ЛАКТОБАКТЕРИН СУХОЙ ПОР. 5ДОЗ ФЛ. №10 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ЛАКТОБАКТЕРИН СУХОЙ ПОР. 5ДОЗ ФЛ. №10

Артикул: 9788
Бренд: БИОФАРМА
Нет в продаже
Производитель: БИОФАРМА

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІ Н С Т Р У К Ц ІЯ

длямедичногозастосування лікарськогозасобу

ЛАКТОБАКТЕРИН-БІОФАРМА 

(Lactobacterinum-BIOPHARMA)

 

 Склад:діючаречовина: живіштамилактобактерій(Lactobacillus fermentum або Lactobacillus  plantarum). Одна дозамістить неменше 2·109 КУОлактобактерій;

допоміжніречовини: сахарозаабо цукордрібнокристалічний,желатин,молоконежирне абозгущененежирнестерилізоване.

 

Лікарськаформа. Порошокдляорального тамісцевогозастосування.

Основніфізико-хімічнівластивості:препарат представляєсобоюмікробнумасу живихлактобактерій,ліофільновисушених;порошок (кристалічнаабо пористамаса)жовтувато-бежевогокольору зкисломолочнимзапахом та смаком.Придодаванніводи утворюєгомогеннузависьжовтувато-бежевогокольору.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Антидіарейнімікробніпрепарати.Організми,якіпродукуютьмолочнукислоту.

КодАТХ A07F А01.

 

Фармакологічнівластивості.

Терапевтичнийефектпрепаратувизначаютьлактобактерії,що володіютьантагоністичноюактивністюповідношеннюдо патогеннихтаумовно-патогеннихмікроорганізмів,створюютьсприятливіумови для розвиткукорисноїмікрофлорикишечнику. Вказанівластивостілактобактерійпов’язані знакопиченнямними (упроцесівиробництва)молочноїкислоти –сильногоантисептика,який зумовлюєактивністьпрепарату допатогеннихтаумовно-патогеннихмікроорганізмів(яківиявляютьсятаактивізуютьсяна тлі тривалоїдисфункціїкишечнику).

Молочнакислотаприймаєучасть вобміні кальціюв організмі,переводячикальцій, що міститьсяв їжі, у лактаткальцію, якийкращезасвоюєтьсяорганізмом(що сприяєпрофілактицірахіту у дітей).Препараттакожприймаєучасть вутвореннівітамінів ірозщепленнібілків, з утвореннямлегкозасвоюванихамінокислот,у тому числінезамінних,щосинтезуютьсяорганізмом. 

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Препаратзастосовуватизлікувальноюта профілактичноюметоюдорослим ідітям (з першихмісяцівжиття).

Лактобактерин-Біофармапоказан:

- дляпрофілактикирозвитку талікування порушеньбіоценозукишечникурізноїетіології;

- приакушерсько-гінекологічнихпроцедурах,пов’язанихіз санацієюстатевихшляхів принеспецифічнихзапальнихзахворюванняхгеніталій тапередпологовійпідготовцівагітнихгрупи ризику,зпорушеннями чистотивагінальногосекрету доІІІ-IV ступеня.

 

Протипоказання.

Гіперчутливістьдо складовихречовин препарату.

 

Особливізаходибезпеки.

Не слідзастосовуватипрепарат уразі порушенняцілісностіупаковки,закінчення термінупридатності,змінифізико-хімічнихвластивостей(висушенамаса темно-коричневогокольору,різкозменшена воб’ємі).

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Лікуванняпрепаратомрекомендуєтьсяпроводити натлівітамінотерапії.Через високустійкістьлактобактерійдо антибіотиківзастосуванняпрепаратуможливе упоєднанні зантибіотикотерапією.У випадкувикористанняспецифічнихбактеріофагівкоригуючутерапіюЛактобактерин-Біофармаслідпризначатипісля курсулікуваннябактеріофагом.

 

Особливостізастосування.

Неприпустимерозчиненняпрепарату угарячій водітазберіганняйого післярозчинення.Препаратбажанозапиватимолоком.

Немовлятампрепаратможна даватибезпосередньопередгодуванням.Пацієнтам, уякихвстановленанепереносимістьдеяких цукрів,необхіднопроконсультуватисяз лікаремщодо застосуванняданогопрепарату.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Див.розділ«Спосібзастосуваннята дози».

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо іншимимеханізмами.  Невивчалась.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Препар

Нет аналогов