КАРБОЛОНГ ПОР. ПАК. 5Г №30 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

КАРБОЛОНГ ПОР. ПАК. 5Г №30

Артикул: 9731
Бренд: ВАЛАРТИН
Нет в продаже
Производитель: ВАЛАРТИН
ATC: A07BA01
Международное название: Charcoal medicinal
Содержание: вугілля активованого 5 г
Применение: Гострі отруєння побутовими, промисловими, харчовими отрутами, лікарськими засобами; диспепсія, метеоризм, харчові інтоксикації, отруєння алколоїдами, солями тяжких металів.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуваннялікарського засобу

 

КАРБОЛОНГ®

(CARBOLONG®)

 

Склад:

діючаречовина: вугілляактивоване;

1 пакетміститьвугілляактивованого5 г.

 

Лікарськаформа. Порошокоральний.

Основніфізико-хімічнівластивості: сипкийпорошок чорногокольору беззапаху.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Ентеросорбенти.Код АТX А07ВА01.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Вугіллярослинногопоходження,що завдякиспеціальнійтермічнійобробці(активації)набуваєвеликоїсорбційноїповерхні іздатнепоглинатигази,алкалоїди,ендо- таекзотоксинита іншіхімічнісполуки. Карболонг®забезпечуєефективнезв’язуваннятоксичнихсполук зарахунок їхфізичноїсорбції упорах таподальшоговидалення зорганізму змасоюсорбенту ускладівмісту кишечнику.

Фармакокінетика.

Карболонг®стимулюємоторику тапокращуєкровообіг кишечнику.Карболонг®нетоксичний,не зазнаєметаболічнихперетворень,практично невсмоктуєтьсяз просвітукишечнику. Навідміну відзвичайного вугілляактивованоголікарськийзасіб чинитьпролонгованудію (36-48 годин)та проявляєвисокуадсорбційнуактивністьпротягомусього часупроходженнячерез травнийтракт.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Гостріотруєнняпобутовими,промисловимита харчовимиотрутами,лікарськимипрепаратами,отруєнняалкалоїдами,солямиважких металів,диспепсія,метеоризм,харчові токсикоінфекції.

 

Протипоказання.

Індивідуальнапідвищеначутливістьдо препарату.Виразкишлунково-кишковоготракту.Шлунковікровотечі.

 

 

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Завдякиадсорбуючимвластивостямвугілляактивованездатнезменшуватиефективністьлікарськихзасобів, якіприймають одночасноз ним. Томупри супутнійфармакотерапіїКарболонг®слідприймати за 1-1,5години до абопісля прийомуіншихлікарськихзасобів.

 

Особливостізастосування.

Жінкам,якіприймаютьпротизаплідніпрепарати,рекомендуєтьсяв періодлікування Карболонгом®використовуватиіншіпротизапліднізасоби.

Принаявностігіповітамінозу,яким може супроводжуватисятривалезастосуваннявугілляактивованого,необхіднопризначатиполівітаміни.

Калпісляприйомулікарськогозасобу Карболонг®забарвлюєтьсяу чорнийколір.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Карболонг® непротипоказанийу періодвагітностіабогодуваннягруддю.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо іншимимеханізмами.

Невпливає.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Залежновід ступеняінтоксикаціїдорослимприймати по 5-10 г 3рази на добу,дітям вікомвід 7 до 14 років– по 2,5-5 г 3 рази надобу.

ПрепаратКарболонг® приймативнутрішньоза 1,5-2 години доабо після їжічи прийомуіншихлікарськихзасобів,запиваючиводою, або увиглядісуспензії (5 г на0,5 склянкиводи).

Тривалістькурсузалежить відхарактеруінтоксикаціїі становить 3-15діб.

 

Діти.

Препаратзастосовуватидітям вікомвід 7 років.

 

Передозування.

Значнеперевищеннямаксимальнихразових дозпризводитьдо побічноїдії: нудоти,блювання тазапорів.

 

Побічніреакції.

Можливіпроявипідвищеної чутливості;нудота іблювання.Застосуванняможесупроводжуватисярозладамифункціїкишечнику(діарея,запор), щолегко усуваютьсяпісляприпиненняприйомупрепарату іпризначеннясимптоматичноїтерапії.

Тривалийприйом (понад15 діб) можесупроводжуватисяпорушеннямивсмоктуваннята спричинитив організмідефіцитвітамінів,гормонів, жирів,білків, щопотребуєвідповідноїлікарськоїабоаліментарноїкорекції.

Нет аналогов