РЕЦЕПТУРНЫЙ
ЛЕКОР КАПС. 200МГ №12 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ЛЕКОР КАПС. 200МГ №12

Артикул: 9715
Бренд: СПЕРКО УКРАИНА СП УКРАИНА ВИННИЦА
Нет в продаже
Производитель: СПЕРКО УКРАИНА СП УКРАИНА ВИННИЦА
ATC: A07AX03
Международное название: Nifuroxazide
Содержание: ніфуроксазиду 200 мг
Применение: Діарея інфекційного ґенезу в дітей та дорослих, гострі та хронічні ентероколіти інфекційної етіології, синдром дисбіозу кишечнику, а також у якості компонента деконтамінаційної терапії перед хірургічними втручаннями на органах черевної порожнини.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
МІНІСТЕРСТВООХОРОНИЗДОРОВ"ЯУКРАЇНИІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

НІФУРОКСАЗИД-СПЕРКО

(NIFUROXAZIDE-SPERCO)

 

Склад:

діючаречовина: ніфуроксазид;

1капсуламіститьніфуроксазиду200 мг;

допоміжніречовини: цукроза,лактозабезводна,крохмалькукурудзяний,тальк, магніюстеарат.

Доскладуоболонкикапсуливходятьжелатин,титанудіоксид (Е 171),хіноліновийжовтий (Е 104),жовтий захід FCF (Е 110).

 

Лікарськаформа.

Капсули.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Протимікробнізасоби, якізастосовуютьпри кишковихінфекціях.Ніфуроксазид.

Код АТСА07А Х03.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Гострадіареяінфекційногоґенезу у дітейта дорослих;хронічнийколіт,ентероколітінфекційногопоходження; вкомплексномулікуваннідисбактеріозукишечнику,для профілактикиінфекційнихускладнень збокушлунково-кишковоготракту прихірургічнихвтручаннях.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдо будь-якогоз компонентівпрепарату, вт. ч. до іншихпохідних 5-нітрофурану.Дитячий вікдо 7 років(дітям вікомдо 7 років застосовуютьНіфуроксазид-Сперкоу формісуспензії).

 

Спосібзастосуваннята дози.

Дорослимта дітямвіком від 7роківпризначаютьпо 1 капсулі 4рази на добунезалежно відприйому їжі.Максимальнадобова доза – 800 мг.Тривалістьлікування – небільше 7 діб.

 

Побічніреакції.

Препаратпереноситьсядобре, зрідкаможливевиникненнятимчасовогоболю вживоті, нудоти,блювання,посиленнядіареї. Уразі появисимптомів збокушлунково-кишковоготрактунезначноїінтенсивностінемає необхідностіузастосуванніспеціальноїтерапії абоприпиненнізастосуванняніфуроксазиду,оскількиданісимптомисамостійно зникають.

Упацієнтів згіперчутливістюдо похіднихнітрофурануможутьвідмічатисягранулоцитопенія;алергічніреакції, якправило, шкірноготипу (висипина шкірі,свербіж, кропив’янка,пустульоз). Упоодинокихвипадках, які призастосуваннііншихнітрофурановихпохідних,можутьвиникнутизадишка, тяжкіреакціїгіперчутливості,в тому числіангіоневротичнийнабряк таанафілактичнийшок.

У разівиникненнятяжкихпобічнихреакцій препаратнеобхідновідмінити тапроводитисимптоматичнутерапію. Уподальшомухворомунеобхідноуникатиприйомуніфуроксазидута іншихпохіднихнітрофурану.

 

Передозування.

Випадкипередозуванняне описані. Уразі передозуваннярекомендуєтьсяпромивання шлункаісимптоматичнелікування.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Тератогенноготаембріотоксичноговпливу підчасзастосуванняніфуроксазидув періодвагітностінезареєстровано,але черезвідсутністьдостатньоїкількості спостереженьзастосуванняпрепаратупід час вагітностіможливе запризначеннямта піднаглядомлікаря тількитоді, колиочікуванакористь дляматеріперевищуєпотенційнийризик дляплода. 

Відомо,щоніфуроксазидневсмоктуєтьсязішлунково-кишковоготракту та не проникаєв груднемолоко, але узв’язку з відсутністюдостатніхклінічнихданих необхіднодотримуватисяобережностіпри призначенніпрепарату уперіодгодування груддю.

 

Діти.

Ніфуроксазид-Сперкоу формікапсул призначаютьдітям вікомвід 7 років.

Для лікуваннядітей вікомдо 7 роківпризначаютьНіфуроксазид-Сперкоу формісуспензії.

 

Особливостізастосування.

Неслідперевищуватирекомендованідози препаратутазастосовуватипрепарат понад7 днів. Прилікуваннігостроїдіареї необхіднопроводитирегідратаційнутерапію(пероральноабопарентерально,залежно відстанухворого) атакож дотримуватисяпевної дієти:виключитисоки, свіжіовочі тафрукти,гострі іважкі для травленняпродукти.

Неслідобмежуватисязастосуваннямтількиніфуроксазидупри лікуваннідіареї,ускладненоїсепсисом,оскільки препаратневсмоктуєтьсяв кишечнику іне надходитьдосистемногокровотоку. Увипадкудіареї, щотриваєбільше 3-хднів від початкулікування,необхіднапоглибленадіагностиказ метоювизначенняпричинидіареї. Можевиникнутинеобхідністьвантибіотикотерапії.

Підчаслікуванняніфуроксазидомпротипоказановживатиалкоголь(можливийрозвитокдисульфірамоподібноїреакції(гіпереміяшкіри,відчуттяжару, шум увухах, утрудненедихання,тахікардія,відчуттястраху)).

Увипадкупоявиреакційгіперчутливості(задишка,шкірнівисипання,свербіж) слідприпинитиприйомпрепарату.

Препаратміститьцукрозу, щослід враховуватиприпризначенніпрепаратухворим на цукровийдіабет.

 

Нет аналогов