ЛАКТОМУН ПОР. 3Г САШЕ №14 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ЛАКТОМУН ПОР. 3Г САШЕ №14

Артикул: 809
Бренд: ПРО-ФАРМА М.КИЇВ
Нет в продаже
Производитель: ПРО-ФАРМА М.КИЇВ
ATC: A07FA01
Международное название: Lactic acid producing organisms
Содержание: Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium lactis, Lactococcus lactis не менш ніж 1,0х109 КУО/г

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ИнструкцияЛактомунЭколоджикПАНДА:

І НС Т Р У К Ц І Я

длямедичногозастосування медичногоімунобіологічногопрепаратуЛАКТОМУН

(LACTOMUN®)

Cклад:

1саше містить:

діючіречовини: Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium lactis, Lactococcus lactis неменш ніж 1,0х109КУО/г.

допоміжніречовини:рисовийкрохмаль – 2,34 г,мальтодекстрин– 0,60 г.

 

Лікарськаформа. Порошок дляоральноїсуспензії.

Основніфізико-хімічнівластивості: порошоквід білого добежевогокольору; допускаєтьсянаявністьвкрапленьчервоногокольору. Прирозчиненніутворюєтьсясуспензіябілого кольору.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Антидіарейнімікробніпрепарати.Лактобактерії.

Код АТХ. A07FA01.

 

Імунологічніі біологічнівластивості

Лактомун −комбінованиймікробнийпрепарат,який міститьвисокоефективнукомбінаціюживихбактерій: Lactococcuslactis, Bifidobacterium bifidum,Bifidobacterium lactis.Ціпробіотичнібактерії єнормальноюскладовоюприродньоїмікрофлорикишечнику тамістяться втравномутрактіновонародженоїдитини. Пробіотичнібактеріїмають великебіохімічнезначення дляорганізмулюдини:

·                бродіннялактозизмінює рНфактор вкислий бік.Кислесередовищепригнічуєріст патогеннихіумовно-патогеннихбактерій і забезпечуєоптимальнудію травнихферментів;

·                приймаютьучасть всинтезівітамінівгрупи В,вітаміну К,аскорбіновоїкислоти,підвищуючитим самимрезистентністьорганізму додії несприятливихфакторівнавколишньогосередовища;

·                приймаютьучасть вметаболізміжовчних пігментіві жовчнихкислот;

·                синтезуютьречовини зантибактеріальноюактивністю;

·                підвищуютьімуннуреактивністьорганізму.

ЛактобактеріїтабіфідобактеріїЛактомунупідтримуютьі регулюютьфізіологічнурівновагумікрофлорикишечника,сприяютьшвидкійколонізаціїкоменсальнимибактеріямита одночасноперешкоджаютьколонізаціїі росту патогеннихбактерій.Кишковийбар’єрзміцнюєтьсяпробіотикамиза рахунокдекількох механізмівдії, в томучислі зарахуноквідновленняструктуринепроникноїбілкової мембрани, що стимулюєрегуляціюмуцинових геніві секреціюдефензинів.ІмуностимулюючівластивостіпробіотичнихбактерійЛактомуну здійснюютьсяза рахунок їхздатностізнижуватиреактивністьТ-хелперів2-го типу при одночасномупідвищенніреактивностіТ-хелперів1-го типу іТ-супресорів,що особливо важливодлязміцненняімунітету тапопередженнярозвиткуалергії увагітних інемовлят.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Профілактика і лікування дисбактеріозу кишечника у недоношених немовлят і дітей, що народилися шляхом кесаревого розтину. Профілактика і лікування дисбактеріозу кишечника у дітей, які знаходяться на штучному вигодовуванні або приймають антибіотики. Профілактика алергічних захворювань (атопічний дерматит, діатез, кропивниця, харчова алергія) у дітей з перших днів життя (якщо один чи обидва батьки мають в анамнезі алергічні захворювання). Лікування алергічних захворювань у дітей з перших днів життя (атопічний дерматит, діатез, кропивниця, харчова алергія) при комплексній терапії. Профілактика алергічних захворювань у вагітних (якщо один чи обидва батьки майбутньої дитини з ускладненим алергологічним анамнезом). Лікування алергічних захворювань у вагітних при комплексній терапії.

 

Протипоказання

Гіперчутливістьдокомпонентівпрепаратуабо домолочнихпродуктів.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Лакто- й біфідобактерії,як і іншібактерії, є чутливимидо діїантибіотиків,тому Лактомунрекомендуєтьсяприйматичерез 3 годинипісля прийомуантибіотиків.

 

Особливостізастосування.

Препаратзастосовувативнутрішньо увиглядірозчину,бажано підчас їжі.

Див. розділ«Спосібзастосуваннята дози».

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Лактомунзастосовуютьу періодвагітностіабогодуваннягруддю.

Див.розділ«Спосібзастосуваннята дози».

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванні автотранспортомабо іншимимеханізмами.

Невивчалась.

 

Спосібзастосуванняі дози.

Препаратзастосовувативнутрішньо увиглядірозчину.

Розчинитивміст 1 саше в 100мл води,молока чи фруктовогосокукімнатноїтемператури,залишити на 10хвилин,р&

Нет аналогов