийзасіб. Препаратдіє натрофозоїти Entamaeba histolytica у їхпросвітнійформі тацистах. Терапевтичнийефект прихронічномуамебіазі досягаєтьсязавдякисинергічнійдії у просвітікишечникутрьох антисептичнихкомпонентів,які входятьдо складу препарату.Інтетриксефективнийщодо вегетативнихформ амеб,має такожширокийспектрантимікробної(бактерицидноїтабактеріостатичної)дії відносно Streptococcus faecalis, E.coli III.B4, Salmonella enteritidis, Danysz, Salmonella paratyphy B, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Vibrio cholerae Ogava, Vibrio cholerae Inaba, Serratia marceseens  та ін.,протигрибковудію щодо Candida albicans. Інтетриксне спричиняєплазмідноїрезистентнос

Нет аналогов